Nieuwe versie BRL 6010 Legionellapreventie-advisering

KBI heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van KBI de nieuwe versie van de BRL 6010 Legionellapreventie-advisering bindend verklaard op 30 april 2013. Dit betekent dat Certificaathouders vanaf 1 mei 2013 hun werkzaamheden op het gebied van Legionellapreventie-advisering volgens deze versie kunnen uitvoeren.

De bindend verklaring betekent dat de certificerende instellingen al vanaf 1 mei 2013 kunnen gaan beoordelen op de nieuwe uitgave van de BRL 6010. Binnenkort wordt de instemming van de Raad voor de Accreditatie met de nieuwe BRL 6010 verwacht. Tot die tijd is de BRL 6010 van december 2006 nog van kracht tot uiterlijk 1 mei 2014. Bestaande Certificaathouders hebben vanaf 1 mei 2013 maximaal één jaar om hun werkzaamheden op het gebied van legionellapreventie-advisering uit te gaan voeren volgens de nieuwe BRL 6010 versie. Certificaten die zijn uitgegeven op basis van de BRL 6010 van 6 december 2006 (2006-12-06) blijven geldig tot uiterlijk 1 mei 2014.

Een aanpassing van de BRL was noodzakelijk geworden door nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie en vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet en het Waterleidingbesluit door het Drinkwaterbesluit. Op dit moment is de beoordeling van de herziene documenten door de Raad voor Accreditatie in de eindfase. De verwachting is dat de RvA binnenkort de beoordeling positief zal afronden.

Belangrijke aanscherping in deze versie is het stellen van concrete eisen aan de vakbekwaamheid van de ‘legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties ’. In bijlage 2 van de BRL zijn deze eisen in de vorm van eindtermen opgenomen. Deze eindtermen zijn gebaseerd op bestaande, inmiddels ook veel gevolgde, opleidingen in de markt. De Certificatie Instelling zal de deskundigheid van de medewerkers van het gecertificeerde bedrijf mede op basis van deze vakbekwaamheidseisen toetsen.

Daarnaast is artikel 44 opgenomen uit het Drinkwaterbesluit. Het betreft hier de toepassingsvolgorde van verschillende beheerstechnieken. Het artikel geeft duidelijkheid wanneer en hoe gekozen kan worden voor een alternatief beheersconcept.

De nieuwe versie van de BRL 6010 is te bestellen via www.kbi.nl.
Relevantie ISSO-publicaties zijn te bestellen op www.isso.nl, te weten:
• ISSO-publicatie 55.1 ‘Handleiding Legionellapreventie in leidingwater 2012’;
• ISSO-publicatie 55.2 ‘Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties 2012’;
• ISSO-publicatie 55.4 ‘Alternatieve technieken voor Legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties’.

Bron: Informatiebericht uit e-mail KBI

BioLab nieuws

 • 13 okt 2017

  Bedrijven hebben lak aan legionella wet- en regelgeving!

  vrijdag 13 oktober 2017
  Afgelopen jaren zijn er honderden bedrijven op de vingers getikt omdat zij weinig tot niks doen aan de legionella bacterie. Niet alleen hotels en campings maar in sommige gevallen zelfs ziekenhuizen. Dit alles is gebleken uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport, meldde RTL nieuw...
 • 06 okt 2017

  Drinkwaterkwaliteit hot item bij ForFarmers

  vrijdag 6 oktober 2017
  In het afgelopen jaar is ForFarmers bezig geweest om de waterkwaliteit van pluimveebedrijven te laten onderzoeken. Aan dit onderzoek wordt grote waarde gehecht, omdat goed drinkwater een doorslaggevende factor is om gezond en efficiënt te kunnen produceren. ForFarmers heeft monsters afgenomen waarbi...
 • 27 sep 2017

  Onderzoek naar luchtkwaliteit MFA Kruidentuin wordt voorgezet

  woensdag 27 september 2017
  De komende periode wordt het lopende onderzoek naar de luchtkwaliteit van de MFA Kruidentuin gecontinueerd. De gemeente Barendrecht heeft daarvoor gekozen nadat verschillende mensen klachten uiten over irritaties rondom de ogen. Deze klachten kwamen onder andere van medewerkers van het Centrum voor ...
 • 19 sep 2017

  Rechtbank: Nederlandse staat moet luchtkwaliteit zo snel mogelijk verbeteren

  dinsdag 19 september 2017
  De rechtbank in Den Haag wil dat de Nederlandse staat zo snel mogelijk een plan opstelt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is de conclusie nadat Milieudefensie en de stichting Adem een zaak hadden aangespannen tegen de overheid. Het lukt ons land niet om aan de Europese regels voor stikstofdiox...
 • 13 sep 2017

  Bouwbedrijven besteden weinig aandacht aan legionellapreventie

  woensdag 13 september 2017
  ISSO onderzoek: Bouwbedrijven besteden te weinig aandacht aan voorkomen legionella bacterie Achttien jaar geleden hield een legionella uitbraak het West-Friese Bovenkarpsel in zijn greep. Er vielen 32 doden en 206 mensen werden ernstig ziek. Helaas vallen er jaarlijks nog steeds tientallen doden omd...
 • 01 aug 2017

  Hoe BioLab samen met ESA-ESTEC de luchtkwaliteit in kaart heeft gebracht…

  dinsdag 1 augustus 2017
  Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) is het technische en administratieve "hart" van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Vanuit de locatie in Noordwijk worden hier ruimtevaartprojecten bedacht en begeleid. Het grote terrein omvat verschillende gebouwen en onderzoeksruimten...
 • 26 jul 2017

  Nederland overtreedt normen luchtverontreiniging

  woensdag 26 juli 2017
  De geproduceerde luchtvervuiling wordt door Nederland overtreden, voor zowel haar eigen normen voor luchtverontreiniging als de internationale standaarden welke zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Luchtvervuiling leidt tot een verhoogd gezondheidsrisico, met name voor kwetsbar...
 • 24 jul 2017

  De tuin sproeien met een tuinslang, hoe gevaarlijk is dit?

  maandag 24 juli 2017
  Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal mensen besmet met de Legionellabacterie stijgt. Door het warme weer, zeker in de zomermaanden, groeit de bacterie sneller in tuinslangen, leidingen en bijvoorbeeld plantenspuiten. LegionellabacterieDe Legionellabacterie groeit onder een aantal omstandig...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

BioLab Research & Solutions
1e Barendrechtseweg 40-44
2992 XC Barendrecht

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

Nederland
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

Europe
Tel. 0031 88 1900 900
Fax. 0031 88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: