Ventilatie reinigen

Uw ventilatiesysteem raakt na verloop van tijd vol met stof. Dit stof verspreidt zich via de ventilatiekanalen in uw pand en verslechtert de luchtkwaliteit. BioLab kan uw ventilatie reinigen van stof. Op deze manier voorkomen wij de vorming van schimmel.


Ventilatie reinigen

Het ventilatiesysteem in uw pand zorgt voor benodigde ventilatie en helpt de lucht continue te verversen. In de lucht hangen kleine stofdeeltjes en bacteriën die tot gezondheidsproblemen kunnen leiden bij gebruikers van het pand. Het is in Nederland wettelijk verplicht om uw ventilatie te laten reinigen om zo gezondheidsrisico's te voorkomen. Ventilatiekanalen reinigen is dus enorm belangrijk voor een gezonde lucht. 

De luchtkwaliteit wordt flink aangetast door deze rondvliegende stofdeeltjes. Bij onvoldoende ventilatie blijven de deeltjes hangen en kunnen deze in de longen van de gebruikers van het pand terechtkomen. Wij kunnen de ventilatie reinigen en de luchtkwaliteit in het pand verbeteren. Door de ventilatie te verbeteren krijgen stofdeeltjes geen kans.

ventilatie reinigen

Vooral in vochtige ruimtes die niet voldoende worden geventileerd kunnen bacteriën en schimmels zich eenvoudig verspreiden. Ventilatiekanalen reinigen is dan ook juist noodzakelijk in deze ruimtes. 

BioLab kan uw ventilatie reinigen en de gezondheidsrisico's zo veel mogelijk beperken. Het is belangrijk om uw ventilatie frequenter te laten reinigen. Door iedere drie tot vijf jaar de ventilatie te reinigen worden ophopingen van stof voorkomen en krijgen schimmels geen kans om te groeien. Voor luchtbehandelingssystemen in gebouwen met weinig verontreiniging raden wij een periode van 10 jaar aan.

Offerte aanvragen

Ventilatiekanalen reinigen

Mensen met klachten aan de luchtwegen kampen in ruimtes met slechte ventilatie vaak al snel met ademhalingsproblemen. Ademhalen wordt lastig en er ontstaan meer klachten zolang zij zich in deze ruimte bevinden.

Een effectieve ventilatiereiniging zorgt ervoor dat mensen met deze klachten in uw pand kunnen blijven zonder zich zorgen te maken over ademhalingsproblemen. De lucht bevat een minimale hoeveelheid stof. De lucht is veilig om in te ademen en gebruikers van het pand lopen geen enkel risico. 

Wanneer uw ventilatiekanalen lange tijd niet zijn gereinigd dan verliezen zij capaciteit. Door de ophoping van stof aan de binnenkant van de kanalen kan er niet voldoende worden geventileerd. U moet op dat moment de ventilatiekanalen reinigen om te voorkomen dat de capaciteit nog verder achteruitgaat. Door onderhoud aan uw ventilatiekanalen uit te voeren en deze te reinigen verdwijnt het stof en verbetert de capaciteit van de ventilatiekanalen. BioLab ontzorgt u volledig met ventilatiekanalen reinigen. 

BioLab kan de kanaalreiniging in vrijwel ieder pand uitvoeren. Door de ventilatiekanalen zorgvuldig te inspecteren kunnen wij problemen opsporen en de juiste behandeling uitvoeren. Met de juiste behandeling worden deze ophopingen snel verwijderd.

Door de ventilatiekanalen te reinigen zorgen wij ook voor een lager energieverbruik tijdens de wintermaanden. De ventilatiekanalen verzorgen de stroom van warme lucht door uw pand, maar door de dikke lagen stof in de kanalen kan de warme lucht zich vaak niet goed verspreiden. Het energieverbruik ligt gedurende deze maanden aanzienlijk hoger wanneer de kanalen verstopt zijn. Laat BioLab uw ventilatiekanalen reinigen en wees verzekerd van een goede doorstroom van warme lucht tijdens de wintermaanden.

Offerte aanvragen

Ventilatiekanaal reinigen

Ieder pand vereist een andere aanpak bij ventilatiekanaal reinigen. Wij stellen voor ieder pand een op maat aanpak op om alle problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wanneer wij uw ventilatiekanaal reinigen letten wij onder andere op gezondheidsrisico's die op dit moment aanwezig zijn. Door uw luchtkwaliteit te meten kunnen wij aangeven of er aanvullende risico's spelen.

De meeste bedrijven laten de ventilatiekanalen eenmaal per zes jaar reinigen. Wanneer de eerste problemen in uw ventilatiekanaal opkomen gaat de verdere verspreiding snel. In korte tijd kunnen dikke lagen stof in uw ventilatiekanalen vormen en zorgen voor een slechtere luchtkwaliteit. BioLab lost dit op en is dan ook expert op het gebied van ventilatiekanaal reinigen. 

Wij kunnen het ventilatiekanaal reinigen met speciale borstels en luchtslangen. Gedurende de reiniging schakelen wij uw ventilatie tijdelijk uit om te voorkomen dat stoffen zich verder kunnen verspreiden. Alle lucht gaat via een afzuigventilator naar buiten om tegen te gaan dat schimmels en bacteriën zich in de lucht kunnen verspreiden.

BioLab voert de ventilatiekanaal reiniging grondig uit. Zo kunnen wij verzekeren dat ieder ventilatiekanaal gereinigd wordt. Uw ventilatiesysteem functioneert na de reiniging weer als nieuw en alle gezondheidsrisico's die invloed hebben op de luchtkwaliteit zullen zijn bestreden. Wij sluiten alle systemen na de reiniging weer voor u aan zodat u direct kunt genieten van schone lucht.

Offerte aanvragen

Reinigen ventilatiekanalen

Ventilatiekanaal reinigen is een uitgebreide klus die door professionals moet worden uitgevoerd. U wilt zeker zijn dat ieder onderdeel van de reiniging maximaal wordt uitgevoerd en dat alle ventilatiekanalen worden gereinigd. Kanalen waar een verhoogd risico op schimmels en bacteriën aanwezig is moeten zeer grondig worden schoon gemaakt en hier zijn de juiste middelen voor nodig. Wij onderzoeken vooraf of dergelijke kanalen bij u in het pand aanwezig zijn.

Bij BioLab bent u aan het juiste adres om het reinigen van ventilatiekanalen op de meest efficiënte wijze te laten uitvoeren. Wij sturen onze deskundigen naar uw pand. Zij zullen na een vooronderzoek naar de luchtkwaliteit kunnen aangeven welke werkzaamheden nodig zijn om de ventilatiekanalen te reinigen.

Offerte aanvragen

Reiniging ventilatiekanalen

Het resultaat van ventilatie reinigen is direct te zien en te merken. Na het grondig ventilatiekanalen reinigen kunt u aan de lucht merken dat deze schoner is. De kanalen zijn bovendien volledig stofvrij gemaakt en bevatten geen sporen van schimmels en bacteriën. Het verschil tussen met stof bedekte en stofvrije ventilatiekanalen is goed zichtbaar.

Maar het grootste resultaat van ventilatie reinigen is de mogelijkheid om beter te kunnen ademhalen in uw pand. Mensen die hiervoor kampten met ademhalingsproblemen in het pand ervaren na een grondige reiniging vaak niet langer problemen. Zo kunt u een betere omgeving voor gebruikers van uw pand realiseren en de gezondheidsrisico's zo veel mogelijk beperken. BioLab ontzorgt u volledig met ventilatie reinigen.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

1 op de 4 werkplekken ongezond is. De lucht is te droog of bureaus zijn niet schoon. Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers.

Wist u dat... ?

Bij 88% van de werkplekken de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50 % ligt.

Wist u dat... ?

Een kwart van de werkplekken te hoge concentraties aan schimmels en bacteriën heeft.

Wist u dat... ?

Een goede clean desk policy op de werkplek zich vertaalt naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. 35% van de onderzochte werkplekken valt onder de maat.

Wist u dat... ?

75% van de ziekenhuizen van plan is om de komende 2 jaar verbeteringen aan het binnenklimaat door te voeren.

Wist u dat... ?

In 80 % van de circa 10.000 scholen in Nederland de luchtkwaliteit en de klimaatregeling benedenmaats zijn. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen en leerkrachten en op de leerprestaties. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15 % betere leerprestaties.

Wist u dat... ?

Het binnenmilieu over het algemeen meer vervuild is dan het buitenmilieu; niet alleen met fijn stof, maar ook met andere stoffen. Bronnen van verontreiniging kunnen zijn: vloerbedekking, meubels, bouwmaterialen, open haard en keuken (geiser, koken en bakken). Goed ventileren en luchten is hierbij van belang.

Wist u dat... ?

Kleine deeltjes fijnstof via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen en zo elders in het lichaam effect hebben (hart- en bloedvaten). Daarnaast blijkt uit toxicologisch onderzoek dat fijnstof deeltjes ook in de hersenen terecht kunnen komen.

Wist u dat... ?

De kwaliteit van het binnenmilieu mede wordt bepaald door de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en geluid.

Wist u dat... ?

Het probleem van slechte ventilatie een te hoge CO2-concentratie is. Het gedeelte CO2 in de lucht bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van de lucht. De term 'CO2' staat voor 'kooldioxide' en wordt door mens en dier uitgeademd. Planten en bomen zetten kooldioxide weer om in zuurstof. Je kunt van een slechte kwaliteit lucht niet alleen erg ziek worden - het veroorzaakt hoofdpijn en vermoeidheid, het verergert astmatische klachten - maar het is ook bewezen, dat de luchtkwaliteit de leerprestaties beïnvloedt.

Wist u dat... ?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de CO2-concentratie op Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80% van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hygiënische grenswaarde. Deze grenswaarde is 1.200 ppm CO2. Dat wil zeggen 1.200 deeltjes (parts) CO2 per miljoen overige delen.

Wist u dat... ?

Een te hoge temperatuur rusteloosheid veroorzaakt bij meisjes en bij jongens het concentratievermogen vermindert. Om een goede luchtkwaliteit te garanderen moet de héle luchtinhoud van een klaslokaal met 30 leerlingen élk kwartier worden ververst.

Wist u dat... ?

De warmte die leerlingen aan de lucht afgeven (in een klas met 30 leerlingen is dat 3000 Watt verwarmingsvermogen per uur = 100 Watt per uur per kind!!) moet worden afgevoerd. Met name in de zomermaanden zijn (te) hoge temperaturen een veel voorkomend probleem, dat vaak mede veroorzaakt wordt door het ontbreken van een goede zonwering en/of een slechte isolatie van dak en gevel. In klaslokalen is de koeling dan ook eerder nodig dan verwarming. Een goed ventilatiesysteem kan helpen de temperatuur in een klaslokaal beter te controleren.

Wist u dat... ?

Als er onvoldoende geventileerd wordt er vochtige lucht blijft hangen en er vochtproblemen ontstaan. Huisstofmijten en schimmels groeien goed op vochtige plaatsen en kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn allerlei klachten en allergische reacties veroorzaken zoals toename van astmatische klachten, hooikoorts of uitslag op de huid. Vocht kan er ook voor zorgen dat uit bouwmaterialen chemische stoffen vrijkomen die zich in het binnenmilieu verspreiden. Een voorbeeld hiervan is formaldehyde.

Wist u dat... ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.

Wist u dat... ?

Op scholen met een slecht binnenmilieu meer kans is op het overdragen van infectieziekten, er meer allergenen en de daaraan gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig zijn en er meer ziekteverzuim en geurhinder voorkomt dan op scholen met een gezond binnenmilieu.

Wist u dat... ?

Een relatieve luchtvochtigheid lager dan 30% ongunstig is voor de conditie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel en kan leiden tot verminderde weerstand tegen infecties. Een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60% is bevorderlijk voor de huisstofmijten, schimmels, bacteriën en virussen.

Wist u dat... ?

Bij kinderen de kans op astmaklachten in vochtige ruimten toe neemt met 50-250%. Bij volwassenen neemt deze kans met 50-100% toe.

Wist u dat... ?

Leerlingen 15% beter presteren bij een gezond binnenmilieu! Een 7 in plaats van een 6 door goede ventilatie! Het verbeteren van het binnenmilieu - temperatuur en hoeveelheid verse lucht - kan dus positief bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.

Wist u dat... ?

Door de temperatuur in een klaslokaal in de zomermaanden te verlagen (van 23,6 naar 20 ºC) er bijvoorbeeld op een dictee 10 % beter wordt gescoord.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Luchtkwaliteit diensten:

Ventilatie reinigen

Regelmatige reiniging van uw ventilatiesysteem helpt om het ontstaan van schimmels te voorkomen en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtdebiet meting

Een luchtdebiet meting brengt in kaart hoeveel zuurstof er een ruimte wordt ingeblazen.

Camera inspectie luchtkanalen

Preventief een camera inspectie van luchtkanalen is verstandig wanneer er klachten zijn binnen een gebouw. Gezondheidsklachten kunnen een gevolg zijn van verontreinigde luchtkanalen.

Desinfecteren luchtbehandelingskast

Het desinfecteren van uw luchtbehandelingskast is aan te raden jaarlijks uit te voeren. Een schone luchtbehandelingskast zorgt er voor dat gezuiverde lucht verder uw gebouw ingeblazen kan worden.