Water in openbare ruimtes niet zonder gezondheidsrisico’s

Speelt jouw kind wel eens in water op straat of bedriegertjes? Houd er dan rekening mee dat de kwaliteit van dit water niet dezelfde is als van zwemwater. Daarom is het mogelijk dat kinderen ziek worden als zij in dit water spelen. Er zijn slechts eenvoudige maatregelen nodig om dit te voorkomen, zo blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd werd aan de Universiteit van Utrecht.

Steeds vaker integreert men water in openbare ruimtes.  Ook worden onder andere gedempte havens en grachten opnieuw geopend. In nieuwe woonwijken kiest men ervoor om (speel)vijvers aan te leggen. De omwonenden kunnen zich er ontspannen, verkoelen en vermaken. Ook andere vormen van water in het openbaar duiken steeds meer op. Denk hierbij aan fonteinen die water vernevelen of bedriegertjes waar kinderen in kunnen spelen. Omdat extreme neerslag door klimaatveranderingen ook toeneemt, creëren we in openbare ruimtes naast bestaande ook nieuwe mogelijkheden om regenwater te bergen. Een waterplein, of wadi, is hiervan een voorbeeld.

Uiteraard zorgen deze veranderingen ervoor dat mensen, en dan in het bijzonder kinderen, steeds meer in contact komen met water. Wanneer er gespeeld wordt in en met water, bestaat de kans dat ze dit – al dan niet onbewust – binnenkrijgen. Als volwassenen met hun kinderen spelen of wanneer ze langs fonteinen lopen, komen ook zij met dit water in aanraking.

Waterkwaliteit is erg slecht
Hoewel je er mogelijk niet bij stilstaat, is water in fonteinen en bedriegertjes niet van eenzelfde kwaliteit als zwemwater. Water kan ziekteverwekkers bevatten, zoals virussen, parasieten en bacteriën. Deze ziekteverwekkende micro-organismen komen vooral uit honden- en vogelpoep. In een enkel geval komen de micro-organismen uit menselijke ontlasting. Deze kan via overstorten vanuit de riolering of lozingen vanuit afvalwaterzuiveringen daar terechtkomen. Daarnaast zijn er ook ziekteverwekkers die gewoon in het milieu, en dus ook ons water, voorkomen. Degene uit ontlasting kunnen een tijd overleven in water, waarna ze langzaam afsterven. Groeien kunnen ze niet in water. Andere ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld Legionella, kunnen bij hogere temperaturen wel vermeerderen in water. In sommige gevallen kunnen er zo hoge concentraties ontstaan.

Het onderzoek liet zien dat:

 • 3 van de 7 bedriegertjes die werden onderzocht beschikken over een slechte waterkwaliteit;
 • 26 van de 88 fonteinen beschikken over een slechte waterkwaliteit;
 • al het water op straat en in wadi’s slecht is van kwaliteit.

Wat zij de gezondheidsrisico’s?
Wanneer er zich ziekteverwekkers in het water bevinden, kan dit voor infecties zorgen. Meestal zijn deze gelukkig redelijk onschuldig. Het meest kunnen we spreken over:

 • maag- en darmklachten, waaronder overgeven en diarree;
 • klachten van de luchtwegen, bijvoorbeeld verkoudheid, kortademigheid en keelpijn;
 • andere klachten, bijvoorbeeld jeuk, eczeem en andere huidklachten, oor- en oogontsteking.

Toch kunnen er eveneens veel ernstigere klachten ontstaan. Denk hierbij aan een zware longontsteking (vanwege een legionella-infectie), ernstig falen van lever en/of nieren (vanwege een leptospirose of E. coli infectie) en verlammingsverschijnselen of diabetes type 1 (vanwege een enterovirusinfectie). In bepaalde gevallen is er sprake van blijvende gezondheidsschade, zoals bij diabetes en nierfalen. 

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de kans om een infectie op te lopen na eenmalig contact met water van wadi’s, bedriegertjes of water op straat 10 tot 100 keer groter is dan het risico bij eenmalig zwemmen in zwemwater dat de stempel ‘nog net’ goedgekeurd kreeg.

 • Voor kinderen geldt dat de gezondheidsrisico’s bij het in contact komen met water op straat vanuit gemengde of gescheiden rioleringen ongeveer even groot zijn, als bij het zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd water. Dit is wel mits ze niet vaker dan 5 keer per jaar contact hebben met het water op straat.
 • Voor kinderen die spelen in een wadi gevuld met afstromend regenwater, zijn de risico’s ongeveer even groot als bij zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd water. Dit is mits de kinderen gemiddeld maximaal 2 keer per jaar in zo’n wadi spelen. Ook is het een voorwaarde dat de wadi fatsoenlijk functioneert, zodat het water snel in de bodem infiltreert.
 • Voor kinderen die spelen in een wadi gevuld met water vanuit een gescheiden rioolsysteem, zijn de gezondheidsrisico’s groter dan bij het zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd water. De aanname van foutieve aansluitingen is hiervoor verantwoordelijk. Dit zorg ervoor dat het water verontreinigd wordt.
 • Voor kinderen die spelen met water in bedriegertjes die gevuld zijn met regenwater, zijn de gezondheidsrisico’s even groot tot groter dan bij het zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd water. Het grootste risico ontstaat op het moment dat het tropisch warm is en kinderen van het water uit de bedriegertjes drinken.

