81 waterinstallaties met verhoogd risico op Legionella: RIVM adviseert maatregelen te nemen

Bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties is mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van Legionella naar de omgeving. Het RIVM adviseert daarom deze installaties, in afwachting van nader onderzoek, maatregelen te nemen om verspreiding van Legionella te voorkomen. De belangrijkste maatregel is ervoor zorgen dat risicovolle beluchtingsbassins afgedekt zijn.

Aantal besmettingen neemt toe
Het aantal Legionellabesmettingen is de laatste jaren toegenomen in Nederland. In 2018 werden 584 mensen ziek van de bacterie. Volgens het RIVM is het in de meeste gevallen niet duidelijk waar de ziekteverwekkers vandaan komen. De afgelopen jaren kon er echter bij een aantal patiënten een link met een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden vastgesteld. De bacterie is vooral voor ouderen gevaarlijk en kan de veteranenziekte – een ernstige longontsteking – veroorzaken.

Literatuurstudie
De omgevingsdiensten inventariseerden het aantal industriële afvalwaterzuiveringen en Stowa (het kenniscentrum voor de waterschappen) analyseerde het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties. In totaal werden er 709 installaties in kaart gebracht: 382 industriële afvalwaterzuiveringen en 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties. “Het onderzoek is in prima samenwerking gegaan”, zegt Imke Leenen. Zij coördineert namens Stowa de Community of Practice Legionella en was betrokken bij de totstandkoming van het rapport. Op basis van deze literatuurstudie is bepaald wanneer de groei van legionella in de installaties en de verspreiding naar de omgeving het meest aannemelijk is. Hierbij gaat het om:

 • Een biologisch zuiveringsproces.
 • Het verwerken van voedselrijk (voor bacteriën) afvalwater.
 • Afvalwater met een temperatuur tussen de 30 en 38 graden Celsius.
 • Beluchting van het afvalwater. 

81 afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben verhoogd risico
Het RIVM concludeert in het rapport Inventarisatie van Legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties dat de kans dat Legionella kan vermeerderen en vrijkomen aannemelijk is bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit verhoogd risico geldt voor 69 van de 382 industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (18 procent) en voor 12 van de 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties (4 procent).

Tijdelijke maatregelen
Om de verspreiding van Legionella tegen te gaan, adviseert het RIVM tijdelijke maatregelen. De voornaamste is het afdekken van open waterbassins met beluchting, zodat Legionella niet naar de omgeving verspreidt. Water dat uit de zuivering komt, kan nog Legionellabacteriën bevatten. Daarom mag gezuiverd afvalwater niet worden gebruikt bij werkzaamheden waarbij dit water verneveld wordt. Daarnaast is het van belang om te zorgen voor een goede bescherming van medewerkers. Om die reden is het noodzakelijk om alle medewerkers voor te lichten over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien moeten ze informatie krijgen over wat ze kunnen doen bij klachten.

Volledig overzicht ontbreekt
“Dit zijn precies de adviezen waarover wij binnen de Community of Practice Legionella al hebben gesproken”, zegt Leenen. “De maatregelen die worden aangeraden zijn inmiddels genomen bij de 12 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar verhoogde kans op verspreiding van Legionella zou zijn”. Dit geldt echter nog niet voor alle industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast blijkt uit het rapport dat een volledig overzicht van afvalwaterzuiveringen in Nederland nog ontbreekt, hoewel dit – volgens datzelfde rapport – wel noodzakelijk is dat het er komt.

Voordat er een advies komt voor permanente oplossingen, is er nog meer onderzoek nodig. Ook op de vraag of er meer Nederlandse afvalwaterzuiveringen verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van Legionella, wil het RIVM nog een antwoord.

BioLab is buitengewoon specialist in Legionellapreventie
BioLab ontzorgt klanten sinds 2004. Onze klanten zijn onder andere installateurs, zorginstellingen, overheidsinstellingen, vastgoedbeheerders en het bedrijfsleven. Het kenmerkende van BioLab is dat wij niet alleen onderzoek verrichten, maar ook passende oplossingen bieden. Wilt u meer weten over Legionellapreventie? Neem contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar. 

 

BioLab nieuws

 • 11 nov 2019

  Honderdduizenden mensen vergiftigd door lood via kraan in huis

  maandag 11 november 2019
  Volgens de Gezondheidsraad zijn er honderdduizenden slachtoffer geworden van lood via het kraanwater. Sinds 1960 is het gebruik van lood in leidingen al zwaar verboden. Tot op heden zijn er nog circa 100.000 á 200.000 woningen in Nederland die loden leidingen hebben. Spiksplinternieuwe leidingen zij...
 • 29 okt 2019

  400.000 mensen overlijden tot op heden ondanks verbetering van Europese luchtkwaliteit

  dinsdag 29 oktober 2019
  Europa haar luchtkwaliteit gaat erop vooruit, maar vooral in de grote steden richt vervuilde lucht nog erg veel schade aan de mens haar gezondheid. In het jaar 2016 waren er 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging. Dat blijkt uit het Europees Milieuagentschap (EMA) haar rapport. D...
 • 15 okt 2019

  Nieuwe maatregelen dankzij het kabinet

  dinsdag 15 oktober 2019
  De regering neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof fors te laten verminderen. Dit omdat het kabinet de natuur wilt herstellen en de vergunningverlening verder op gang wilt brengen.Samen met de Nederlandse provincies kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zal extra g...
 • 09 okt 2019

  Nieuwe voorschrift tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

  woensdag 9 oktober 2019
  Watervoerende installaties zijn kwetsbaar voor vervuiling door corrosie. Het ISSO heeft 13 richtlijnen gepubliceerd voor de ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.Schade word veroorzaakt door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, regelkleppen die...
 • 03 okt 2019

  India is de grote vervuiler van de aarde, ontdekt door een Nederlandse uitvinding.

  donderdag 3 oktober 2019
  De nieuwe Tropomi, een instrument uitgevonden door Nederland. Dit instrument brengt luchtvervuiling op de hele aardbol in beeld. Een televisiescherm in de gang van het KNMI toont de huidige positie van Tropomi. Het instrument zweeft op 829 kilometer hoogte boven het warme zuidelijk Afrika.. De Tropo...
 • 24 sep 2019

  Wereldbank stelt dat waterkwaliteit economische groei blokkeert

  dinsdag 24 september 2019
  Door de toenemende watervervuiling groeit de armoede in veel landen op de wereld. Niet alleen verslechterd de volksgezondheid neemt de voedselproductie af door slechte waterkwaliteit. Ook de economische groei wordt geblokkeerd door de toenemende watervervuiling. In augustus 2019 publiceerde de Werel...
 • 20 sep 2019

  Drinkwater loopt risico door vervuiling

  vrijdag 20 september 2019
  Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen vervuild, blijkt uit onderzoek van KWR. De veroorzakers zijn vooral nitraat, bestrijd middelen en bodemverontreinigingen laat het kennisinstituut van drinkwatersector weten. Industriële stoffen en (die...
 • 16 sep 2019

  Zorgwekkend: Nederland heeft extreem veel astmapatiënten door slechte luchtkwaliteit

  maandag 16 september 2019
  Nederland heeft veel verkeer. Verkeer veroorzaakt luchtvervuiling en heel veel Nederlanders zijn hierdoor slachtoffer geworden. Hierdoor kent Nederland het grootste aantal astmapatiënten, veroorzaakt door luchtvervuiling van verkeer.Kinderen met astmaAstma is de meest voorkomende chronische ziekte o...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel

Postbus 392
2990 AJ Barendrecht

E-mail: info@biolab.nl
Tel. 088 1900 900
Fax. 088 1900 901

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: