Het online gebouwdossier van BioLab is een digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.


Digitaal gebouwdossier BioLab

Het BioLab gebouwdossier is een online programma dat gebruikt kan worden om het Legionellabeheer binnen een organisatie te digitaliseren en de Legionellabeheersmaatregelen digitaal uit te voeren.

In het BioLab gebouwdossier kunnen organisaties onder andere de spoel- en temperatuurlijsten digitaliseren en bundelen op één lokale digitale plaats. In het gebouwdossier van BioLab kunt u digitale bestanden als een risico analyse en beheersplan, Legionella monstername certificaten, keerkleprapportages en overige bestanden omtrent Legionellabeheer toevoegen.  Door deze bestanden digitaal te bundelen, raken de papieren lijsten en logboeken op locatie niet kwijt en zijn deze centraal opgeslagen. Vanzelfsprekend is het BioLab gebouwdossier altijd te raadplegen.

digitaal gebouwdossier

U kunt dus van afstand zien of de spoel- en temperatuurlijsten zijn ingevuld en of er afwijkingen zijn geconstateerd. In een overzichtelijk dashboard kan de beheerder/eindverantwoordelijke van uw organisatie zien welke locatie(s) er op tijd en volledig zijn afgehandeld.  Wekelijks en/of maandelijks worden er nieuwe lijsten automatisch gecreëerd. Deze verschijnen bij de verantwoordelijke persoon automatisch in hun systeem. 

Offerte aanvragen

Gebruikersrollen

Binnen het BioLab gebouwdossier is een onderverdeling gemaakt in de rechten die toegekend kunnen worden door gebruik te maken van gebruikersrollen, te weten Klant A, Klant B en Klant C. Aan iedere gebruiker kan slechts één rol worden toegekend.

Klant A geldt als hoofdgebruiker en beheerder van een account. Deze rol heeft alle rechten die voor gebruikers in het systeem beschikbaar zijn. Deze kan o.a. nieuwe gebruikers aanmaken, bestanden uploaden en ziet een overzicht  van notificaties en verlopen rapporten voor het gehele dossier. Vanuit Klant A kunnen de overige gebruikers middels een overzicht van bijvoorbeeld verlopen formulieren aangestuurd worden op de uitvoering van de periodieke taken.

Klant B is bedoeld voor medewerkers die Legionella beheersmaatregelen uitvoeren en registreren. Klant B kan formulieren invullen en kan deze gedeeltelijk bewerken.

Klant C zijn bedoeld voor medewerkers die enkel het dossier mogen kijken. Deze rol kan ook toegepast worden als er een tijdelijk gebruikersaccount noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een inspecteur van een toezichthoudende instantie een controle uitvoert. 

Offerte aanvragen

Ontworpen voor tablets

Het BioLab gebouwdossier is een online programma. Dit betekent dat u een computer met een geschikte internetbrowser en een werkende internetverbinding beschikbaar moet hebben om hiermee te kunnen werken. In een pand met en draadloze internetverbinding kunt met een tablet of telefoon ter plekke de gegevens bij de spoel- en temperatuurlijsten invoeren.

Daarnaast is er per pand een logboekfunctie beschikbaar waarmee periodieke beheersmaatregelen (spoelen, temperatuurmetingen) volgens de juiste interval kunnen worden uitgevoerd, ingevuld en opgeslagen. Logboekformulieren kunnen vooraf worden ingevuld wanneer het noodzakelijk is om op vaste punten Legionellabeheer uit te voeren. Desgewenst kan het systeem voor afwijkingen in watertemperaturen notificaties aanmaken, zodat hierop actie kan worden ondernomen. Door het feit dat het BioLab gebouwdossier vanaf elke computer, tablet of telefoon met internetverbinding is te benaderen, kunnen inspecties van toezichthoudende instanties gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.