Keerklepcontrole

Een keerklepcontrole helpt vermijden dat vervuild water, van bijvoorbeeld de koffiemachine, in de drinkwaterleiding terechtkomt.


Wat is een keerklep?

Bij vrijwel alle apparaten welke direct op een waterleidinginstallatie zijn aangesloten, waaronder vaatwassers, koffiezetautomaten en wasmachines, hoort een keerklep gemonteerd te zijn. De keerklep helpt tegen te gaan dat vervuild water terugstroomt in de waterleiding. Dit helpt vermijden dat vervuild water, van bijvoorbeeld de koffiemachine, in de drinkwaterleiding terechtkomt. Om vervuild water te voorkomen is het belangrijk om regelmatig een keerklep controle uit te laten voeren.

Offerte aanvragen

Keerklepcontrole

Het is in Nederland verplicht om ieder jaar een deskundige keerklepcontrole te laten uitvoeren. Tijdens deze controle worden alle keerkleppen in uw waterleidinginstallatie onderzocht. Naarmate keerkleppen langere tijd worden gebruikt kan de kwaliteit en werking achteruit gaan en kunnen er problemen met de installatie ontstaan. U kunt hierbij denken aan kalkaanslag, lekkage en een legionella besmetting. Keerkleppen controleren is dus ook erg belangrijk!

Keerkleppen zitten in een groot aantal installaties die gebruik maken van water dat rechtstreeks uit uw waterleidingen komt. Bij een defect aan uw keerkleppen kan het water vrij terugstromen naar uw leidingen, met alle gevolgen van dien. De kans op een legionella besmetting is dan ook groter wanneer de keerkleppen niet voldoende gecontroleerd worden. Met een keerklepcontrole helpen wij problemen in uw waterinstallaties en een legionella besmetting te voorkomen.

De keerklep is een extra beveiliging in uw waterleidingen. Via de leidingen komt het water de installatie binnen. Het water kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld de vaatwasser te laten draaien of koffie te zetten. Via de leidingen stroomt er continue water in het apparaat. 

keerklepcontrole

Water in apparaten die aangesloten zijn op de waterleidinginstallatie en die warmer zijn dan 25 graden Celsius kunnen een broedplaats voor legionella zijn. Omgevingen met een temperatuur van minimaal 25 graden Celsius bieden een ideale locatie voor legionella bacteriën om zich exponentieel te vermenigvuldigen. Indien keerkleppen niet of niet goed functioneren kan er verontreinigd water terug de waterleidingen in spoelen. Hiermee ontstaat een reëel risico op verspreiding van de legionella. U heeft dan te maken met een legionella besmetting en moet de waterleidingen direct laten reinigen.

U kunt bovenstaand scenario voorkomen door jaarlijks minimaal één keer een keerklepcontrole te laten uitvoeren. De jaarlijkse keerklepcontrole is door de Nederlandse overheid wettelijk vastgelegd (Waterwerkbladen 1.4 G). BioLab kan u ontzorgen op het gebied van keerklepcontrole.

Bij een keerklepcontrole kijkt BioLab naar verschillende onderdelen. Allereerst onderzoeken wij of op dit moment het juiste type keerklep wordt gebruikt en of deze keerkleppen op juiste wijze zijn geïnstalleerd. Tijdens de controle kijken wij naar de drukvastheid van de keerkleppen om vast te stellen of er geen water wordt doorgelaten.

Op basis van de resultaten uit de keerklepcontrole kunnen wij u vertellen welke maatregelen u moet nemen om eventuele defecte keerkleppen te vervangen. Deze werkzaamheden leggen wij vast in een rapport en kunnen wij volledig voor u uitvoeren. Zo kunnen wij de keerkleppen direct op juiste wijze onderhouden en ervoor zorgen dat er tot aan de volgende controle geen problemen ontstaan. 

Offerte aanvragen

Keerklepcontrole

Met een zorgvuldig uitgevoerde keerklepcontrole zorgt BioLab voor een schone drinkwaterinstallatie in uw pand. Legionella is in een groot aantal panden een aanzienlijk probleem. De concentratie legionella bacteriën kan door middel van regelmatige controles zo veel mogelijk worden beperkt. Wij helpen u om besmet water te allen tijde uit uw waterinstallatie te houden en zo de besmetting van legionella actief te bestrijden. Met BioLab aan uw zijde bent u verzekerd van een schoon leidingnet  waar een legionella besmetting geen kans krijgt. 

