Legionellapreventie

Door middel van legionellapreventie kunnen wij uw waterleidingen hygiënisch houden en voorkomen dat het volume van legionellabacteriën in uw water gevaarlijke hoeveelheden aanneemt.


LegionellaPreventie

Legionella bevindt zich standaard in uw waterleidingen, maar wanneer het volume van legionellabacteriën een te grote hoeveelheid aanneemt kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Om dit te voorkomen is legionellapreventie nodig. BioLab is gespecialiseerd in het onderzoeken en schoonhouden van waterleidingen en beschikt over alle benodigde kennis om actief legionellapreventie uit te voeren.

Bij legionellapreventie wordt met diverse werkzaamheden gezorgd dat legionellabacteriën geen kans krijgen om zich op hoog tempo in uw waterleidingen te vermenigvuldigen. Door periodiek werkzaamheden in uw waterleidingen uit te voeren verhelpen wij de kans op een snelle groei van het aantal legionellabacteriën. Met legionellapreventie houden wij uw water zo veel mogelijk legionellavrij.

De legionellapreventie bestaat uit verschillende onderdelen. BioLab onderzoekt al uw waterleidingen om uit te zoeken of er risicovolle plekken aanwezig zijn. Omdat legionella zich explosief kan vermenigvuldigen op warme plekken met een temperatuur van 25 tot 50 graden Celsius, moeten plekken in uw waterleiding met deze temperaturen goed worden geanalyseerd. Deze plekken worden bij legionellapreventie extra in de gaten gehouden om vermenigvuldiging te beperken. 

Waterleidingen die niet actief gebruikt worden vormen een verhoogd risico op legionellabesmetting. Deze leidingen worden zorgvuldig onderzocht en zullen worden schoongehouden. Zo kunnen wij de legionellapreventie op ieder vlak maximaal uitvoeren. Door uw meest risicovolle leidingen regelmatig te onderzoeken voorkomt u de nadelige gevolgen die de legionellabacterie kan hebben op de gezondheid van mensen die uw water gebruiken.

legionellapreventie

BioLab heeft een groot aantal deskundigen in huis die legionellapreventie optimaal kunnen uitvoeren. Omdat legionella zich plotseling in korte tijd snel kan vermenigvuldigen is het belangrijk om de waterkwaliteit regelmatig te meten en een legionella besmetting te voorkomen. Bij legionellapreventie en legionella voorkomen zorgen wij voor periodieke watermetingen die ons direct inzicht geven in het ontstaan van gevaarlijke situaties.

Zo zijn wij altijd op de hoogte van gevaarlijke situaties en kunnen wij u altijd voorzien van het beste advies. Onze focus ligt bij het bieden van de beste service en het maximaal uitvoeren van legionellapreventie. Bij BioLab bent u aan het juiste adres voor alle werkzaamheden omtrent het bestrijden van legionellabacteriën en legionella voorkomen.

Offerte aanvragen

Legionella Beheersplan

Legionellapreventie of legionella voorkomen is het meest efficiënt wanneer het wordt uitgevoerd in combinatie met een legionella beheersplan. U bent wettelijk verplicht om een risicoanalyse van uw waterleidingen te laten uitvoeren. Op basis van deze analyse wordt een legionella beheersplan opgesteld om de legionellapreventie op deskundige wijze uit te voeren.

In het legionella beheersplan zijn werkzaamheden opgesteld die zullen helpen bij legionellapreventie en het beperken van de verspreiding van legionellabacteriën in uw bedrijfspand. Wij kunnen de werkzaamheden volledig voor u ontzorgen. Bij BioLab bent u gegarandeerd van een maximaal resultaat wanneer u het legionella beheersplan uit handen geeft. Wij werken efficiënt om legionella te voorkomen en dat de legionellabacteriën zich verder kunnen verspreiden. 

Risicovolle plekken in uw waterleidingen worden specifiek in het legionella beheersplan opgenomen. Wij zullen deze plekken actief schoonhouden en risico's voor de gezondheid van de gebruikers van uw water verhelpen. Door alle werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren kunnen wij u verzekeren dat er geen grote hoeveelheden legionellabacteriën aanwezig zijn. U bent dan ook correct bezig met legionellapreventie.

Bij het uitvoeren van het legionella beheersplan houden wij het wettelijk verplichte logboek bij. In dit logboek staan alle werkzaamheden die voor legionellapreventie zijn uitgevoerd beschreven. U kunt tijdens een inspectie van organisaties direct het logboek tonen om aan te tonen dat uw bedrijf actief heeft gewerkt aan legionellapreventie en u voldoet hiermee wettelijk aan uw verplichtingen. 

Offerte aanvragen

Legionella voorkomen

Legionella kan een hardnekkig probleem vormen wanneer het de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen. Omdat de bacterie zich bij temperaturen van 25 tot 50 graden Celsius beter kan vermenigvuldigen is het van belang dat het water in uw waterleidingen deze temperaturen niet kan bereiken. Door deze punten in uw waterleiding aan te pakken kunnen wij legionella voorkomen.

Is deze watertemperatuur essentieel voor de werkzaamheden in uw onderneming? Dan zullen wij de waterleidingen regelmatig reinigen met heet water voor legionellapreventie. Door water met een temperatuur van 60 graden Celsius en hoger door uw leidingen te pompen worden de legionellabacteriën bestreden. De bacteriën kunnen dergelijke temperaturen niet aan. Dit is een van de vele werkzaamheden die wij uitvoeren om legionella te voorkomen.

De kwaliteit van het water dat mensen binnen uw pand gebruiken moet hoog zijn. U moet het water wettelijk vrijhouden van bacteriën die schadelijk zijn voor gebruikers. Wij helpen legionella voorkomen door gebruik te maken van de nieuwste technieken. Met het wettelijk vastgestelde Drinkwaterbesluit als focus kunnen wij alle onderdelen van uw legionella beheersplan zorgvuldig en naar wens uitvoeren.

Om legionella maximaal te voorkomen is het van belang om de werkzaamheden uit het legionella beheersplan periodiek uit te voeren. Wij komen meerdere keren per jaar bij u langs om uw waterleidingen hygiënisch te houden en hiermee te zorgen dat legionella geen enkele kans krijgt. BioLab voert het volledige legionella beheersplan bij u op locatie uit en neemt de juiste voorzorgsmaatregelen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. BioLab ontzorgt u op het gebied van legionellapreventie.

Offerte aanvragen

Legionella besmetting

Legionella besmetting is een groot probleem bij bedrijven waar verouderde waterleidingen worden gebruikt. Maar ook bedrijven die gebruikmaken van de nieuwste technieken lopen een risico. Door de hoge snelheid van vermenigvuldiging kan legionella zich in korte tijd nestelen in grote delen van uw waterleidingen. Op dat moment lopen alle mensen die gebruik maken van uw water kans op besmetting en kunnen zij de Veteranenziekte oplopen.

Wanneer er douches of andere elementen in uw bedrijfspand aanwezig zijn die voor waternevel zorgen, dan bestaat er een vergroot risico op legionella besmetting. Legionellapreventie is dan ook erg belangrijk. Mensen ademen de waternevel in en de legionellabacteriën komen in de longen terecht. Deze bacteriën zorgen voor een vervelende longinfectie die ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Laat uw legionellapreventie daarom door BioLab uitvoeren om zo te zorgen dat waterleidingen hygiënisch blijven. Zo kunt u het hele jaar door gebruik maken van uw waterleidingen en wordt het risico op legionella besmetting beperkt. 

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Legionellapreventie

Het is wettelijk verplicht om legionella preventie uit te laten voeren. BioLab helpt u graag voorkomen dat legionella bacteriën zich nestelen in uw waterleidingen.

Legionella Douchekop

Douches in uw pand kunnen worden voorzien van een legionella douchekop. De kop filtert het douchewater en bestrijdt hiermee legionella in de waternevel.

Legionella Beheersplan

BioLab kan een legionella beheersplan voor uw waterleidingen opstellen en dit indien gewenst ook periodiek voor u uitvoeren. Wij houden het logboek voor u bij.

Legionella monstername

Watermonsters om te controleren of uw drinkwater legionella vrij is. Voor prioritaire instelling een verplichting, voor zorgplichtlocaties zeer aan te raden!

Keerklepcontrole

Er moet voor een drinkwaterinstallatie jaarlijks verplicht een keerklepcontrole worden uitgevoerd. BioLab voert deze controle volledig voor u uit.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.