Het onderzoek liet eveneens zien dat:

 • 4% van de kinderen die spelen met het water van bedriegertjes ziek wordt;
 • 20 tot 30% van de kinderen die op straat in het regenwater spelen ziek wordt;
 • 10% van de kinderen die in wadi’s met water spelen ziek wordt.

Hoe gezondheidsrisico’s beperken?
Zorgen voor een goede waterkwaliteit op plaatsen waar mensen in contact komen met water van bedriegertjes of fonteinen, helpt de gezondheidsrisico’s te beperken.

 • Reservoirs van fonteinen en bedriegertjes vullen met drinkwater.
 • Regelmatig desinfecteren.
 • Op plaatsen waar fonteinen in oppervlaktewater staan, moet verontreiniging door riool overstorten voorkomen worden.

We leren uit deze resultaten dat er meer bewustwording moet komen rond de gezondheidsrisico’s van contact met water in wadi’s en op straat. Zorg ervoor dat mensen geïnformeerd zijn over de mogelijke risico’s van water dat een tijd stilstaat na hevige regens, zoals in wadi’s en op straat. Vermeld dat dit water mogelijk verontreinigd is.

Ook is het belangrijk om bewustwording te creëren rondom afstromend regenwater: dit is geen speelwater, maar afvalwater. De kwaliteit van afstromend regenwater is vergelijkbaar met die van verdund rioolwater. Het is dan ook verstandig om contact hiermee zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien kan men door middel van inrichtingsmaatregelen zorgen dat dit water minimaal verontreinigd is. Een mogelijkheid is om regenwater en afvalwater gescheiden te houden. Dit kan door het bovengronds afvoeren van regenwater naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater. Niet alleen zorgt dit voor minder belasting van de riolering, het zorgt er eveneens voor dat het verdunde rioolwater niet op straat kan stromen.

Waterkwaliteit waarborgen
BioLab research & solutions houdt zich continu bezig met waterkwaliteit. Beheert u een openbare ruimte waar water van toepassing is? Neem contact op met onze specialisten om te bespreken hoe problemen kunnen worden voorkomen. 

BioLab nieuws

 • 15 okt 2019

  Nieuwe maatregelen dankzij het kabinet

  dinsdag 15 oktober 2019
  De regering neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof fors te laten verminderen. Dit omdat het kabinet de natuur wilt herstellen en de vergunningverlening verder op gang wilt brengen.Samen met de Nederlandse provincies kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zal extra g...
 • 09 okt 2019

  Nieuwe voorschrift tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

  woensdag 9 oktober 2019
  Watervoerende installaties zijn kwetsbaar voor vervuiling door corrosie. Het ISSO heeft 13 richtlijnen gepubliceerd voor de ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.Schade word veroorzaakt door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, regelkleppen die...
 • 03 okt 2019

  India is de grote vervuiler van de aarde, ontdekt door een Nederlandse uitvinding.

  donderdag 3 oktober 2019
  De nieuwe Tropomi, een instrument uitgevonden door Nederland. Dit instrument brengt luchtvervuiling op de hele aardbol in beeld. Een televisiescherm in de gang van het KNMI toont de huidige positie van Tropomi. Het instrument zweeft op 829 kilometer hoogte boven het warme zuidelijk Afrika.. De Tropo...
 • 24 sep 2019

  Wereldbank stelt dat waterkwaliteit economische groei blokkeert

  dinsdag 24 september 2019
  Door de toenemende watervervuiling groeit de armoede in veel landen op de wereld. Niet alleen verslechterd de volksgezondheid neemt de voedselproductie af door slechte waterkwaliteit. Ook de economische groei wordt geblokkeerd door de toenemende watervervuiling. In augustus 2019 publiceerde de Werel...
 • 20 sep 2019

  Drinkwater loopt risico door vervuiling

  vrijdag 20 september 2019
  Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen vervuild, blijkt uit onderzoek van KWR. De veroorzakers zijn vooral nitraat, bestrijd middelen en bodemverontreinigingen laat het kennisinstituut van drinkwatersector weten. Industriële stoffen en (die...
 • 16 sep 2019

  Zorgwekkend: Nederland heeft extreem veel astmapatiënten door slechte luchtkwaliteit

  maandag 16 september 2019
  Nederland heeft veel verkeer. Verkeer veroorzaakt luchtvervuiling en heel veel Nederlanders zijn hierdoor slachtoffer geworden. Hierdoor kent Nederland het grootste aantal astmapatiënten, veroorzaakt door luchtvervuiling van verkeer.Kinderen met astmaAstma is de meest voorkomende chronische ziekte o...
 • 11 sep 2019

  Staatssecretaris van Ark gaat in gesprek over luchtkwaliteit met kinderopvangsector.

  woensdag 11 september 2019
  De Technische Universiteit heeft een onderzoek gehouden omtrent luchtkwaliteit. Helaas heeft dit onderzoek niet een positief resultaat mogen opleveren. Volgens de universiteit is de luchtkwaliteit laag-bij-de-gronds. Staatssecretaris Tamara van Ark gaat in gesprek met kinderdagverblijven, organisati...
 • 29 jul 2019

  Let op voor Legionella als je terug komt van vakantie

  maandag 29 juli 2019
  Ben je op vakantie geweest voor een of meerdere weken? Dan is het niet verstandig om thuis meteen onder de douche te springen! Techniek Nederland waarschuwt ervoor dat je op die manier mogelijk een Legionella-infectie oploopt. De ondernemersorganisatie van de installatiebranche geeft je tips hoe je ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: