Wereldbank stelt dat waterkwaliteit economische groei blokkeert

Door de toenemende watervervuiling groeit de armoede in veel landen op de wereld. Niet alleen verslechterd de volksgezondheid neemt de voedselproductie af door slechte waterkwaliteit. Ook de economische groei wordt geblokkeerd door de toenemende watervervuiling. In augustus 2019 publiceerde de Wereldbank het grootste onderzoek tot dusver over de wereldwijde waterkwaliteit. De Wereldbank is het grootste instituut op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Zij stellen dat schoon water een essentieel en zelfs doorslaggevend is voor economische vooruitgang. Door een verslechterde waterkwaliteit wordt economische groei geblokkeerd en tot wel een derde gereduceerd.

Enorme wake-up call
Het onderzoek van de Wereldbank naar de waterkwaliteit is ervaren als een enorme waarschuwing. Richard Damania is een econoom bij de Wereldbank en bovendien één van de schrijvers van het rapport. Bij de presentatie van het rapport zei Damania het volgende: "Vervuiling treft zowel rijke als arme landen. Plastics en farmaceutische verontreinigingen zorgen overal voor problemen." Een groot deel van het gevaar van de verslechterde waterkwaliteit is onzichtbaar en daardoor worden gevolgen onderschat volgens de bank.

Door de onzichtbaarheid van de verslechtering van de waterkwaliteit en de gevolgen hiervan is de verleiding om inactief te blijven groot voor de politiek. "Maar dat betekent dat mensen zonder hun medeweten en toestemming worden blootgesteld aan risico’s", stelt de onderzoekers in het rapport. Men moet zich bewust worden van de negatieve gevolgen van de slechte waterkwaliteit. De blokkade van economische groei door watervervuiling bedreigt bijna alle duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties.

Analyse door satellietgegevens en kunstmatige intelligentie
Bij het onderzoek van de bank is gebruik gemaakt van satellietgegevens, artificial intelligence en zogeheten machine learning om de watergezondheidskenmerken van water te analyseren. Er is wereldwijd gekeken naar stikstof-, zout- en zuurstofniveaus van het water.

Juist door economische voorspoed neemt het aantal stoffen dat voor problemen zorgt in het water toe. Volgens de bank komen alleen al in de VS elk jaar meer dan 1.000 nieuwe chemicaliën terecht in het milieu. Het is lastig om het tempo van vervuiling door deze nieuwe stoffen bij te houden. Ook landen die grote inspanningen leveren om watervervuiling door nieuwe chemicaliën tegen te gaan kunnen de tred niet bijhouden.

Verontreinigingen door microplastics en residuen
De bedreigingen van nieuwe verontreinigingen door onder andere microplastics en farmaceutische residuen worden nauwelijks begrepen en in zowel arme als rijke landen wordt er niets aan deze bedreiging gedaan. "Zelfs landen met hoge inkomens en goed uitgeruste instellingen zien geen kans om de uitdagingen aan te gaan", stellen onderzoekers in het rapport.

Recyclen heeft een beperkt effect
Van een succesvolle aanpak van bijvoorbeeld het afbreken van kunststoffen is nog geen sprake. "Initiatieven als recyclen hebben een beperkt effect en zullen het probleem niet oplossen als dit niet gebeurt in combinatie van regulering en prikkels", aldus de bank. Voor veel vervuilende stoffen zijn geen grenswaarden. Hierdoor zal de tred van vervuiling naar verwachting niet afnemen en de recycling het tempo van vervuiling niet op kunnen vangen.

Slechte waterkwaliteit door stikstof
Stikstof is een belangrijke aanstichter van de verslechterde waterkwaliteit. De stof komt voor in kunstmest en is essentieel voor landbouwproductie. Echter spoelt de stikstof uit in rivieren en oceanen. Hier veroorzaakt het dode zones en hypoxie. Het zuurstofgehalte in het water wordt door hypoxie zeer leeg, waardoor er veel organismen niet kunnen overleven. Daarnaast wordt stikstof in de lucht opgenomen als stikstofoxide (NO2), een broeikasgas.
"De gevolgen van stikstofvervuiling worden beschouwd als een van de belangrijkste milieuproblemen van de 21ste eeuw", volgens Damania.

De Wereldbank plaatst voorts vraagtekens bij het veelvuldig inzetten van kunstmest. De vervuilende gevolgen van het gebruik van kunstmest worden hierbij afgezet tegen de positieve impact op de gewasopbrengst. Waar de economie eerst lijkt te groeien, zorgt dit later door watervervuiling voor een blokkade van verdere economische groei.

Aanbeveling
Men moet in actie komen om de trend van de watervervuiling tegen te gaan en zo te voorkomen dat watervervuiling economische groei blokkeert. De auteurs van het rapport stellen dat het bewustzijn moet worden vergroot met voorlichtingscampagnes. Bovendien is een snelle aanpak van de ergste problemen nodig en moet er geld worden gestoken in moderne technieken om vervuiling tegen te gaan.

BioLab nieuws

 • 25 nov 2019

  Steeds meer meldingen besmet voedsel

  maandag 25 november 2019
  Het aantal meldingen door fabrikanten van voedsel dat besmet is, is in drie jaar tijd ruim verdrievoudigd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit liet weten dat in 2015 duizend meldingen van producten waarop ziekmakende bacteriën als salmonella en listeria zijn aangetroffen. Tot vorig jaar (2018...
 • 20 nov 2019

  Biomassacentrales stoten meer stikstof, fijnstof en koolstof uit dan kolencentrales

  woensdag 20 november 2019
  Adviesbureau DNV GL heeft laten weten dat biomassacentrales meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten vergeleken met kolencentrales. DNV GL laat weten dat het stoken van hout geldt als groene energieoplossing.Van elke schadelijke stof is de uitstoot ruim 20% hoger. Dit blijkt uit het onderzoek i...
 • 11 nov 2019

  Honderdduizenden mensen vergiftigd door lood via kraan in huis

  maandag 11 november 2019
  Volgens de Gezondheidsraad zijn er honderdduizenden slachtoffer geworden van lood via het kraanwater. Sinds 1960 is het gebruik van lood in leidingen al zwaar verboden. Tot op heden zijn er nog circa 100.000 á 200.000 woningen in Nederland die loden leidingen hebben. Spiksplinternieuwe leidingen zij...
 • 29 okt 2019

  400.000 mensen overlijden tot op heden ondanks verbetering van Europese luchtkwaliteit

  dinsdag 29 oktober 2019
  Europa haar luchtkwaliteit gaat erop vooruit, maar vooral in de grote steden richt vervuilde lucht nog erg veel schade aan de mens haar gezondheid. In het jaar 2016 waren er 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging. Dat blijkt uit het Europees Milieuagentschap (EMA) haar rapport. D...
 • 15 okt 2019

  Nieuwe maatregelen dankzij het kabinet

  dinsdag 15 oktober 2019
  De regering neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof fors te laten verminderen. Dit omdat het kabinet de natuur wilt herstellen en de vergunningverlening verder op gang wilt brengen.Samen met de Nederlandse provincies kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zal extra g...
 • 09 okt 2019

  Nieuwe voorschrift tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

  woensdag 9 oktober 2019
  Watervoerende installaties zijn kwetsbaar voor vervuiling door corrosie. Het ISSO heeft 13 richtlijnen gepubliceerd voor de ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.Schade word veroorzaakt door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, regelkleppen die...
 • 03 okt 2019

  India is de grote vervuiler van de aarde, ontdekt door een Nederlandse uitvinding.

  donderdag 3 oktober 2019
  De nieuwe Tropomi, een instrument uitgevonden door Nederland. Dit instrument brengt luchtvervuiling op de hele aardbol in beeld. Een televisiescherm in de gang van het KNMI toont de huidige positie van Tropomi. Het instrument zweeft op 829 kilometer hoogte boven het warme zuidelijk Afrika.. De Tropo...
 • 20 sep 2019

  Drinkwater loopt risico door vervuiling

  vrijdag 20 september 2019
  Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen vervuild, blijkt uit onderzoek van KWR. De veroorzakers zijn vooral nitraat, bestrijd middelen en bodemverontreinigingen laat het kennisinstituut van drinkwatersector weten. Industriële stoffen en (die...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: