Een miljoen euro extra voor maatregelen klimaat

Ruim één miljoen euro extra voor maatregelen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Extra geld voor het tegenhouden van bodemdaling en het bekijken van ons waterkwaliteit. Dat en nog veel meer andere zaken is vastgelegd in de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020. De begroting is op 20 november 2019 vastgelegd in het algemeen bestuur.

Zoals men al eerder wist, verandert het klimaat aanzienlijk. Langdurige periodes van droogte, zoals in de zomer van 2018, worden afgewisseld door kortere periodes met heftige neerslag. Het waterschap dient op deze snel wisselende omstandigheden te anticiperen. Dat kunnen we niet alleen, we doen dit gelukkig met samenwerkingspartners zoals overheidsinstanties, provincies en woningbouwcorporaties. Ook helpen er organisaties die grote terreinen beheren. Volgend jaar is er namelijk nog ruim € 650.000 beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast in het stedelijk gebied.

Bodemdaling

Het tegen gaan van de bodemdaling draagt ook bij aan een beter klimaat. Een dalende veenbodem zorgt voor een hoge CO2-uitstoot. Het waterschap stimuleert agrarische ondernemers bij initiatieven om de bodemdaling te remmen. Neem als voorbeeld de aanleg van onderwaterdrainage. Er is hiervoor voor komend jaar € 200.000 extra beschikbaar.

Waterkwaliteit

Het waterschap gaat ook € 850.000 extra geld uitgeven aan het monitoren van de waterkwaliteit. Dat geld zal een nieuw monitoringssysteem én het opzetten van een citizen science kunnen betalen. Een samenwerking met inwoners, ondernemers en agrariërs om samen de kwaliteit van het water te meten. Dit als doel om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van de sloten en weteringen en mensen meer te betrekken bij de kwaliteit van het water in hun eigen omgevingen. Er is ook € 1.800.000 extra beschikbaar voor het baggeren van sloten en rivieren. Er is overigens extra geld voor de bestrijding van exoten en het onderhouden van natuurvriendelijke oevers. Ook zal er geld beschikbaar zijn voor onderzoek naar meer mogelijkheden om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater op de rioolwaterzuiveringen.

Samenwerken

Door een samenwerking aan te gaan met elkaar, denk hierbij aan andere overheden, belangenverenigingen en inwoners, kan het waterschap het waterbeheer nog beter uitvoeren. Denk aan het onderzoek naar haalbaarheid van het benutten van thermische energie uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringen van Driebergen en De Bilt. In samenwerking met gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en de plaatselijke woningbouwcorporaties kan dit worden uitgevoerd.

4 procent meer betalen

Uiteraard kost het werk van het waterschap geld. Het streven is de jaarlijkse stijging van de belastingopbrengsten te beperken tot maximaal vier procent. Hoe dit doorwerkt in de tarieven voor 2020 zal worden besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2019.

BioLab nieuws

 • 27 mrt 2020

  Positieve invloed van coronamaatregelen

  vrijdag 27 maart 2020
  Naast dat de vele maatregelen, die de verspreiding van het Coronavirus moeten indammen, grote negatieve effecten hebben op onder andere de economie en het sociale leven, geven de satellieten ons een positief inzicht.Sinds een paar weken geleden komen er van alle kanten maatregelen om het Coronavirus...
 • 23 mrt 2020

  Banden veroorzaken 1000 keer meer fijnstof dan een brandstofmotor

  maandag 23 maart 2020
  Uit Brits onderzoek is gebleken dat rubberen autobanden en remmen een grote bron zijn van het veroorzaken van fijnstof, groter dan een benzine- of een dieselmotor. Het onderzoek wijst uit dat de slijtage van de band tijdens het remmen veel groter is dan gedacht werd.De nieuwere benzine- en dieselmot...
 • 11 mrt 2020

  CO2 uitstoot per persoon

  woensdag 11 maart 2020
  "Wat is eigenlijk de gemiddelde uitstoot per persoon? En wat zijn de verschillen per land?" Deze vraag is laatst gesteld door een inwoner van Nederland, omdat deze vraag nog meer vragen op riep werd het volgens Heleen de Conninck tijd om deze vraag publiekelijk te gaan beantwoorden.De Conninck onder...
 • 03 mrt 2020

  CO2 uitstoot nauwelijks toegenomen

  dinsdag 3 maart 2020
  Ondanks toenemende groei van de wereldeconomie afgelopen jaren is de uitstoot van het broeikasgas CO2 nauwelijks toegenomen, dit liet het Internationaal Energie Agentschap vorige week weten. Is dit het moment waarin alle aandacht voor dit probleem ook zijn vruchten afwerpen?Klimaatexpert van het Pla...
 • 24 feb 2020

  Aanbieders CO2-compensatie discutabel

  maandag 24 februari 2020
  Ondanks dat bedrijven verkondigen dat ze de CO2 uitstoot van hun bedrijf compenseren, is het vaak grootspraak en maken het zelden waar. De schade die deze uitstoot teweegbrengt wordt bijna nooit verbetert. Dit wordt vermeld in een onderzoek dat Trouw laatst naar buiten bracht. Iets meer betalen voor...
 • 17 feb 2020

  Industrie worstelt met Legionellarisico

  maandag 17 februari 2020
  Door twee incidenten die nog niet zolang geleden zijn voorgevallen begint het door te dringen dat er een reëel gevaar op verspreiding van Legionella ontstaat bij biologische afvalwaterzuivering. Verschillende bedrijven binnen de industriële sector erkennen het probleem, maar door veel onduidelijkhei...
 • 05 feb 2020

  Biomassacentrales Ede overschrijden uitstoot grens fijnstof

  woensdag 5 februari 2020
  Volgens milieudeskundige stoten twee van de drie biomassacentrales die zich in Ede bevinden ferm meer fijnstof uit dan de wettelijke norm toestaat. Dit is gebleken uit verschillende metingen die plaats vonden in 2017 en in november 2019.Ede kent 3 w, op dit moment zijn er van twee centrales bekent w...
 • 27 jan 2020

  Loden leidingen leiden tot gevaar

  maandag 27 januari 2020
  Diverse Nederlandse gemeentes hebben afgelopen week laten weten dat ze bij verschillende gebouwen en panden gaan nalopen of er loden leidingen aanwezig zijn, dit naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad.Ondanks het verbod op het gebruik van loden leidingen dat in 1960 is ingevoerd zijn ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel
E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: