Nieuwe versie BRL 6010 Legionellapreventie-advisering

KBI heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van KBI de nieuwe versie van de BRL 6010 Legionellapreventie-advisering bindend verklaard op 30 april 2013. Dit betekent dat Certificaathouders vanaf 1 mei 2013 hun werkzaamheden op het gebied van Legionellapreventie-advisering volgens deze versie kunnen uitvoeren.

De bindend verklaring betekent dat de certificerende instellingen al vanaf 1 mei 2013 kunnen gaan beoordelen op de nieuwe uitgave van de BRL 6010. Binnenkort wordt de instemming van de Raad voor de Accreditatie met de nieuwe BRL 6010 verwacht. Tot die tijd is de BRL 6010 van december 2006 nog van kracht tot uiterlijk 1 mei 2014. Bestaande Certificaathouders hebben vanaf 1 mei 2013 maximaal één jaar om hun werkzaamheden op het gebied van legionellapreventie-advisering uit te gaan voeren volgens de nieuwe BRL 6010 versie. Certificaten die zijn uitgegeven op basis van de BRL 6010 van 6 december 2006 (2006-12-06) blijven geldig tot uiterlijk 1 mei 2014.

Een aanpassing van de BRL was noodzakelijk geworden door nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie en vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet en het Waterleidingbesluit door het Drinkwaterbesluit. Op dit moment is de beoordeling van de herziene documenten door de Raad voor Accreditatie in de eindfase. De verwachting is dat de RvA binnenkort de beoordeling positief zal afronden.

Belangrijke aanscherping in deze versie is het stellen van concrete eisen aan de vakbekwaamheid van de ‘legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties ’. In bijlage 2 van de BRL zijn deze eisen in de vorm van eindtermen opgenomen. Deze eindtermen zijn gebaseerd op bestaande, inmiddels ook veel gevolgde, opleidingen in de markt. De Certificatie Instelling zal de deskundigheid van de medewerkers van het gecertificeerde bedrijf mede op basis van deze vakbekwaamheidseisen toetsen.

Daarnaast is artikel 44 opgenomen uit het Drinkwaterbesluit. Het betreft hier de toepassingsvolgorde van verschillende beheerstechnieken. Het artikel geeft duidelijkheid wanneer en hoe gekozen kan worden voor een alternatief beheersconcept.

De nieuwe versie van de BRL 6010 is te bestellen via www.kbi.nl.
Relevantie ISSO-publicaties zijn te bestellen op www.isso.nl, te weten:
• ISSO-publicatie 55.1 ‘Handleiding Legionellapreventie in leidingwater 2012’;
• ISSO-publicatie 55.2 ‘Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties 2012’;
• ISSO-publicatie 55.4 ‘Alternatieve technieken voor Legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties’.

Bron: Informatiebericht uit e-mail KBI

BioLab nieuws

 • 12 jan 2018

  Legionella aangetroffen in Boxtel

  vrijdag 12 januari 2018
  De GGD heeft recent bij een bedrijf in Boxtel de legionellabacterie aangetroffen. De GGD heeft dit bekend gemaakt nadat meerdere waterbronnen onderzocht waren. De legionellabacterie is bij een bedrijfsafvalwaterzuivering in Boxtel gevonden en heeft, vermoedelijk, elf mensen besmet.Nadat eind 2017 me...
 • 20 dec 2017

  Kwaliteit van drinkwater op gewenst niveau

  woensdag 20 december 2017
  In de afgelopen weken stond het nieuws bomvol omtrent het Nederlandse drinkwater. De nieuwsberichten werden getriggerd doordat er verschillende chemische stoffen werden geloosd in het Nederlandse oppervlaktewater.Een nieuw rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport, genaamd ‘De kwaliteit van...
 • 12 dec 2017

  Discussieavond veilig drinkwater

  dinsdag 12 december 2017
  Het is de laatste weken wederom een hot item; de chemische stof GenX. Deze chemische stof is aangetroffen in het drinkwater in onder andere het Oasenwater in Beneden-Merwede. Oasen is een leverancier van drinkwater aan huishoudens van onder andere Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en andere dorpen ...
 • 08 dec 2017

  Luchtvervuiling tot in detail in kaart gebracht

  vrijdag 8 december 2017
  Tropomi, het nieuwe Nederlands satellietinstrument, levert een gigantische schat aan informatie omtrent de luchtkwaliteit. Die conclusie werd getrokken nadat de eerste beelden van dit nieuwe instrument bestudeerd zijn. De omvang van de luchtvervuiling en de oorzaak van de luchtvervuiling zijn door d...
 • 29 nov 2017

  Verlenging samenwerking Zorgpartners Midden-Holland

  woensdag 29 november 2017
  Met ingang van 1 januari 2018 wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgpartners Midden-Holland en BioLab research & solutions op het gebied van Legionellapreventie met een meerjarige overeenkomst verlengt.BioLab heeft de afgelopen drie jaar Zorgpartners Midden-Holland succesvol ontzorgt op het ...
 • 22 nov 2017

  Rechtszaak milieudefensie omtrent luchtkwaliteit

  woensdag 22 november 2017
  Recent is een rechtszaak begonnen tussen Milieudefensie en de Nederlandse staat. Milieudefensie is van mening dat de Nederlandse staat strengere normen moet hanteren voor de luchtkwaliteit. Om dit ideaalbeeld te kunnen bereiken, heeft Milieudefensie besloten om naar de rechtbank te stappen.Eerder di...
 • 09 nov 2017

  Water besmet met E.coli bacterie

  donderdag 9 november 2017
  Evides en veiligheidsregio Rijnmond hebben aangegeven dat het kraanwater in Vlaardingen besmet is met de E.coli bacterie. Zij adviseren dat het water minimaal 3 minuten gekookt dient te worden voordat er van gedronken of mee gekookt kan worden. Doordat de E.coli bacterie is aangetroffen in het drink...
 • 08 nov 2017

  Samenwerking Stichting BOOR - BioLab

  woensdag 8 november 2017
  De Stichting BOOR en BioLab research & solutions zijn vanaf heden een intensieve samenwerking aangegaan op het gebied van Legionellapreventie. De Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Rotterdam.Er worden...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

BioLab Research & Solutions
1e Barendrechtseweg 40-44
2992 XC Barendrecht

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

Nederland
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

Europe
Tel. 0031 88 1900 900
Fax. 0031 88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: