Hoge CO2-heffing noodzakelijk voor behalen klimaatdoelen

De linkse politieke partijen zijn ervan overtuigd dat het behalen van de klimaatdoelen maar op één manier mogelijk is. Er moet een flinke CO2-heffing komen die bedrijven wordt opgelegd. Dit hebben zij in alternatieve plannen geformuleerd.

Vooral de PvdA wil ver gaan in het opleggen van de CO2-heffing. Dit is een variant waarbij alle bedrijven een belasting over de veroorzaakte uitstoot moeten betalen. Daarmee is dan een verlaging van de uitstoot te realiseren die ergens tussen 12,5 en 22,5 megaton ligt. Zodoende worden de huishoudens ook meer ontzien.

GroenLinks stelt in de plannen dat er zelfs nog meer uitstoot is terug te dringen door een heffing op te leggen. De partij denkt aan 15 tot 25 megaton. Al is dan wel eerst een flinke investering nodig. De investering zou tussen 6,5 en 7,5 miljard euro liggen. Met die investeringen moeten mensen die hun baan verliezen door de plannen worden geholpen. Bovendien moet geld gestoken worden in een subsidie voor innovatie op energiegebied.

Jesse Klaver wil dat er voort gemaakt wordt met de heffing. De belasting op CO2 moet in het Belastingplan 2020 komen. Hij stelt dat het kabinet verlamd lijkt, terwijl nu juist actie ondernomen moet worden. Er komen geen nieuwe kansen meer. Wanneer nu niets gedaan wordt, dan zal de toekomst op het spel worden gezet. Directe actie is nodig.

Wel is het belangrijk om de nuance van het PBL hierbij te vermelden. Het PBL wijst erop dat de cijfers volgens de doorrekeningen van de partijen slechts een indicatie zijn. Wie echt goed wil rekenen en alle factoren wil meenemen, zal meer tijd voor de berekening moeten nemen. Zaken als werkgelegenheid en vestigingsklimaat spelen hier een belangrijke rol in.

De plannen van het kabinet
Het is wel van belang dat de doorrekeningen zijn gemaakt. Het kabinet wil ze gebruiken bij de overwegingen rond de belasting op CO2. In het recentelijk openbaar gemaakte voorlopige klimaatakkoord stonden zeshonderd maatregelen. Het PBL stelt echter dat deze tekortschieten. Ze zijn onvoldoende om de CO2-reductie van 49 procent in 2030 te halen.

Het kabinet reageerde door aan te geven dat er toch een heffing zou komen. Dit werd de verstandige heffing op CO2-uitstoot van grote bedrijven genoemd. Op die manier wil de premier de rekening van de energietransitie eerlijker verdelen. Al was het wel zo dat het kabinet eerder geen goed idee zag in de CO2-belasting. Eerder wilde het een regeling met subsidies en bonussen voor de industrie gaan invoeren. Het PBL gelooft hier echter niet in.

De algemene heffing voor alle bedrijven zoals PvdA en GroenLinks die wensen te zien, gaat het kabinet echter te ver. Het kabinet wil de zogenaamde verstandige heffing invoeren. Daarmee moeten bedrijven ook niet worden weggejaagd. De opbrengst daarvan kan worden ingezet om bedrijven te helpen schoner te worden.

BioLab helpt bedrijven
BioLab is gespecialiseerd in luchtonderzoek. Denk hierbij aan fijnstof en CO2 metingen. Wilt u meer weten? Bekijk ons aanbod van diensten en neem contact met ons op.

BioLab nieuws

 • 11 nov 2019

  Honderdduizenden mensen vergiftigd door lood via kraan in huis

  maandag 11 november 2019
  Volgens de Gezondheidsraad zijn er honderdduizenden slachtoffer geworden van lood via het kraanwater. Sinds 1960 is het gebruik van lood in leidingen al zwaar verboden. Tot op heden zijn er nog circa 100.000 á 200.000 woningen in Nederland die loden leidingen hebben. Spiksplinternieuwe leidingen zij...
 • 29 okt 2019

  400.000 mensen overlijden tot op heden ondanks verbetering van Europese luchtkwaliteit

  dinsdag 29 oktober 2019
  Europa haar luchtkwaliteit gaat erop vooruit, maar vooral in de grote steden richt vervuilde lucht nog erg veel schade aan de mens haar gezondheid. In het jaar 2016 waren er 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging. Dat blijkt uit het Europees Milieuagentschap (EMA) haar rapport. D...
 • 15 okt 2019

  Nieuwe maatregelen dankzij het kabinet

  dinsdag 15 oktober 2019
  De regering neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof fors te laten verminderen. Dit omdat het kabinet de natuur wilt herstellen en de vergunningverlening verder op gang wilt brengen.Samen met de Nederlandse provincies kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zal extra g...
 • 09 okt 2019

  Nieuwe voorschrift tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

  woensdag 9 oktober 2019
  Watervoerende installaties zijn kwetsbaar voor vervuiling door corrosie. Het ISSO heeft 13 richtlijnen gepubliceerd voor de ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.Schade word veroorzaakt door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, regelkleppen die...
 • 03 okt 2019

  India is de grote vervuiler van de aarde, ontdekt door een Nederlandse uitvinding.

  donderdag 3 oktober 2019
  De nieuwe Tropomi, een instrument uitgevonden door Nederland. Dit instrument brengt luchtvervuiling op de hele aardbol in beeld. Een televisiescherm in de gang van het KNMI toont de huidige positie van Tropomi. Het instrument zweeft op 829 kilometer hoogte boven het warme zuidelijk Afrika.. De Tropo...
 • 24 sep 2019

  Wereldbank stelt dat waterkwaliteit economische groei blokkeert

  dinsdag 24 september 2019
  Door de toenemende watervervuiling groeit de armoede in veel landen op de wereld. Niet alleen verslechterd de volksgezondheid neemt de voedselproductie af door slechte waterkwaliteit. Ook de economische groei wordt geblokkeerd door de toenemende watervervuiling. In augustus 2019 publiceerde de Werel...
 • 20 sep 2019

  Drinkwater loopt risico door vervuiling

  vrijdag 20 september 2019
  Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen vervuild, blijkt uit onderzoek van KWR. De veroorzakers zijn vooral nitraat, bestrijd middelen en bodemverontreinigingen laat het kennisinstituut van drinkwatersector weten. Industriële stoffen en (die...
 • 16 sep 2019

  Zorgwekkend: Nederland heeft extreem veel astmapatiënten door slechte luchtkwaliteit

  maandag 16 september 2019
  Nederland heeft veel verkeer. Verkeer veroorzaakt luchtvervuiling en heel veel Nederlanders zijn hierdoor slachtoffer geworden. Hierdoor kent Nederland het grootste aantal astmapatiënten, veroorzaakt door luchtvervuiling van verkeer.Kinderen met astmaAstma is de meest voorkomende chronische ziekte o...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: