India is de grote vervuiler van de aarde, ontdekt door een Nederlandse uitvinding.

De nieuwe Tropomi, een instrument uitgevonden door Nederland. Dit instrument brengt luchtvervuiling op de hele aardbol in beeld. Een televisiescherm in de gang van het KNMI toont de huidige positie van Tropomi. Het instrument zweeft op 829 kilometer hoogte boven het warme zuidelijk Afrika.. De Tropomi zweeft met een snelheid van ruim 7 kilometer per sonde noordwaarts richting Europa.

TROPOspheric Monitoring Instrument, dat is de volledige naam van de afkorting Tropomi, wat de chemische samenstelling van de troposfeer, de onderste laag van de dampkring (tot 10 á 15 kilometer hoogte) meet.

Onderzoek is baanbrekend
De Ozon Monitoring Instrument zweeft zo’n 100 kilometer lager, de vader van Tropomi. Voordat OMI in 2004 werd gelanceerd, werd er al begonnen met de bouw van de opvolger. Onderzoekers dachten dat de OMI vijf jaar dienst zou hebben. ,,Maar OMI is uitzonderlijk stabiel gebleken’’, vertelt Pieternel Levelt, afdelingshoofd satellietwaarnemingen bij het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft.

KNMI is trots op haar OMI en Tropomi. Onlangs hebben ze een Amerikaanse prijs (Willem T. Pecora Award) mogen bemachtigen door hun prachtige OMI uitvinding. Levelt: ,,We zijn wereldwijd leidend. Ik zie de komende tien jaar geen ander instrument dat dit kan verbeteren.’’

Tropomi werd in 2017 gelanceerd, vastgekoppeld aan een Sentinel-5 Precursor. Deze satelliet van de ESA is onderdeel van het aardobservatie programma Copernicus. Het heeft dezelfde kracht als OMI. Het meest de luchtkwaliteit boven de aarde, maar wel uitgebreider en nauwkeuriger.

Hoogstaand
De huidige techniek is verfijnd en hoogstaand. Eerst meet het instrument het zonlicht. Vervolgens wordt vergeleken met het zonlicht dat door de dampkring weerkaatst wordt. Levelt wijst de probleemgebieden aan: het Duitse Ruhrgebied, Parijs en de Route du Soleil in Frankrijk, de scheepvaartroutes op de Middellandse Zee, de Povlakte in Noord-Italië, maar ook Amsterdam en Rotterdam. ,,Dit laat zien dat we een van de hoogste concentraties stikstofdioxide van Europa hebben.’’

Meer onderdelen
Dankzij de hogere resolutie brengt Tropomi de plaatsen veel beter in beeld dan zijn voorgaande apparaten. Het zoomt in op een locatie van 3,5 bij 5,5 kilometer, terwijl de nieuwe OMI 23 bij 14 kilometer was. ,,Scherper kunnen kijken is een belangrijk verbetering’’, zegt Levelt. ,,We zien veel meer details. We kunnen nu zelfs een elektriciteitscentrale als bron van vervuiling onderscheiden, en het verschil in vervuiling tussen de haven van Rotterdam en het centrum van de stad.’’

Barack Obama
De resultaten zijn over een lange termijn verzameld en vergeleken. De onderzoekers zien dat het effect heeft gehad om de luchtkwaliteit te verbeteren. Barack Obama, voormalig president van de Verenigde Staten liet in een filmpje uit 2016 weten dat de stikstofdioxide is verminderd. Hij liet weten dankbaar te zijn om de gegevens die OMI aanleverde.

,,Lange datareeksen worden steeds belangrijker omdat je er trends uit kunt halen’’, zegt Levelt. ,,Europa en de VS hebben veel maatregelen genomen. We zien daar de laatste tien jaar een duidelijke daling in de stikstofdioxidevervuiling. Bij China zagen we eerst een sterke toename, maar die is afgevlakt omdat de Chinezen ook maatregelen hebben genomen. India is de nieuwe, grote vervuiler. We verwachten in de toekomst ook problemen in Afrika.’’

Onze buren
De voorspellingen op het gebied van luchtkwaliteit worden verbeterd door het gebruik van Tropomi. Levelt: ,,We kunnen in de metingen ook de beweging van luchtvervuiling pluimen zien. Het is belangrijk om te weten wat er in de buurlanden gebeurt, want de wind komt soms ook uit Duitsland. Als de lucht uit het noorden komt, is die het schoonst.’’

Of Tropomi een rol gaat spelen in het huidige politieke debat over klimaatverandering en milieuvervuiling, durft Levelt op dit moment nog geen uitspraak over te doen ,,Als de data begrepen worden, kun je er iets mee doen. We zijn contacten aan het leggen met collega’s in andere landen om de data te gebruiken en goed te interpreteren. We hebben nu een schat aan informatie. We kunnen zien waar het meest vervuild wordt en we moeten ons bewust zijn wat voor het effect het heeft op de volksgezondheid en het klimaat. Dan kunnen de beleidsmakers de juiste keuzes maken.’’

Luchtkwaliteit
BioLab houdt zich bezig met het binnenmilieu. Daaronder valt ook de luchtkwaliteit. Door een slechte luchtkwaliteit kunnen gezondheidsklachten voorkomen. Het is daarom belangrijk om de luchtkwaliteit regelmatig te controleren. Indien nodig kunnen er tijdig maatregelen genomen worden om ziekteverzuim te voorkomen. Meer weten? Neem contact met ons op. 

BioLab nieuws

 • 25 nov 2019

  Steeds meer meldingen besmet voedsel

  maandag 25 november 2019
  Het aantal meldingen door fabrikanten van voedsel dat besmet is, is in drie jaar tijd ruim verdrievoudigd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit liet weten dat in 2015 duizend meldingen van producten waarop ziekmakende bacteriën als salmonella en listeria zijn aangetroffen. Tot vorig jaar (2018...
 • 20 nov 2019

  Biomassacentrales stoten meer stikstof, fijnstof en koolstof uit dan kolencentrales

  woensdag 20 november 2019
  Adviesbureau DNV GL heeft laten weten dat biomassacentrales meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten vergeleken met kolencentrales. DNV GL laat weten dat het stoken van hout geldt als groene energieoplossing.Van elke schadelijke stof is de uitstoot ruim 20% hoger. Dit blijkt uit het onderzoek i...
 • 11 nov 2019

  Honderdduizenden mensen vergiftigd door lood via kraan in huis

  maandag 11 november 2019
  Volgens de Gezondheidsraad zijn er honderdduizenden slachtoffer geworden van lood via het kraanwater. Sinds 1960 is het gebruik van lood in leidingen al zwaar verboden. Tot op heden zijn er nog circa 100.000 á 200.000 woningen in Nederland die loden leidingen hebben. Spiksplinternieuwe leidingen zij...
 • 29 okt 2019

  400.000 mensen overlijden tot op heden ondanks verbetering van Europese luchtkwaliteit

  dinsdag 29 oktober 2019
  Europa haar luchtkwaliteit gaat erop vooruit, maar vooral in de grote steden richt vervuilde lucht nog erg veel schade aan de mens haar gezondheid. In het jaar 2016 waren er 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging. Dat blijkt uit het Europees Milieuagentschap (EMA) haar rapport. D...
 • 15 okt 2019

  Nieuwe maatregelen dankzij het kabinet

  dinsdag 15 oktober 2019
  De regering neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof fors te laten verminderen. Dit omdat het kabinet de natuur wilt herstellen en de vergunningverlening verder op gang wilt brengen.Samen met de Nederlandse provincies kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zal extra g...
 • 09 okt 2019

  Nieuwe voorschrift tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

  woensdag 9 oktober 2019
  Watervoerende installaties zijn kwetsbaar voor vervuiling door corrosie. Het ISSO heeft 13 richtlijnen gepubliceerd voor de ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.Schade word veroorzaakt door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, regelkleppen die...
 • 24 sep 2019

  Wereldbank stelt dat waterkwaliteit economische groei blokkeert

  dinsdag 24 september 2019
  Door de toenemende watervervuiling groeit de armoede in veel landen op de wereld. Niet alleen verslechterd de volksgezondheid neemt de voedselproductie af door slechte waterkwaliteit. Ook de economische groei wordt geblokkeerd door de toenemende watervervuiling. In augustus 2019 publiceerde de Werel...
 • 20 sep 2019

  Drinkwater loopt risico door vervuiling

  vrijdag 20 september 2019
  Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen vervuild, blijkt uit onderzoek van KWR. De veroorzakers zijn vooral nitraat, bestrijd middelen en bodemverontreinigingen laat het kennisinstituut van drinkwatersector weten. Industriële stoffen en (die...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: