Luchtkwaliteit meten 

De luchtkwaliteit in uw pand moet voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen vanuit de Nederlandse overheid. BioLab kan met professionele apparatuur de luchtkwaliteit meten om de veiligheid binnen uw pand te analyseren en te verbeteren.


Luchtkwaliteit

Door een slechte luchtkwaliteit kunnen gebruikers van uw instelling of bedrijfspand gezondheidsproblemen oplopen. Deeltjes die in de lucht hangen komen in de longen van de gebruikers terecht en kunnen tot infecties en ziektes leiden. Met een goede luchtkwaliteit worden irritaties en klachten voorkomen en kunnen gebruikers veilig werken in uw pand.

Om de luchtkwaliteit in uw pand zo goed mogelijk te houden onderzoekt BioLab de lucht met speciale apparatuur. Wij analyseren welke deeltjes er in de lucht hangen. Bij een te hoge aanwezigheid van schadelijke deeltjes geven wij direct aan welke risico's er aanwezig zijn en hoe deze moeten worden bestreden.

luchtkwaliteit meten

Vaak wordt er pas na het melden van klachten gekeken naar de luchtkwaliteit. Verminderde luchtkwaliteit in het binnenmilieu kan onder andere leiden tot klachten en irritaties, zoals hoofdpijn, concentratieverlies, irritaties aan de neus, slijmvliezen en ogen. Wanneer iemand met ademhalingsproblemen, door bijvoorbeeld astma, meer klachten in uw pand ervaart dan is uw luchtkwaliteit niet goed. De klimaatbeheersing kantoor is dan niet in orde. Naast deze bevindingen vanuit uw personeel geven preventieve controles een helder inzicht in de huidige luchtkwaliteit en de bijbehorende risico's. Het is dan ook belangrijk om de luchtkwaliteit te meten. 

Een bijkomend gevolg van slechte luchtkwaliteit of klimaatbeheersing kantoor is een hoog ziekteverzuim. Door lange tijd in de schadelijke lucht te zitten kunnen gevaarlijke deeltjes in de longen tot nare klachten leiden. Dit veroorzaakt niet alleen ernstige gezondheidsklachten maar resulteert ook in een hoog ziekteverzuim. Het is daarom raadzaam om bij klachten direct te handelen en contact met ons op te nemen.

Offerte aanvragen

Luchtkwaliteit meten

Wij kunnen de luchtkwaliteit in uw pand meten om de gezondheidsrisico's te analyseren. Wanneer u gebruik maakt van ventilatiekanalen voor bijvoorbeeld airconditioning dan nestelen bacteriën en schimmels zich in deze kanalen. Binnen korte tijd wordt de lucht door bacteriën vervuild en zorgt de rondgepompte lucht door het luchtbehandelingssysteem voor talloze gezondheidsrisico's. De klimaatbeheersing op kantoor wordt dan ook aangetast. Een luchtkwaliteit meting is vereist. 

BioLab zal de luchtkwaliteit meten en periodiek in de gaten houden of er aanvullende risico's spelen. Vaak zijn dergelijke risico's al in de risicoloze fases op te sporen. Zo wordt efficiënt voorkomen dat gevaarlijke deeltjes de kans krijgen om de luchtkwaliteit verder aan te tasten. Met speciale luchtonderzoeken sporen wij eventuele problemen op en zorgen wij direct voor de juiste oplossingen.

Microbiologische deeltjes zijn niet met het oog te zien en de aanwezigheid kan uitsluitend worden gemeten met speciale apparatuur. In panden waar de airconditioning gedurende de zomer aan staat blijven de ramen vaak gesloten. Hierdoor is er onvoldoende verse lucht in het pand aanwezig. Wij kunnen op dat moment de luchtkwaliteit meten en analyseren of de luchtstroom voor risico's zorgt.

Wij gebruiken uitsluitend de nieuwste technieken en apparatuur om nauwkeurige onderzoeksresultaten te garanderen. Met monsternemingen en filtertechnieken kunnen wij op locatie de luchtkwaliteit meten en gevaarlijke deeltjes opsporen. Omdat ieder bedrijfspand andere afmetingen heeft en ook andere ventilatie gebruikt zullen wij onze aanpak volledig op maat opstellen. Zo kunnen wij altijd de juiste metingen uitvoeren.

Tijdens het meten van de luchtkwaliteit houden wij ook rekening met de luchtvochtigheid binnen uw pand en in individuele ruimtes. Een hoge luchtvochtigheid in combinatie met slechte ventilatie biedt de perfecte omstandigheden voor vermenigvuldiging van bacteriën en schimmels. Omdat de vermenigvuldiging over het algemeen plaatsvindt op plekken die niet zichtbaar zijn kunnen deze risico's zich ongezien verspreiden. Door luchtkwaliteit meten kunnen wij achterhalen of dergelijke risico's in uw pand spelen.

Offerte aanvragen

Klimaatbeheersing kantoor

Klimaatbeheersing op kantoor wordt de afgelopen jaren in de praktijk steeds vaker toegepast. In een groot aantal panden wordt de temperatuur op een constant niveau gehouden met airconditioning en andere ventilatiesystemen. Het is een ideale manier om de temperatuur automatisch bij te stellen. Klimaatbeheersing kantoor kan echter grote gevolgen voor de luchtkwaliteit in uw bedrijfspand hebben.

Bij klimaatbeheersing op kantoor wordt de lucht regelmatig ververst. De lucht wordt gefilterd en bevochtigd voordat het via het luchtbehandelingssysteem wordt verspreid. De werking hiervan kan worden getest door de luchtkwaliteit te meten

Bovendien werkt klimaatbeheersing op kantoor uitsluitend wanneer er geen ramen worden geopend. Zo kan de lucht continue worden verwarmd of gekoeld en heeft de temperatuur van de buitenlucht hier geen invloed op.

Wanneer u gebruik maakt van klimaatbeheersing op kantoor dan is het van belang om de luchtkwaliteit te laten testen. De resultaten uit dit onderzoek geven aan of het veilig is om in het pand en in individuele ruimtes te werken. Zo worden de bekende risico's van klimaatbeheersing op kantoor op de juiste wijze voorkomen.

Offerte aanvragen

Luchtonderzoek

U kunt BioLab altijd inschakelen voor een deskundig luchtonderzoek. Wij zijn beschikbaar voor eenmalige luchtonderzoeken, maar kunnen ook periodiek bij u langskomen om de luchtkwaliteit te meten. Tijdens het bezoek zullen wij alle ruimtes in het pand onderzoeken en alle resultaten opnemen in een rapport.

Op basis van de onderzoeksresultaten geven wij aan welke werkzaamheden wij zullen uitvoeren ter verbetering van de luchtkwaliteit. Zo kunnen wij bij aanwezigheid van bacteriën in de lucht zorgen voor de juiste reiniging van ventilatiekanalen die voor klimaatbeheersing kantoor worden gebruikt. Naast het uitvoeren van een deskundig luchtonderzoek voeren wij ook andere werkzaamheden uit zoals het verlagen van de CO2-niveaus.

Offerte aanvragen

CO2 test

Door middel van een CO2 test kunnen wij meten of er in uw pand een te hoge concentratie CO2 aanwezig is. CO2 kan de luchtkwaliteit van het binnenmilieu dusdanig aantasten dat het personeel te maken krijgt met serieuze gezondheidsrisico's. Een te hoge concentratie CO2 zorgt voor gezondheidsproblemen die uiteindelijk kunnen resulteren in ziekteverzuim van hele afdelingen.

Op maar liefst 1 op de 4 werkplekken heeft de lucht een te hoge concentratie aan CO2. Op deze werkplekken heeft het personeel een verhoogde kans op irritatie aan de ogen en problemen zoals hoofdpijn en misselijkheid. Dergelijke omstandigheden voldoen niet aan de gezondheidseisen die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Het is bij dergelijke klachten daarom van belang om zo spoedig mogelijk een CO2 test en een aanvullend luchtonderzoek uit te voeren.

Offerte aanvragen

Analyse CO2

Wij houden tijdens de analyse CO2 niveaus in de gaten om te controleren of deze voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer wij een te hoge concentratie CO2 meten zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen en eventueel de benodigde processen starten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er worden bij de analyse CO2 concentraties en concentraties van andere chemische stoffen onderzocht.

Wist u dat... ?

1 op de 4 werkplekken ongezond is. De lucht is te droog of bureaus zijn niet schoon. Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers.

Wist u dat... ?

Bij 88% van de werkplekken de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50 % ligt.

Wist u dat... ?

Een kwart van de werkplekken te hoge concentraties aan schimmels en bacteriën heeft.

Wist u dat... ?

Een goede clean desk policy op de werkplek zich vertaalt naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. 35% van de onderzochte werkplekken valt onder de maat.

Wist u dat... ?

75% van de ziekenhuizen van plan is om de komende 2 jaar verbeteringen aan het binnenklimaat door te voeren.

Wist u dat... ?

In 80 % van de circa 10.000 scholen in Nederland de luchtkwaliteit en de klimaatregeling benedenmaats zijn. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen en leerkrachten en op de leerprestaties. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15 % betere leerprestaties.

Wist u dat... ?

Het binnenmilieu over het algemeen meer vervuild is dan het buitenmilieu; niet alleen met fijn stof, maar ook met andere stoffen. Bronnen van verontreiniging kunnen zijn: vloerbedekking, meubels, bouwmaterialen, open haard en keuken (geiser, koken en bakken). Goed ventileren en luchten is hierbij van belang.

Wist u dat... ?

Kleine deeltjes fijnstof via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen en zo elders in het lichaam effect hebben (hart- en bloedvaten). Daarnaast blijkt uit toxicologisch onderzoek dat fijnstof deeltjes ook in de hersenen terecht kunnen komen.

Wist u dat... ?

De kwaliteit van het binnenmilieu mede wordt bepaald door de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en geluid.

Wist u dat... ?

Het probleem van slechte ventilatie een te hoge CO2-concentratie is. Het gedeelte CO2 in de lucht bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van de lucht. De term 'CO2' staat voor 'kooldioxide' en wordt door mens en dier uitgeademd. Planten en bomen zetten kooldioxide weer om in zuurstof. Je kunt van een slechte kwaliteit lucht niet alleen erg ziek worden - het veroorzaakt hoofdpijn en vermoeidheid, het verergert astmatische klachten - maar het is ook bewezen, dat de luchtkwaliteit de leerprestaties beïnvloedt.

Wist u dat... ?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de CO2-concentratie op Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80% van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hygiënische grenswaarde. Deze grenswaarde is 1.200 ppm CO2. Dat wil zeggen 1.200 deeltjes (parts) CO2 per miljoen overige delen.

Wist u dat... ?

Een te hoge temperatuur rusteloosheid veroorzaakt bij meisjes en bij jongens het concentratievermogen vermindert. Om een goede luchtkwaliteit te garanderen moet de héle luchtinhoud van een klaslokaal met 30 leerlingen élk kwartier worden ververst.

Wist u dat... ?

De warmte die leerlingen aan de lucht afgeven (in een klas met 30 leerlingen is dat 3000 Watt verwarmingsvermogen per uur = 100 Watt per uur per kind!!) moet worden afgevoerd. Met name in de zomermaanden zijn (te) hoge temperaturen een veel voorkomend probleem, dat vaak mede veroorzaakt wordt door het ontbreken van een goede zonwering en/of een slechte isolatie van dak en gevel. In klaslokalen is de koeling dan ook eerder nodig dan verwarming. Een goed ventilatiesysteem kan helpen de temperatuur in een klaslokaal beter te controleren.

Wist u dat... ?

Als er onvoldoende geventileerd wordt er vochtige lucht blijft hangen en er vochtproblemen ontstaan. Huisstofmijten en schimmels groeien goed op vochtige plaatsen en kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn allerlei klachten en allergische reacties veroorzaken zoals toename van astmatische klachten, hooikoorts of uitslag op de huid. Vocht kan er ook voor zorgen dat uit bouwmaterialen chemische stoffen vrijkomen die zich in het binnenmilieu verspreiden. Een voorbeeld hiervan is formaldehyde.

Wist u dat... ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.

Wist u dat... ?

Op scholen met een slecht binnenmilieu meer kans is op het overdragen van infectieziekten, er meer allergenen en de daaraan gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig zijn en er meer ziekteverzuim en geurhinder voorkomt dan op scholen met een gezond binnenmilieu.

Wist u dat... ?

Een relatieve luchtvochtigheid lager dan 30% ongunstig is voor de conditie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel en kan leiden tot verminderde weerstand tegen infecties. Een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60% is bevorderlijk voor de huisstofmijten, schimmels, bacteriën en virussen.

Wist u dat... ?

Bij kinderen de kans op astmaklachten in vochtige ruimten toe neemt met 50-250%. Bij volwassenen neemt deze kans met 50-100% toe.

Wist u dat... ?

Leerlingen 15% beter presteren bij een gezond binnenmilieu! Een 7 in plaats van een 6 door goede ventilatie! Het verbeteren van het binnenmilieu - temperatuur en hoeveelheid verse lucht - kan dus positief bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.

Wist u dat... ?

Door de temperatuur in een klaslokaal in de zomermaanden te verlagen (van 23,6 naar 20 ºC) er bijvoorbeeld op een dictee 10 % beter wordt gescoord.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Luchtkwaliteit diensten:

Ventilatie reinigen

Regelmatige reiniging van uw ventilatiesysteem helpt om het ontstaan van schimmels te voorkomen en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtkwaliteit meten

De luchtkwaliteit is een belangrijke factor voor de gezondheid van personeel en gasten in uw bedrijfspand of instelling. Een meting helpt meer inzicht te krijgen.

CO2 meten

Door middel van een CO2-meting op locatie kan de luchtkwaliteit worden gemeten en kunnen eventuele maatregelen snel worden uitgevoerd.

Luchtdebiet meting

Een luchtdebiet meting brengt in kaart hoeveel zuurstof er een ruimte wordt ingeblazen.

Fijnstof meten

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling.  Fijnstof zijn kleine deeltjes welke in de lucht zweven door uitstoot. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Camera inspectie luchtkanalen

Preventief een camera inspectie van luchtkanalen is verstandig wanneer er klachten zijn binnen een gebouw. Gezondheidsklachten kunnen een gevolg zijn van verontreinigde luchtkanalen.

Desinfecteren luchtbehandelingskast

Het desinfecteren van uw luchtbehandelingskast is aan te raden jaarlijks uit te voeren. Een schone luchtbehandelingskast zorgt er voor dat gezuiverde lucht verder uw gebouw ingeblazen kan worden.