Nieuwe versie BRL 6010 Legionellapreventie-advisering

KBI heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van KBI de nieuwe versie van de BRL 6010 Legionellapreventie-advisering bindend verklaard op 30 april 2013. Dit betekent dat Certificaathouders vanaf 1 mei 2013 hun werkzaamheden op het gebied van Legionellapreventie-advisering volgens deze versie kunnen uitvoeren.

De bindend verklaring betekent dat de certificerende instellingen al vanaf 1 mei 2013 kunnen gaan beoordelen op de nieuwe uitgave van de BRL 6010. Binnenkort wordt de instemming van de Raad voor de Accreditatie met de nieuwe BRL 6010 verwacht. Tot die tijd is de BRL 6010 van december 2006 nog van kracht tot uiterlijk 1 mei 2014. Bestaande Certificaathouders hebben vanaf 1 mei 2013 maximaal één jaar om hun werkzaamheden op het gebied van legionellapreventie-advisering uit te gaan voeren volgens de nieuwe BRL 6010 versie. Certificaten die zijn uitgegeven op basis van de BRL 6010 van 6 december 2006 (2006-12-06) blijven geldig tot uiterlijk 1 mei 2014.

Een aanpassing van de BRL was noodzakelijk geworden door nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie en vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet en het Waterleidingbesluit door het Drinkwaterbesluit. Op dit moment is de beoordeling van de herziene documenten door de Raad voor Accreditatie in de eindfase. De verwachting is dat de RvA binnenkort de beoordeling positief zal afronden.

Belangrijke aanscherping in deze versie is het stellen van concrete eisen aan de vakbekwaamheid van de ‘legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties ’. In bijlage 2 van de BRL zijn deze eisen in de vorm van eindtermen opgenomen. Deze eindtermen zijn gebaseerd op bestaande, inmiddels ook veel gevolgde, opleidingen in de markt. De Certificatie Instelling zal de deskundigheid van de medewerkers van het gecertificeerde bedrijf mede op basis van deze vakbekwaamheidseisen toetsen.

Daarnaast is artikel 44 opgenomen uit het Drinkwaterbesluit. Het betreft hier de toepassingsvolgorde van verschillende beheerstechnieken. Het artikel geeft duidelijkheid wanneer en hoe gekozen kan worden voor een alternatief beheersconcept.

De nieuwe versie van de BRL 6010 is te bestellen via www.kbi.nl.
Relevantie ISSO-publicaties zijn te bestellen op www.isso.nl, te weten:
• ISSO-publicatie 55.1 ‘Handleiding Legionellapreventie in leidingwater 2012’;
• ISSO-publicatie 55.2 ‘Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties 2012’;
• ISSO-publicatie 55.4 ‘Alternatieve technieken voor Legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties’.

Bron: Informatiebericht uit e-mail KBI

BioLab nieuws

 • 26 jul 2017

  Nederland overtreedt normen luchtverontreiniging

  woensdag 26 juli 2017
  De geproduceerde luchtvervuiling wordt door Nederland overtreden, voor zowel haar eigen normen voor luchtverontreiniging als de internationale standaarden welke zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Luchtvervuiling leidt tot een verhoogd gezondheidsrisico, met name voor kwetsbar...
 • 24 jul 2017

  De tuin sproeien met een tuinslang, hoe gevaarlijk is dit?

  maandag 24 juli 2017
  Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal mensen besmet met de Legionellabacterie stijgt. Door het warme weer, zeker in de zomermaanden, groeit de bacterie sneller in tuinslangen, leidingen en bijvoorbeeld plantenspuiten. LegionellabacterieDe Legionellabacterie groeit onder een aantal omstandig...
 • 18 jul 2017

  Drie doden in Noord-Brabant door Legionella-bacterie

  dinsdag 18 juli 2017
  Het aantal mensen wat besmet is geraakt met de Legionella-bacterie blijft stijgen, dit blijkt uit cijfers van het RIVM. Uit het rapport blijkt dat het besmettingsaantal van de in Nederland opgelopen besmettingen in de afgelopen jaren flink is gestegen. In 2014 raakten 214 mensen besmet, in 2015 ware...
 • 01 jun 2017

  Dumping drugsafval gevaar voor Nederlands drinkwater

  donderdag 1 juni 2017
  In Nederland komt het steeds vaker voor dat drugsafval wordt achtergelaten in het bos, maar experts maken zich steeds meer zorgen over het aantal onzichtbare drugslozingen. Drugsafval wordt bijvoorbeeld al rijdend gedumpt in de natuur of komt  via de afvoer van een gehuurd pand in de riolering.Crimi...
 • 15 mei 2017

  Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

  maandag 15 mei 2017
  De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de kwaliteitsbewaking goed op orde. Alle stappen van de kwaliteitsbewaking uit het waterveiligheidsplan worden uitgevoerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit laten inventariseren door het RIVM en KWR Watercycle Research Institute. Deze man...
 • 10 mei 2017

  Veel campings doen te weinig tegen legionella

  woensdag 10 mei 2017
  De lente is weer begonnen en de campingpret kan weer beginnen. Toch blijkt dat de helft van de campings te weinig doen aan legionellapreventie. De drinkwaterbedrijven gaan daarom, in opdracht van het IL&T, strenger controleren.Campinguitbaters kunnen binnenkort een vragenlijst verwachten waarin ze m...
 • 02 apr 2017

  BioLab organiseert businesslunch met André Kuipers

  zondag 2 april 2017
  In samenwerking met de Excelsior Business Club heeft BioLab op 29 maart j.l. een lunchbijeenkomst georganiseerd  met gastspreker André Kuipers. De oom van Excelsior voetballer Bas Kuipers was te gast tijdens de businesslunch die plaatsvond in Het Eramus Paviljoen in Rotterdam, naast het voetbalstadi...
 • 27 okt 2016

  Cursus Legionellabeheer & preventie

  donderdag 27 oktober 2016
  Januari 2017 organiseert BioLab de cursus Legionellabeheer & Preventie. Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor Legionellapreventie? Of u de werkzaamheden hiervoor zelf uitvoert of uitbesteed aan derden, het is van groot belang dat u op de hoogte bent van de beheersmaatregelen en begrijpt...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

BioLab Research & Solutions
1e Barendrechtseweg 40-44
2992 XC Barendrecht

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

Nederland
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

Europe
Tel. 0031 88 1900 900
Fax. 0031 88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: