Legionella monstername

Watermonsters om te controleren of uw drinkwater legionella vrij is. Voor prioritaire instelling een verplichting, voor zorgplichtlocaties zeer aan te raden!


Wanneer bent u verplicht om een Legionella monstername uit te voeren?

Als u eigenaar bent van een zogeheten prioritaire locatie, dan bent u verplicht ieder half jaar legionellamonsters te laten nemen. Met behulp van de legionella monstername kan worden vastgesteld of het drinkwater op uw locatie voldoet aan de in de wet vastgelegde eisen voor legionellapreventie. Voor Legionella geldt een norm van < 100 kve /l drinkwater. Bij een overschrijding van de vastgestelde norm (< 100 kve /l) is het belangrijk dat u direct geïnformeerd wordt over de risico's en de te nemen acties. Hierbij hoort ook de meldingsprocedure naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

legionella monstername

Voor alle locaties die niet aangemerkt worden als prioritair geldt de algemene zorgplicht uit de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. Dit houdt in dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij beschikbaar stelt. Aantonen dat u heeft voldaan aan de zorgplicht is het bezitten van een analysecertificaat van een legionella monstername. BioLab kan u hierin ontzorgen doormiddel van een legionella beheersplan

Offerte aanvragen

Hoeveel legionella monsters moeten er genomen worden?

De hoeveelheid legionella monsters die genomen moeten worden in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, is afhankelijk van het aantal tappunten op uw locatie. Hieronder vindt u het schema:

 

Totaal aantal tappunten

Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)

Tot en met 50

2

51-100

4

101-200

6

201-400

8

401-800

10

801-1600

12

Meer dan 1600

14

Werkwijze legionella monstername

Onze medewerkers komen bij u op locatie om de watermonsters te nemen. De watermonsters worden vervolgens in speciale monsterflessen vervoerd en tijdens het transport op temperatuur gehouden voor een zuiver meetresultaat.

Na monstername moeten de monsters in een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd worden op de eventuele aanwezigheid van Legionellaspecie.  Indien er sprake is van een legionella besmetting is het belangrijk dat het serotype (bepaling soort) bepaald wordt. Op basis van de serotypering krijgt men inzicht in de risico’s van het betreffende water. Wanneer de analyse klaar is in het laboratorium krijgt u van ons een digitaal rapport toegestuurd.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Legionellapreventie

Het is wettelijk verplicht om legionella preventie uit te laten voeren. BioLab helpt u graag voorkomen dat legionella bacteriën zich nestelen in uw waterleidingen.

Legionella Douchekop

Douches in uw pand kunnen worden voorzien van een legionella douchekop. De kop filtert het douchewater en bestrijdt hiermee legionella in de waternevel.

Legionella Beheersplan

BioLab kan een legionella beheersplan voor uw waterleidingen opstellen en dit indien gewenst ook periodiek voor u uitvoeren. Wij houden het logboek voor u bij.

Legionella monstername

Watermonsters om te controleren of uw drinkwater legionella vrij is. Voor prioritaire instelling een verplichting, voor zorgplichtlocaties zeer aan te raden!

Keerklepcontrole

Er moet voor een drinkwaterinstallatie jaarlijks verplicht een keerklepcontrole worden uitgevoerd. BioLab voert deze controle volledig voor u uit.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.