Belang van een Legionella beheersplan

Een legionella beheersplan wordt gemaakt op basis van een risicoanalyse. Een risicoanalyse kan op locatie worden uitgevoerd. In een Legionella beheersplan staan verschillende stappen die ervoor zorgen dat de kans op groei en besmetting van Legionella wordt voorkomen. Het Legionella beheersplan laat zien wat voor stappen u als ondernemer moet nemen. Het fijne aan dit is dat u het vaak zelf kunt uitvoeren. U hoeft geen andere bedrijven in te huren. Dit is financieel uiteraard voordelig.

Een drinkwaterinstallatie heeft veel risicovolle onderdelen. Bacteriën smullen van de risicovolle onderdelen, wat kan leiden tot een Legionella bacterie.  De bacteriën houden van warme plekken in waterleidingen en vermenigvuldigen zich erg snel. Door een Legionella beheersplan zal deze vermenigvuldiging worden voorkomen. De Legionellabacterie krijgt nu geen kans om zich verder te nestelen.

Een beheersplan heeft meer activiteiten. Denk aan een keerklep controle, water temperatuurmeting, Legionella monstername en het zorgvuldig spoelen van uw waterleidingen. Door zo'n beheerplan heeft u minder kans op de bovengenoemde complicaties.

BioLab is een gecertificeerd bedrijf en is specialist in het uitvoeren van een Legionella risicoanalyse en het opstellen van het Legionella beheersplan. BioLab haar deskundige werknemers zullen voor u onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om uw waterleiding schoon te houden en een te hoge factor Legionella bacteriën te kunnen voorkomen.  

Als eerst zullen uw waterleidingen uitgebreid moeten worden onderzocht om de problemen te kunnen vinden. Ook zal BioLab kijken welke risico’s er in de waterleiding aanwezig zijn die kunnen leiden tot een grote groei van Legionella bacteriën. Het is erg belangrijk dat dit wordt opgenomen in uw Legionella beheersplan.

Regelmatig worden er bedrijven gecontroleerd door drinkwaterbedrijven en toezichthoudende instanties. Als u in het bezit bent van een goed Legionella beheersplan, kunt u aan de instanties die u controleren laten zien dat er maatregelen zijn genomen, hoe het is opgelost en met welke regelmaat deze werden verricht.

Samen met een Legionella beheersplan is het erg belangrijk om een logboek bij te houden. In uw logboek kunt u zien wat voor maatregelen u heeft getroffen en de data waarop dit is uitgevoerd. Omdat het Legionella beheersplan periodiek moet worden uitgevoerd zal het logboek actuele informatie moeten bevatten. Indien u dit doet, is uw Legionella beheer actueel.

BioLab heeft een BRL-6010-certificering
Hierdoor mogen wij risicoanalyses uitvoeren en op maat een legionella beheersplan opstellen. Onze specialisten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van punten die de groei van legionella in de drink- of proceswater installatie kan stimuleren. Door de onderzoeksresultaten stellen zij op hoe het probleem kan worden opgelost ten bate van legionellapreventie.

Neem contact met onze specialisten op indien u meer informatie wilt of om te weten te komen hoe wij u kunnen helpen. 

BioLab nieuws

 • 27 mrt 2020

  Positieve invloed van coronamaatregelen

  vrijdag 27 maart 2020
  Naast dat de vele maatregelen, die de verspreiding van het Coronavirus moeten indammen, grote negatieve effecten hebben op onder andere de economie en het sociale leven, geven de satellieten ons een positief inzicht.Sinds een paar weken geleden komen er van alle kanten maatregelen om het Coronavirus...
 • 23 mrt 2020

  Banden veroorzaken 1000 keer meer fijnstof dan een brandstofmotor

  maandag 23 maart 2020
  Uit Brits onderzoek is gebleken dat rubberen autobanden en remmen een grote bron zijn van het veroorzaken van fijnstof, groter dan een benzine- of een dieselmotor. Het onderzoek wijst uit dat de slijtage van de band tijdens het remmen veel groter is dan gedacht werd.De nieuwere benzine- en dieselmot...
 • 11 mrt 2020

  CO2 uitstoot per persoon

  woensdag 11 maart 2020
  "Wat is eigenlijk de gemiddelde uitstoot per persoon? En wat zijn de verschillen per land?" Deze vraag is laatst gesteld door een inwoner van Nederland, omdat deze vraag nog meer vragen op riep werd het volgens Heleen de Conninck tijd om deze vraag publiekelijk te gaan beantwoorden.De Conninck onder...
 • 03 mrt 2020

  CO2 uitstoot nauwelijks toegenomen

  dinsdag 3 maart 2020
  Ondanks toenemende groei van de wereldeconomie afgelopen jaren is de uitstoot van het broeikasgas CO2 nauwelijks toegenomen, dit liet het Internationaal Energie Agentschap vorige week weten. Is dit het moment waarin alle aandacht voor dit probleem ook zijn vruchten afwerpen?Klimaatexpert van het Pla...
 • 24 feb 2020

  Aanbieders CO2-compensatie discutabel

  maandag 24 februari 2020
  Ondanks dat bedrijven verkondigen dat ze de CO2 uitstoot van hun bedrijf compenseren, is het vaak grootspraak en maken het zelden waar. De schade die deze uitstoot teweegbrengt wordt bijna nooit verbetert. Dit wordt vermeld in een onderzoek dat Trouw laatst naar buiten bracht. Iets meer betalen voor...
 • 17 feb 2020

  Industrie worstelt met Legionellarisico

  maandag 17 februari 2020
  Door twee incidenten die nog niet zolang geleden zijn voorgevallen begint het door te dringen dat er een reëel gevaar op verspreiding van Legionella ontstaat bij biologische afvalwaterzuivering. Verschillende bedrijven binnen de industriële sector erkennen het probleem, maar door veel onduidelijkhei...
 • 05 feb 2020

  Biomassacentrales Ede overschrijden uitstoot grens fijnstof

  woensdag 5 februari 2020
  Volgens milieudeskundige stoten twee van de drie biomassacentrales die zich in Ede bevinden ferm meer fijnstof uit dan de wettelijke norm toestaat. Dit is gebleken uit verschillende metingen die plaats vonden in 2017 en in november 2019.Ede kent 3 w, op dit moment zijn er van twee centrales bekent w...
 • 27 jan 2020

  Loden leidingen leiden tot gevaar

  maandag 27 januari 2020
  Diverse Nederlandse gemeentes hebben afgelopen week laten weten dat ze bij verschillende gebouwen en panden gaan nalopen of er loden leidingen aanwezig zijn, dit naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad.Ondanks het verbod op het gebruik van loden leidingen dat in 1960 is ingevoerd zijn ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel
E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: