Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in drink- en proceswaterinstallaties kan door uiteenlopende oorzaken verstoord raken. BioLab lost uw problemen op.


Wateronderzoek

De waterkwaliteit in drink- en proceswaterinstallaties kan door uiteenlopende oorzaken verstoord raken. Door microbiologische oorzaken kan bijvoorbeeld een Legionella besmetting ontstaan. Mede door chemische afwijkingen, zoals corrosie, kan schade aan de installatie of een verhoogd gezondheidsrisico voor gebruikers ontstaan.

Door middel van een waterkwaliteit wateronderzoek kan BioLab bepalen of er al dan niet sprake is van een Legionella besmetting. BioLab zal de waterkwaliteit meten door kundig personeel bij u op locatie. In het onafhankelijke, laboratorium wordt vervolgens de analyse naar de waterkwaliteit verricht.

Offerte aanvragen

Onderzoeken waterkwaliteit

Het wateronderzoek van BioLab werkt door middel van monsterneming en laboratoriumanalyse. Op deze manier wordt de waterkwaliteit volledig in kaart gebracht. Indien noodzakelijk, kan BioLab u helpen bij het doorvoeren van gerichte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Drink- en proceswater moet in Nederland aan strenge eisen voldoen. Om de waterkwaliteit te kunnen garanderen, mogen bepaalde micro-organismen en chemicaliën niet of slechts in beperkte mate aanwezig zijn in het water. BioLab kan een wateronderzoek uitvoeren en de waterkwaliteit meten, waarbij alle heersende normen worden getoetst. Zo bent u ervan verzekerd dat u aan alle vereiste wet- en regelgeving voldoet omtrent de waterkwaliteit. Eveneens kan BioLab een specifiek wateronderzoek voor u uitvoeren om te bepalen hoe het ervoor staat met de waterkwaliteit als het gaat om bijvoorbeeld corrosie binnen de waterinstallatie of om klachten van gebruikers.

Offerte aanvragen

Chemisch

BioLab is een professional als het aankomt op chemisch wateronderzoek. In drink- of proceswatersystemen kunnen problemen optreden door aanslag van onder andere ijzer, kalk en mangaan. Een lange inactiviteit van het systeem kan aanleiding vormen voor het uitvoeren van een chemisch waterkwaliteit wateronderzoek.

De aanwezigheid van chemicaliën kan de waterkwaliteit ernstig bedreigen. Dat kan leiden tot gezondheidsrisico’s bij gebruikers, of tot een verlaagd rendement of schade aan de waterinstallaties. BioLab kan diverse wateronderzoeken uitvoeren en daarmee de waterkwaliteit meten, zodat mogelijke oorzaken van problemen tijdig worden opgespoord en opgelost.

Offerte aanvragen

Microbiologisch

Door middel van monsterneming kan zicht worden gehouden op de hoeveelheid aanwezige microbiologische organismen in het water. Deze hoeveelheid moet voldoen aan strenge normeringen. BioLab kan dit microbiologisch waterkwaliteit wateronderzoek voor u uitvoeren én toetsen aan de geldende wet- en regelgeving.

Offerte aanvragen

Reiniging en desinfectie

Heeft een wateronderzoek van BioLab uitgewezen dat er sprake is van een Legionella besmetting, dan is het noodzakelijk dat er direct maatregelen worden genomen. Het is noodzakelijk om de leidingen en installaties te reinigen en desinfecteren om de waterkwaliteit te corrigeren. BioLab kan u hierbij professioneel van dienst zijn. Wij kunnen verschillende desinfectiemethoden inzetten, zodat de Legionella besmetting snel en doeltreffend wordt verholpen.

BioLab kan u helpen bij het reinigen en desinfecteren van de waterleidingen en –installaties voor het verbeteren van de waterkwaliteit. U kunt kiezen voor een thermische desinfectie of een chemische desinfectie. BioLab kan u adviseren welke methode in uw geval het meest geschikt is. Vanzelfsprekend kan het bedrijf de methode zelf op vakkundige wijze ten uitvoer brengen.

  • Thermische desinfectie - De aanwezige Legionellabacteriën worden gedood door water met een minimale temperatuur van 60°C. Deze thermische desinfectiemethode kan door BioLab zowel lokaal (op een leidingdeel of tappunt) als op de gehele installatie worden toegepast.

  • Chemische desinfectie - Soms voldoet een thermische desinfectie niet. In dat geval heeft BioLab een passende oplossing, namelijk een chemische desinfectie. Door middel van de inzet van specifieke chemicaliën worden de Legionellabacteriën gedood.

Na het wateronderzoek, rapporteert BioLab de bevindingen en neemt het bedrijf u het volledige vervolgproces uit handen. Als eerste dient de waterkwaliteit genormaliseerd te worden, waarbij het wegnemen van het directe besmettingsrisico vanzelfsprekend de hoogste prioriteit heeft. Vervolgens stelt BioLab vast wat de mogelijke oorzaken van de Legionella besmetting zijn.

BioLab neemt vervolgens passende maatregelen om de volledige besmetting te verhelpen en de waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen kunnen variëren van het lokaal reinigen van besmette tappunten tot het chemisch desinfecteren van de gehele leidingwaterinstallatie. Door middel van herbemonstering wordt door BioLab gecontroleerd of de besmetting is verholpen en of het risico voor de gebruikers is weggenomen.

Middels periodieke monsterneming en metingen kan de waterkwaliteit door BioLab worden beheerd en kan er actie worden ondernomen als eventuele afwijkingen zich voordoen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt er door BioLab een advies uitgebracht. Bij implementatie van de (eventuele) oplossing(en) biedt BioLab de benodigde ondersteuning.

Offerte aanvragen

Oplossingen

Het is zeer belangrijk om de waterkwaliteit van drink- en proceswater in het oog te houden. Een verminderde waterkwaliteit kan serieuze gezondheidsrisico’s voor gebruikers of slijtage van de waterinstallatie tot gevolg hebben. Een goede waterkwaliteit zorgt voor gezonde werknemers en goed functionerende installaties. Met andere woorden: een laag ziekteverzuim en een hoge arbeidsproductie.

Wanneer er afwijkingen in de waterwaarden zijn geconstateerd, is het daarom belangrijk om actie te ondernemen. BioLab kan u ondersteunen bij het nemen van gerichte maatregelen. Onze professionals bieden diverse effectieve oplossingen voor het normaliseren of optimaliseren van de waterkwaliteit.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.