RIVM: Mogelijke verspreiding van legionella via waterzuiveringsinstallaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat dinsdag 14 januari op basis van 2 recente onderzoeken weten dat er rond de tachtig waterzuiveringsinstallaties in ons land mogelijk via de lucht het veel gevreesde bacterie Legionella verspreiden. De mensen die in de omgeving wonen en werken kunnen de bacterie makkelijk inademen met verschillende gevolgen van dien. Tijd om actie te ondernemen, aldus het RIVM.

Dat bij het zuiveren van afvalwater de kans op ontwikkeling en verspreiding van Legionella toeneemt is al eerder aangetoond door voorafgaande onderzoeken. Namens het RIVM laat epidemioloog Petra Brandsema weten dat het recent uitgevoerde onderzoek uitwijst dat Legionella zich ook verspreid in de vorm van kleine waterdruppels die zich verspreiden in de omgeving van de waterzuiveringsinstallaties.

Bij een waterzuiveringsinstallaties staat altijd een watervat. Dit waterbassin wordt belucht. Dit proces vindt plaats om het water te voorzien van extra zuurstof. Door het beluchten van het water ontstaan er waterdruppeltjes. Deze bestaan mogelijk uit Legionellabacteriën. De waterdruppeltjes verspreiden zich mogelijk in de omgeving via de lucht.

Als Legionella in het water beland, is de kans groot dat de bacterie gaat vernevelen. Omdat de nevel vaak terecht komt in de lucht ontstaat de kans dat de mensen in de omgeving dit inademen, dit leidt vaak tot besmetting. Dit kan zich uiten in verschillende symptomen zoals opkomende hoofdpijn en koorts. Dit wordt in de volksmond ook vaak de veteranenziekte genoemd.

Besmettingen
In de afgelopen zes jaar is het aantal Legionellabesmettingen in Nederland ruim verdubbeld. In 2013 waren er zo’n driehonderd meldingen van besmettingen. In 2019 waren het er al ruim zeshonderd. De gedupeerde waren over het algemeen meer blootgesteld aan de waterdruppels, ook wel aerosol genoemd, dan andere mensen.

Aantal besmettingen loopt op
Het RIVM gaat kijken naar oplossingen die de verspreiding van de aerosolen kan minimaliseren of volledig kan dwarsbomen. Het RIVM denk aan oplossingen als bijvoorbeeld het afdichten van de waterbakken of met straling de lucht te filteren. Voordat het RIVM iets gaat ondernemen gaan ze eerst kijken wat de risico’s zijn per installatie.

Maatregelen
BioLab is gespecialiseerd in het uitvoeren van wateronderzoeken om vast te stellen of er sprake is van een Legionella besmetting en kan op basis daarvan de juiste beheersmaatregelen inzetten. De Legionellabacterie besmetting is vaak redelijk eenvoudig te bestrijden. Een besmetting in de installatie van uw bedrijfspand dient zo snel mogelijk bestreden te worden om zodoende de risico’s voor de gebruikers weg te nemen.

U kunt talloze voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het regelmatig doorspoelen van de installatie, maar de bacterie kan zelfs dan nog in hoge volumes voorkomen. De gevaarlijke omstandigheden die hieruit volgen hebben een juiste en efficiënte aanpak nodig. Er zijn door de overheid strenge maatregelen voor Legionella bestrijding opgesteld. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

BioLab nieuws

 • 24 feb 2020

  Aanbieders CO2-compensatie discutabel

  maandag 24 februari 2020
  Ondanks dat bedrijven verkondigen dat ze de CO2 uitstoot van hun bedrijf compenseren, is het vaak grootspraak en maken het zelden waar. De schade die deze uitstoot teweegbrengt wordt bijna nooit verbetert. Dit wordt vermeld in een onderzoek dat Trouw laatst naar buiten bracht. Iets meer betalen voor...
 • 17 feb 2020

  Industrie worstelt met Legionellarisico

  maandag 17 februari 2020
  Door twee incidenten die nog niet zolang geleden zijn voorgevallen begint het door te dringen dat er een reëel gevaar op verspreiding van Legionella ontstaat bij biologische afvalwaterzuivering. Verschillende bedrijven binnen de industriële sector erkennen het probleem, maar door veel onduidelijkhei...
 • 05 feb 2020

  Biomassacentrales Ede overschrijden uitstoot grens fijnstof

  woensdag 5 februari 2020
  Volgens milieudeskundige stoten twee van de drie biomassacentrales die zich in Ede bevinden ferm meer fijnstof uit dan de wettelijke norm toestaat. Dit is gebleken uit verschillende metingen die plaats vonden in 2017 en in november 2019.Ede kent 3 w, op dit moment zijn er van twee centrales bekent w...
 • 27 jan 2020

  Loden leidingen leiden tot gevaar

  maandag 27 januari 2020
  Diverse Nederlandse gemeentes hebben afgelopen week laten weten dat ze bij verschillende gebouwen en panden gaan nalopen of er loden leidingen aanwezig zijn, dit naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad.Ondanks het verbod op het gebruik van loden leidingen dat in 1960 is ingevoerd zijn ...
 • 13 jan 2020

  Belang van een Legionella beheersplan

  maandag 13 januari 2020
  Een legionella beheersplan wordt gemaakt op basis van een risicoanalyse. Een risicoanalyse kan op locatie worden uitgevoerd. In een Legionella beheersplan staan verschillende stappen die ervoor zorgen dat de kans op groei en besmetting van Legionella wordt voorkomen. Het Legionella beheersplan laat ...
 • 06 jan 2020

  Salmonella veroorzaakt een op drie voedselinfecties

  maandag 6 januari 2020
  Ongeveer een op de drie voedselinfecties die zich in 2018 in de Europese Unie hebben voorgedaan, werd veroorzaakt door een salmonellabacterie. Dit is een van de conclusies uit het rapport over trends en bronnen van zoönosen wat de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het Europees centr...
 • 17 dec 2019

  Exxon in 1991: hoge CO2-prijs helpt uitstoot omlaag

  dinsdag 17 december 2019
  De enige manier om CO2 uitstoot tegen te kunnen gaan is een emissieheffing in te voeren van minstens 61 Euro per ton. Dit bleekt uit een berekening van een dochterbedrijf van het wereldberoemde Exxon in 1991. "Een verbazingwekkend reële prijs."Hoge emissieheffingUit een conclusie is gebleken dat gee...
 • 12 dec 2019

  Een miljoen euro extra voor maatregelen klimaat

  donderdag 12 december 2019
  Ruim één miljoen euro extra voor maatregelen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Extra geld voor het tegenhouden van bodemdaling en het bekijken van ons waterkwaliteit. Dat en nog veel meer andere zaken is vastgelegd in de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020. De begroting is op 20 ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel
E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: