Exxon in 1991: hoge CO2-prijs helpt uitstoot omlaag

De enige manier om CO2 uitstoot tegen te kunnen gaan is een emissieheffing in te voeren van minstens 61 Euro per ton. Dit bleekt uit een berekening van een dochterbedrijf van het wereldberoemde Exxon in 1991. "Een verbazingwekkend reële prijs."

Hoge emissieheffing
Uit een conclusie is gebleken dat geen enkele maatregelen zal helpen om de Canadese CO2 uitstoot omlaag te kunnen helpen. Wel als er een hoge emissieheffing zal worden ingevoerd. Handig voor Nederland aangezien wij bekend staan als een belastingparadijs. Wel waarschuwde het ingehuurde onderzoeksbureau nadrukkelijk dat zo’n heffing de economische groei erg kan laten vertragen.

Volgens het rapport uit 1991 zou de prijs van een ton CO2 uitstoot op ongeveer 55 Canadese dollars moeten liggen om effect te hebben. De koersen stijgen, door de inflatie zou dat vandaag ongeveer 89 Canadese dollars moeten zijn. (Omgerekend 61 Euro).

Dit is niet gelukt. De gemiddelde CO2 prijs ligt wereldwijd op 1,70 Euro. (97% lager).

Vier landen heffen meer
In het Europese systeem voor de handel in emissierechten verandert de prijs van het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten al maanden rond de 25 Euro. Naast het Europese systeem hanteren veel anderen lidstaten nog een CO2 heffing. Zweden is uitblinker. Het land voerde al in 1995 een heffing in, die nu in het heden omgerekend 112 Euro per ton kost. Een groot verschil met het gemiddelde prijs van 1,70 Euro.

Ook Zwitserland, Liechtenstein en Finland vormen samen ook een hoge prijs. Dit is een heffing van maar liefst 61 Euro.

Gemiddelde prijs: 1,70 Euro
De meeste landen hebben geen systeem voor het beprijzen van CO2. De Wereldbank liet vorig jaar weten dat uit onderzoek is gebleken dat bijna zeventig van de bijna tweehonderd landen ter wereld zo’n systeem hebben. Zij zijn samen goed voor een wereldwijde uitstoot van maar liefst vijftien procent.

In de Verenigde Staten zijn het de regionale overheden die de macht hebben. Denk hierbij aan Californië en tien andere staten in het noordoosten van de VS ook.

Als we wereldwijd de gemiddelde prijs voor een ton CO2 berekenen, met 0 Euro voor alle landen zonder heffing, kom je op een bedrag uit van 1,70 Euro. Dit is gebleken uit een onderzoek van bekende econoom Michael Greenstone van de Universiteit van Chicago.

'Exxon misleidde beleggers'
Het onderzoek van Imperial Oil heeft destijds geen krantstukken kunnen bereiken. Dit ook met een reeks andere documenten van Exxon. Dinsdag hebben twee Amerikaanse stichtingen die onderzoek doen naar hoe oliemaatschappijen omgaan met klimaatverandering, Desmog en Climate Investigations Center artikelen gepubliceerd.

De publicatie is nog frappant omdat er momenteel in New York een rechtszaak loopt tegen Exxon Mobil, dat 70 procent van de aandelen in Imperial Oil bezit. Beleggers sleepten het bedrijf voor de rechter omdat ze vinden dat Exxon hen heeft misleid over de gevolgen van klimaatverandering.

Reële prijs
Hoogleraar milieueconomie Reyer Gerlagh van de universiteit van Tilburg noemt de 61 Euro uit het rapport 'een verbazingwekkend reële prijs'. Hij legt uit dat een prijs boven de 20 euro het huidige niveau in de EU het voor elektriciteitsbedrijven interessant maakt over te stappen van steenkool naar gascentrales.

Als je wilt dat zij uit zichzelf zonder enkele subsidies overstappen van gas op energie zoals zon of wind, is er een prijs nodig van minimaal 50 Euro of zelfs hoger. Als je industriële bedrijven wilt laten overstappen naar een duurzame productiemiddel is een hogere CO2 prijs van belang. Dit liet hoogleraar Reyer Gerlagh weten.

Denk aan Tata Steel, een van de grootste uitstoters van Nederland, gebruikt bijvoorbeeld steenkool voor de productie van staal. De chemische industrie gebruikt ook veel fossiele brandstoffen als grondstof.

Subsidies onnodig maken

"Emissies moeten niet omlaag met procenten, maar met tientallen procenten", zegt Gerlagh. "Bij een prijsniveau boven de 20 euro gaat de CO2 uitstoot met procenten naar beneden, bij een prijs boven de 50 euro heb je het over tientallen procenten. Ik ken weinig studies die zeggen dat we de klimaatdoelen gaan halen met een CO2 prijs onder de 50 euro per ton."

Volgens de milieueconoom kunnen overheidsinstellingen bij een CO2 prijs van 50 Euro of hoger een groot deel van de duurzaamheidssubsidies verlagen of afschaffen. Dit is niet meer nodig om investeringen in duurzame technieken mogelijk te maken. Veel economen zijn voorstander van een vloer in de CO2 prijs. Die neemt investeringsonzekerheid weg bij de bedrijven en zorgt daarmee voor lagere emissies met minder kosten.

"Maar uiteindelijk is het doel om niks meer uit te stoten. De EU wil dat in 2050 bereiken. Daarvoor heb je bij de huidige stand van de techniek een prijs nodig van 100 euro of hoger per ton CO2, zegt hij. "Het idee is dat je met een hoge prijs innovatie stimuleert, waardoor duurzame technieken goedkoper worden en de CO2 prijs uiteindelijk weer omlaag kan."

BioLab nieuws

 • 27 mrt 2020

  Positieve invloed van coronamaatregelen

  vrijdag 27 maart 2020
  Naast dat de vele maatregelen, die de verspreiding van het Coronavirus moeten indammen, grote negatieve effecten hebben op onder andere de economie en het sociale leven, geven de satellieten ons een positief inzicht.Sinds een paar weken geleden komen er van alle kanten maatregelen om het Coronavirus...
 • 23 mrt 2020

  Banden veroorzaken 1000 keer meer fijnstof dan een brandstofmotor

  maandag 23 maart 2020
  Uit Brits onderzoek is gebleken dat rubberen autobanden en remmen een grote bron zijn van het veroorzaken van fijnstof, groter dan een benzine- of een dieselmotor. Het onderzoek wijst uit dat de slijtage van de band tijdens het remmen veel groter is dan gedacht werd.De nieuwere benzine- en dieselmot...
 • 11 mrt 2020

  CO2 uitstoot per persoon

  woensdag 11 maart 2020
  "Wat is eigenlijk de gemiddelde uitstoot per persoon? En wat zijn de verschillen per land?" Deze vraag is laatst gesteld door een inwoner van Nederland, omdat deze vraag nog meer vragen op riep werd het volgens Heleen de Conninck tijd om deze vraag publiekelijk te gaan beantwoorden.De Conninck onder...
 • 03 mrt 2020

  CO2 uitstoot nauwelijks toegenomen

  dinsdag 3 maart 2020
  Ondanks toenemende groei van de wereldeconomie afgelopen jaren is de uitstoot van het broeikasgas CO2 nauwelijks toegenomen, dit liet het Internationaal Energie Agentschap vorige week weten. Is dit het moment waarin alle aandacht voor dit probleem ook zijn vruchten afwerpen?Klimaatexpert van het Pla...
 • 24 feb 2020

  Aanbieders CO2-compensatie discutabel

  maandag 24 februari 2020
  Ondanks dat bedrijven verkondigen dat ze de CO2 uitstoot van hun bedrijf compenseren, is het vaak grootspraak en maken het zelden waar. De schade die deze uitstoot teweegbrengt wordt bijna nooit verbetert. Dit wordt vermeld in een onderzoek dat Trouw laatst naar buiten bracht. Iets meer betalen voor...
 • 17 feb 2020

  Industrie worstelt met Legionellarisico

  maandag 17 februari 2020
  Door twee incidenten die nog niet zolang geleden zijn voorgevallen begint het door te dringen dat er een reëel gevaar op verspreiding van Legionella ontstaat bij biologische afvalwaterzuivering. Verschillende bedrijven binnen de industriële sector erkennen het probleem, maar door veel onduidelijkhei...
 • 05 feb 2020

  Biomassacentrales Ede overschrijden uitstoot grens fijnstof

  woensdag 5 februari 2020
  Volgens milieudeskundige stoten twee van de drie biomassacentrales die zich in Ede bevinden ferm meer fijnstof uit dan de wettelijke norm toestaat. Dit is gebleken uit verschillende metingen die plaats vonden in 2017 en in november 2019.Ede kent 3 w, op dit moment zijn er van twee centrales bekent w...
 • 27 jan 2020

  Loden leidingen leiden tot gevaar

  maandag 27 januari 2020
  Diverse Nederlandse gemeentes hebben afgelopen week laten weten dat ze bij verschillende gebouwen en panden gaan nalopen of er loden leidingen aanwezig zijn, dit naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad.Ondanks het verbod op het gebruik van loden leidingen dat in 1960 is ingevoerd zijn ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel
E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: