Legionella besmetting

Een legionella besmetting kan leiden tot gevaarlijke situaties. Voorkom dat de legionellabacterie tot risico’s leidt en neem contact op met BioLab om de legionella zo snel mogelijk te bestrijden.


Legionella besmetting

In het water dat zich in uw drink- en proceswaterinstallaties bevindt kan legionella voorkomen. De concentratie aan legionella bacteriën is niet altijd gevaarlijk. Afhankelijk van de concentratie legionella bacteriën in de waterinstallaties, kan worden vastgesteld of dit kan leiden tot gevaarlijke ziektes en gezondheidsproblemen. Indien de concentratie te hoog is spreken wij van een legionella besmetting.

BioLab heeft de vereiste kennis voor het deskundig vaststellen en bestrijden van een legionella besmetting. Wij weten waar wij in de installaties in uw pand moeten kijken om vast te stellen of er sprake is van een legionella besmetting. Wij starten een onderzoek met een legionella monstername en analyseren de hoeveelheid legionella bacteriën. 

legionella besmetting

Op basis van de resultaten van de legionella monstername, wordt er bepaald of er sprake is van een legionella besmetting. Wanneer dit het geval is, gaan wij direct aan de slag met het uitschrijven van de juiste beheerswerkzaamheden om de legionella besmetting te bestrijden. Wij nemen maatregelen om de omvang van de besmetting te beperken en geven advies om de legionella besmetting in de toekomst te voorkomen.

Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit naar de waterkwaliteit in uw pand. Dit is nodig zodat wij op alle mogelijke wijzen kunnen helpen de gevolgen van een legionella besmetting te beperken. Het onderzoek dient ook als basis om het water te herstellen naar ongevaarlijke omstandigheden.

Offerte aanvragen

Legionellabacterie

De legionellabacterie is altijd in uw installaties aanwezig. Deze kan zich op verschillende plekken in uw waterinstallatie nestelen. Bij de juiste omstandigheden vermenigvuldigt de legionella bacterie zich exponentieel en zorgt het voor een gevaarlijk hoge concentratie van bacteriën in uw drinkwater. 

De bacterie vermenigvuldigt zich sneller bij een temperatuur tussen de 25 en 50 graden Celsius, maar kan niet overleven bij temperaturen boven de 60 graden Celsius. In drink- en proceswaterinstallaties die lange tijd stilstaan kan de legionellabacterie in korte tijd resulteren in een levensgevaarlijke situatie.

Gebruikers van uw waterinstallaties kunnen te maken krijgen met gezondheidsproblemen. Bekende gevolgen van een legionella besmetting zijn ademhalingsproblemen en een infectie aan de longen. De legionellabacterie kan uitsluitend leiden tot gezondheidsproblemen als het met waternevel in de longen terecht komt. Gasten en bezoekers van uw pand ademen deze waternevel onder andere in wanneer zij gebruik maken van doucheruimtes. 

De legionellabacterie moet direct worden bestreden. Zo gaat u verdere verspreiding in de waterinstallaties tegen. Omdat de legionellabacterie zich op meerdere plekken in de waterleiding kan nestelen, voeren wij een zorgvuldige inspectie in uw gehele leidingsysteem uit. Wij onderzoeken onder andere hoe de concentratie bacteriën in uw installaties kan worden beperkt naar een ongevaarlijk niveau.

Offerte aanvragen

Legionella beheersplan

U bent wettelijk verplicht om uw waterleidingen te desinfecteren zodat deze schoon en legionellavrij blijven. BioLab stelt een legionella beheersplan op maat voor u op waarmee u de omvang van de besmetting kunt beperken. Dit legionella beheersplan bevat duidelijke stappen die u moet nemen om te voorkomen dat de legionella zich in uw waterleidingen kan vermenigvuldigen naar gevaarlijk hoge concentraties.

Wij kunnen dit legionella beheersplan periodiek voor u uitvoeren. Gedurende het jaar komen wij meermalen bij u langs om de waterkwaliteit te meten en te analyseren in welke mate legionella in uw waterleidingen aanwezig is. Vervolgens voeren wij de in het legionella beheersplan opgenomen werkzaamheden uit om de omvang van de bacterie te beperken.

BioLab beschikt over de benodigde kennis en ervaring om het legionella beheersplan voor u te mogen opstellen. Onze deskundigen zullen op basis van de waterkwaliteit beoordelen welke werkzaamheden nodig zijn om het volume gedurende het jaar te verlagen. Dit helpt onder andere bij de preventie van exponentiële vermenigvuldiging van de legionellabacterie.

Na de bestrijding van de legionella besmetting in uw waterinstallaties stellen wij een legionella beheersplan voor u op. U bent bij dit beheersplan wettelijk verplicht om een logboek bij te houden en de door u genomen beheersmaatregelen in het logboek op te nemen. BioLab neemt u het volledige proces graag uit handen om te waarborgen dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Offerte aanvragen

Legionella besmetting

Bij een legionella besmetting moet u direct beheersmaatregelen nemen om het risico op levensgevaarlijke omstandigheden te voorkomen. Wanneer gasten en bezoekers in uw pand douchen of op een andere wijze in aanraking komen met waternevel, kan dit leiden tot gevaarlijke longklachten. De in de waternevel aanwezige legionellabacterie kan bij aanraking in de longen terechtkomen en tot de veteranenziekte leiden.

Een uitbraak van de legionella besmetting in uw installatie moet direct bij de kern worden aangepakt. Met BioLab aan uw zijde bent u verzekerd van een nauwkeurig uitgevoerde desinfectie van uw waterleidingen. Zo bestrijden wij in korte tijd de legionella besmetting in uw pand en zullen wij u in de toekomst verder helpen om een terugkeer van de besmetting te voorkomen.

Wij kunnen diverse middelen leveren om legionella besmetting in uw pand aan te pakken. BioLab levert onder andere douchekoppen met filters die preveniëren dat legionella bacteriën via waternevel in de douches in de longen terechtkomen. U kunt altijd bij ons terecht voor advies omtrent het gebruik van efficiënte legionella preventiemiddelen in uw pand en installaties.

Offerte aanvragen

Legionella monstername

BioLab kan door de jarenlange ervaring een deskundige legionella monstername uitvoeren. Wij meten in ons partnerlaboratorium de legionella concentratie in uw drink- en proceswater. Op basis van de resultaten stellen wij de juiste maatregelen op om deze eventueel onmiddellijk te bestrijden.

De legionella monstername valt onder de beheersmaatregelen die zijn opgenomen in het legionella beheersplan. Door periodiek de waterkwaliteit te meten kunnen wij op het juiste moment maatregelen nemen om de concentratie te beperken. Zo beletten wij dat de concentratie te hoog wordt en het uw drink- en proceswater onveilig maakt.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.