Legionella beheersplan

Met een legionella beheersplan van BioLab bent u verzekerd van een laag risico op legionellabesmetting. Biolab verzorgt alle werkzaamheden rondom het opstellen van een beheersplan en kan uw beheersplan periodiek uitvoeren.


Legionella beheersplan

Op basis van een risicoanalyse die wij bij u op locatie uitvoeren stellen wij een legionella beheersplan op. In dit beheersplan zijn alle benodigde stappen opgenomen die ertoe zullen leiden dat het risico op groei en besmetting wordt geminimaliseerd. De maatregelen die u hiervoor moet nemen staan duidelijk weergeven in het legionella beheersplan en kunt u grotendeels zelf uitvoeren. Legionella beheer was nog nooit zo eenvoudig!

Risicovolle onderdelen binnen uw drinkwaterinstallatie kunnen voor een hoog volume legionella bacteriën zorgen. De bacteriën nestelen zich op warme plekken in de waterleiding en vermenigvuldigen zich snel. Met een zorgvuldig opgezet legionella beheersplan wordt voorkomen dat deze vermenigvuldiging plaatsvindt. Zo krijgt de legionellabacterie geen kans om zich te nestelen. 

Onder het beheersplan vallen onder andere een keerklepcontrole, watertemperatuurmeting, legionella monstername en het zorgvuldig spoelen van uw waterleidingen. Deze maatregelen resulteren in een beperking van de aanwezigheid van legionella en verkleinen de kans op legionella besmetting in uw waterleidingen.

legionella beheersplan

BioLab is gespecialiseerd in het uitvoeren van een legionella risicoanalyse en het opstellen van het legionella beheersplan. Onze deskundigen zullen onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om uw waterleiding schoon te houden en hiermee een te hoog volume legionella bacteriën te voorkomen.

Uw waterleidingen moeten uitgebreid worden onderzocht om de knelpunten te vinden. BioLab onderzoekt welke risico's er in de waterleidingen aanwezig zijn die kunnen leiden tot een explosieve groei van het volume legionella bacteriën. Deze knelpunten zijn van invloed op de maatregelen die binnen het legionella beheersplan zullen worden opgenomen.

Er worden regelmatig inspecties door drinkwaterbedrijven en toezichthoudende instanties uitgevoerd. Bij deze inspecties moet direct duidelijk worden gemaakt welke maatregelen er door u zijn genomen om het volume aan legionella bacteriën in uw waterleidingen te beperken. Met een zorgvuldig opgesteld legionella beheersplan kunt u direct aantonen dat er maatregelen zijn genomen, hoe deze zijn uitgevoerd en met welke regelmaat deze worden verricht.

In combinatie met het legionella beheersplan is het van belang om een logboek bij te houden. In dit logboek staan de getroffen maatregelen en de data waarop deze zijn uitgevoerd. Omdat het legionella beheersplan periodiek moet worden uitgevoerd zal het logboek altijd de meest recente informatie bevatten. Uw legionella beheer is dus volledig up to date.

Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van punten die invloed kunnen hebben op de groei van legionella in de drink- of proceswaterinstallatie. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen zij op hoe vaak er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten behoeve van legionellapreventie.

Offerte aanvragen

 

Legionella beheer

De werkzaamheden die in het legionella beheersplan zijn opgenomen kunnen grotendeels door u worden uitgevoerd. Wij stellen het beheersplan zo op dat u deze stappen eenvoudig kunt opvolgen en zo zorgt voor een maximale beperking van de kans dat een legionella besmetting in de installatie ontstaat. Door periodiek het legionella beheer uit te voeren verbetert u de waterkwaliteit en kunt u er zeker van zijn dat er geen verdere vermenigvuldiging van de legionellabacterie plaatsvindt.

BioLab voert het legionella beheersplan ook graag voor u uit. U kunt het beheer aan ons uitbesteden zodat u hier verder geen omkijken naar heeft. Wij zorgen ervoor dat het legionella beheersplan netjes wordt uitgevoerd en bieden u hiermee meermalen per jaar een volledige service. Alle werkzaamheden die in het legionella beheersplan zijn opgenomen worden door onze deskundigen uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van uw legionella beheersplan zal het logboek nauwkeurig worden bijgehouden. De door ons uitgevoerde werkzaamheden staan uitgeschreven in het logboek. U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van het water en met onze diensten nemen wij de tijdrovende processen volledig uit uw handen. Zo wordt het legionella beheersplan op specifieke data uitgevoerd en blijft het logboek altijd actueel.

Legionellapreventie is van belang wanneer derden gebruikmaken van het water uit uw leidingen. Hieronder valt het gebruik van drinkwater uit uw waterleidingen, maar ook het gebruik van water voor douchen en andere activiteiten. Omdat u hierbij verplicht bent om maximale hygiëne te garanderen moet u actief aan de slag met het legionella beheersplan. Hiermee worden gevolgen voor de gezondheid van derden voorkomen en kunt u een legionella besmetting in zijn geheel beperken.

Offerte aanvragen

Beheersplan legionella

Er worden diverse werkzaamheden opgenomen in het beheersplan. Legionella kan zich explosief vermenigvuldigen. Bij legionellapreventie zijn daarom de volgende werkzaamheden gebruikelijk om deze vermenigvuldiging zo veel mogelijk te beperken.

  • Temperatuurmetingen: dit is een van de basisonderdelen in uw beheersplan. Legionella kan zich het snelst vermenigvuldigen bij temperaturen tussen de 25 en 50 graden Celsius. Door middel van temperatuurmetingen op verschillende plekken in uw waterleidingen kunnen wij vaststellen of er specifieke plekken zijn die voor een vergroot risico zorgen en de juiste maatregelen nemen.

  • Legionella monstername: het testen van de waterkwaliteit is van belang om het volume van de legionellabacterie te analyseren. Wij nemen daarom altijd een monstername mee in het beheersplan. Legionella bacteriën mogen slechts in beperkte mate in uw waterleidingen aanwezig zijn. Door dit zorgvuldig bij te houden kunnen wij onderzoeken of er sprake is van een groei in de mate van aanwezigheid.

  • Spoelen op hoge temperatuur: dit wordt standaard opgenomen in het beheersplan. Legionella kan niet overleven bij temperaturen hoger dan 60 graden Celsius. Door de tappunten te spoelen met water heter dan 60 graden Celsius zorgen wij voor een reiniging van uw waterleidingen en beperken wij hiermee de aanwezigheid van de legionellabacterie.

  • Keerklepcontrole: de keerkleppen in uw waterinstallatie moeten jaarlijks minimaal één keer gecontroleerd worden. Dit wordt opgenomen in het voor u opgestelde beheersplan. Legionella kan zich in de waterleidingen verspreiden wanneer de keerkleppen niet op de juiste manier functioneren. Besmet water stroomt terug in de leidingen en zorgt voor een verspreiding van de bacterie. Wij controleren alle keerkleppen en stellen een rapport op van de uitgevoerde werkzaamheden.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Legionellapreventie

Het is wettelijk verplicht om legionella preventie uit te laten voeren. BioLab helpt u graag voorkomen dat legionella bacteriën zich nestelen in uw waterleidingen.

Legionella Douchekop

Douches in uw pand kunnen worden voorzien van een legionella douchekop. De kop filtert het douchewater en bestrijdt hiermee legionella in de waternevel.

Legionella Beheersplan

BioLab kan een legionella beheersplan voor uw waterleidingen opstellen en dit indien gewenst ook periodiek voor u uitvoeren. Wij houden het logboek voor u bij.

Legionella monstername

Watermonsters om te controleren of uw drinkwater legionella vrij is. Voor prioritaire instelling een verplichting, voor zorgplichtlocaties zeer aan te raden!

Keerklepcontrole

Er moet voor een drinkwaterinstallatie jaarlijks verplicht een keerklepcontrole worden uitgevoerd. BioLab voert deze controle volledig voor u uit.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.