Onze medewerkers zullen tijdens een keerklepcontrole alle belangrijke elementen bekijken. Door iedere keerklep individueel te beoordelen wordt onderzocht of er belangrijke verbeterpunten zijn. Ieder risico dat u op dat moment loopt kan met de resultaten uit de keerklepcontrole worden voorkomen. Dankzij de grondige controle komen eventuele andere defecten rondom uw keerkleppen ook direct aan het licht. De gespecialiseerde medewerkers van BioLab zorgen ervoor dat de keerklep controle nauwkeurig wordt uitgevoerd. 

Na het uitvoeren van een keerklepcontrole zullen wij alle resultaten overzichtelijk in een rapport verwerken. Wanneer u bij een inspectie moet aantonen dat u uw watersysteem actief onderhoudt dan kunt u dit rapport voorleggen. Wij voeren de keerklepcontrole zorgvuldig uit en beschrijven alle belangrijke punten in het rapport. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en kunt u bij iedere (onverwachte) inspectie het rapport tonen. 

U moet op ieder moment kunnen waarborgen dat er geen gevaarlijke concentratie legionella bacteriën in uw waterleidingen aanwezig is. Door regelmatig een keerklepcontrole te laten uitvoeren kunt u de aanwezigheid van de bacterie zo veel mogelijk beperken.

Offerte aanvragen

Keerkleppen controleren

Wij zullen de keerkleppen controleren op alle punten die hierbij van belang zijn. Door onze uitgebreide kennis en ervaring met betrekking tot het onderzoeken van waterleidingsystemen kunnen wij u in korte tijd voorzien van de controleresultaten. Wij doen er gedurende de controle alles aan om de risico's zo veel mogelijk te beperken en zullen bij eventuele benodigde aanpassingen direct aangeven wat u moet doen.

BioLab komt graag bij u langs om de keerkleppen te controleren. Onze medewerkers kunnen naast een keerklepcontrole ook een legionella beheersplan voor uw pand opstellen.

Keerkleppen controleren heeft als primaire focus om defecte keerkleppen te detecteren. Maar dankzij regelmatige keerklep controles is het mogelijk om de defecten in de meeste gevallen voortijdig aan het licht te brengen. Wij controleren of er kleine scheurtjes aan de buitenkant van de keerkleppen zijn ontstaan en kunnen bij problemen snel handelen. Indien het mechanisme van de keerklep aan de binnenkant zit, zullen wij de drukvastheid van de keerklep meten. Zo wordt voorkomen dat vervuild water de kans krijgt om zich in de waterleidingen te nestelen. 

BioLab werkt met specialistische apparatuur om de keerkleppen te controleren. Deze apparatuur is ontwikkeld om de keerkleppen nauwkeurig te onderzoeken en ieder defect direct aan het licht te brengen. Met deze apparatuur kunnen wij de keerkleppen controleren op defecten.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Legionellapreventie

Het is wettelijk verplicht om legionella preventie uit te laten voeren. BioLab helpt u graag voorkomen dat legionella bacteriën zich nestelen in uw waterleidingen.

Legionella Douchekop

Douches in uw pand kunnen worden voorzien van een legionella douchekop. De kop filtert het douchewater en bestrijdt hiermee legionella in de waternevel.

Legionella Beheersplan

BioLab kan een legionella beheersplan voor uw waterleidingen opstellen en dit indien gewenst ook periodiek voor u uitvoeren. Wij houden het logboek voor u bij.

Legionella monstername

Watermonsters om te controleren of uw drinkwater legionella vrij is. Voor prioritaire instelling een verplichting, voor zorgplichtlocaties zeer aan te raden!

Keerklepcontrole

Er moet voor een drinkwaterinstallatie jaarlijks verplicht een keerklepcontrole worden uitgevoerd. BioLab voert deze controle volledig voor u uit.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.