Landbouwgif bedreigt nog altijd drinkwater en biodiversiteit

In 2013 werden er doelen gesteld om de schadelijke effecten van landbouwgif op de waterkwaliteit en biodiversiteit te beperken. Deze doelstellingen werden niet gehaald: in plaats van de beoogde halvering van de normoverschrijding tussen 2013 en 2018, was er vorig jaar zelfs sprake van een lichte stijging. Er komen nog steeds grote hoeveelheden landbouwgif terecht in het grondwater. Daardoor wordt de kwaliteit van ons drinkwater bedreigd, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Glyfosaat
De grote boosdoener is glyfosaat. Dit is wereldwijd het meest verkochte bestrijdingsmiddel en vooral bekend onder de naam Roudup. Boeren spuiten het massaal op hun land, met gele, dode akkers en weilanden tot gevolg. Glyfosaat is erg omstreden: in Amerika lopen tienduizenden rechtszaken tegen producent Bayer-Monsanto. Het landbouwgif zou namelijk kankerverwekkend zijn.

,,Uit metingen blijkt dat glyfosaat nog steeds de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning is’’, zegt PBL-onderzoeker Aaldrik Tiktak. Daarnaast is het volgens het PBL onnodig om glyfosaat in de landbouw te gebruiken. Er zijn alternatieven die veel duurzamer zijn. Om die reden dringt D66 aan op een (gedeeltelijk) verbod, maar daar wil het kabinet echter nog niet voor gaan.

,,Burgers maken zich zorgen en boeren ook: zij zien hun gereedschapskist aan middelen bedreigd’’, zei minister Carola Schouten van Landbouw eerder tijdens een debat. Om die reden wil Schouten het gebruik van glyfosaat wel terugdringen, maar een verbod gaat haar te ver. Eind 2017 besloot de Europese Unie om glyfosaat vijf jaar langer toe te staan.

Minder bijen
Waarom er nog altijd vooral gekozen wordt voor glyfosaat? Landbouwgif is goedkoper dan alternatieve middelen. Volgens boeren zou het ook beter werken. Het PBL stelt dat overheidsbeleid nodig is om dit routinematig gebruik van bestrijdingsmiddelen te stoppen en alternatieven te stimuleren.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgt overigens niet enkel voor een bedreiging van ons drinkwater. Het zorgt vermoedelijk ook voor een toename in de bijensterfte. Die is dan ook hoger in Nederland dan het Europese gemiddelde. Probleem daarbij is dat boeren weinig werk maken van het aanleggen van bloemrijke ‘akkerranden’. Dat aantal is de laatste jaren enkel afgenomen. Het PBL vindt daarom dat er meer subsidie voor moet worden vrijgemaakt.

Goed nieuws
Toch is er ook goed nieuws te melden: op ons voedsel worden steeds minder resten van landbouwgif aangetroffen. Onze voeding is dus wel veiliger geworden, aldus het PBL.

BioLab nieuws

 • 11 nov 2019

  Honderdduizenden mensen vergiftigd door lood via kraan in huis

  maandag 11 november 2019
  Volgens de Gezondheidsraad zijn er honderdduizenden slachtoffer geworden van lood via het kraanwater. Sinds 1960 is het gebruik van lood in leidingen al zwaar verboden. Tot op heden zijn er nog circa 100.000 á 200.000 woningen in Nederland die loden leidingen hebben. Spiksplinternieuwe leidingen zij...
 • 29 okt 2019

  400.000 mensen overlijden tot op heden ondanks verbetering van Europese luchtkwaliteit

  dinsdag 29 oktober 2019
  Europa haar luchtkwaliteit gaat erop vooruit, maar vooral in de grote steden richt vervuilde lucht nog erg veel schade aan de mens haar gezondheid. In het jaar 2016 waren er 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging. Dat blijkt uit het Europees Milieuagentschap (EMA) haar rapport. D...
 • 15 okt 2019

  Nieuwe maatregelen dankzij het kabinet

  dinsdag 15 oktober 2019
  De regering neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof fors te laten verminderen. Dit omdat het kabinet de natuur wilt herstellen en de vergunningverlening verder op gang wilt brengen.Samen met de Nederlandse provincies kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zal extra g...
 • 09 okt 2019

  Nieuwe voorschrift tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

  woensdag 9 oktober 2019
  Watervoerende installaties zijn kwetsbaar voor vervuiling door corrosie. Het ISSO heeft 13 richtlijnen gepubliceerd voor de ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.Schade word veroorzaakt door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, regelkleppen die...
 • 03 okt 2019

  India is de grote vervuiler van de aarde, ontdekt door een Nederlandse uitvinding.

  donderdag 3 oktober 2019
  De nieuwe Tropomi, een instrument uitgevonden door Nederland. Dit instrument brengt luchtvervuiling op de hele aardbol in beeld. Een televisiescherm in de gang van het KNMI toont de huidige positie van Tropomi. Het instrument zweeft op 829 kilometer hoogte boven het warme zuidelijk Afrika.. De Tropo...
 • 24 sep 2019

  Wereldbank stelt dat waterkwaliteit economische groei blokkeert

  dinsdag 24 september 2019
  Door de toenemende watervervuiling groeit de armoede in veel landen op de wereld. Niet alleen verslechterd de volksgezondheid neemt de voedselproductie af door slechte waterkwaliteit. Ook de economische groei wordt geblokkeerd door de toenemende watervervuiling. In augustus 2019 publiceerde de Werel...
 • 20 sep 2019

  Drinkwater loopt risico door vervuiling

  vrijdag 20 september 2019
  Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen vervuild, blijkt uit onderzoek van KWR. De veroorzakers zijn vooral nitraat, bestrijd middelen en bodemverontreinigingen laat het kennisinstituut van drinkwatersector weten. Industriële stoffen en (die...
 • 16 sep 2019

  Zorgwekkend: Nederland heeft extreem veel astmapatiënten door slechte luchtkwaliteit

  maandag 16 september 2019
  Nederland heeft veel verkeer. Verkeer veroorzaakt luchtvervuiling en heel veel Nederlanders zijn hierdoor slachtoffer geworden. Hierdoor kent Nederland het grootste aantal astmapatiënten, veroorzaakt door luchtvervuiling van verkeer.Kinderen met astmaAstma is de meest voorkomende chronische ziekte o...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: