Fijnstof meten

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling.  Fijnstof zijn kleine deeltjes welke in de lucht zweven door uitstoot. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. BioLab kan door een fijnstof meting uw kantoor analyseren om te kijken of uw werkplek een gezonde omgeving is.


Fijnstof meten

Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het merendeel van het fijnstof in Nederland, ongeveer 55 procent, is van natuurlijke herkomst, maar ook door het toedoen van de mens kan er fijnstof vrijkomen. Fijnstof wordt soms aangeduid als PM10. PM staat voor de particulate matter, de Engelse benaming voor fijnstof. Het getal 10 staat voor 10 micron.

luchtkwaliteit fijnstof meten

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens is geconstateerd dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België overlijden enkele duizenden mensen een aantal dagen tot soms wel maanden eerder door blootstelling aan fijnstof. Ook is het aantal ziekten door (chronische) blootstelling hoog. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verhevigt chronische blootstelling aan fijnstof de symptomen en het verhindert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De grenswaarde voor fijnstof wordt in Europa op vele plekken overschreden, voornamelijk langs drukke wegen, door voertuig-emissies. Fijnstof meten is dan ook belangrijk, zo kan worden bepaald of de grenswaarde niet wordt overschreden.

Offerte aanvragen

Het ontstaan van fijnstof

Zoals hierboven aangegeven kan fijnstof op vele manieren ontstaan, zowel vanuit de natuur als door de mens zelf. Voorbeelden van enkele bronnen:

  • Uitstoot door het verkeer, bijvoorbeeld roet uit dieselmotoren. Daarbij tellen ook dieselmotoren in (zee)schepen en locomotieven mee. Daarnaast ontstaat fijnstof door wrijving van remmen, afschuren van rubber banden en het wegdek;
  • Uitstoot door de industrie, bijvoorbeeld de metaalindustrie. Ook bij het storten en overslaan van bulkgoederen komt stof vrij;
  • Uitstoot door veebedrijven, door stro en gedroogde mest in stallen;
  • Uitstoot door elektriciteitscentrales;
  • Uitstoot uit woningen, bijvoorbeeld door een open haard, een houtkachel, een allesbrander, de barbecue en sigarettenrook;
  • Natuurlijke bronnen zijn bijvoorbeeld zeezout, of stof vanuit de bodem.

Offerte aanvragen

Voldoet uw bedrijf of gebouw aan de wettelijke norm?

Bent u zich bewust van teveel fijnstof in uw bedrijf of gebouw?Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, met eenlagere arbeidsproductiviteit als gevolg. De fijnstof meten is dan ook met enige regelmaat verstandig om uit te voeren. 

Fijnstof meten kan BioLab op verschillende manieren uitvoeren. Eén van de opties is dat BioLab de meting uitvoert met een datalogger, die door middel van een laser de deeltjes in de lucht telt. De data uit deze datalogger wordt door een computer uitgelezen en zo wordt in een grafiek overzichtelijk weergegeven of de grenswaarde overschreden wordt. Bij klachten op kantoor of in een fabriek, is het mogelijk om de fijnstof per persoon te meten. Dit zal via een persoonsgebonden pompje gebeuren.

Een andere optie is het wegen of stof karakteriseren van fijnstof.

Met behulp van geavanceerde meetapparatuur meet BioLab de waarde van uw fijnstof. Bij overlast of klachten naar aanleiding van fijnstof of vanuit wettelijke richtlijnen komen onze adviseurs graag bij u langs. Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor een momentopname of verspreid over een aantal dagen. Na de fijnstof meting ontvangt u een schriftelijke rapportage, met hierin de resultaten van de metingen. Hieruit zal worden geconcludeerd of er in de ruimte wel of niet sprake is van een overschrijding van de grenswaarde.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

1 op de 4 werkplekken ongezond is. De lucht is te droog of bureaus zijn niet schoon. Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers.

Wist u dat... ?

Bij 88% van de werkplekken de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50 % ligt.

Wist u dat... ?

Een kwart van de werkplekken te hoge concentraties aan schimmels en bacteriën heeft.

Wist u dat... ?

Een goede clean desk policy op de werkplek zich vertaalt naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. 35% van de onderzochte werkplekken valt onder de maat.

Wist u dat... ?

75% van de ziekenhuizen van plan is om de komende 2 jaar verbeteringen aan het binnenklimaat door te voeren.

Wist u dat... ?

In 80 % van de circa 10.000 scholen in Nederland de luchtkwaliteit en de klimaatregeling benedenmaats zijn. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen en leerkrachten en op de leerprestaties. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15 % betere leerprestaties.

Wist u dat... ?

Het binnenmilieu over het algemeen meer vervuild is dan het buitenmilieu; niet alleen met fijn stof, maar ook met andere stoffen. Bronnen van verontreiniging kunnen zijn: vloerbedekking, meubels, bouwmaterialen, open haard en keuken (geiser, koken en bakken). Goed ventileren en luchten is hierbij van belang.

Wist u dat... ?

Kleine deeltjes fijnstof via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen en zo elders in het lichaam effect hebben (hart- en bloedvaten). Daarnaast blijkt uit toxicologisch onderzoek dat fijnstof deeltjes ook in de hersenen terecht kunnen komen.

Wist u dat... ?

De kwaliteit van het binnenmilieu mede wordt bepaald door de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en geluid.

Wist u dat... ?

Het probleem van slechte ventilatie een te hoge CO2-concentratie is. Het gedeelte CO2 in de lucht bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van de lucht. De term 'CO2' staat voor 'kooldioxide' en wordt door mens en dier uitgeademd. Planten en bomen zetten kooldioxide weer om in zuurstof. Je kunt van een slechte kwaliteit lucht niet alleen erg ziek worden - het veroorzaakt hoofdpijn en vermoeidheid, het verergert astmatische klachten - maar het is ook bewezen, dat de luchtkwaliteit de leerprestaties beïnvloedt.

Wist u dat... ?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de CO2-concentratie op Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80% van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hygiënische grenswaarde. Deze grenswaarde is 1.200 ppm CO2. Dat wil zeggen 1.200 deeltjes (parts) CO2 per miljoen overige delen.

Wist u dat... ?

Een te hoge temperatuur rusteloosheid veroorzaakt bij meisjes en bij jongens het concentratievermogen vermindert. Om een goede luchtkwaliteit te garanderen moet de héle luchtinhoud van een klaslokaal met 30 leerlingen élk kwartier worden ververst.

Wist u dat... ?

De warmte die leerlingen aan de lucht afgeven (in een klas met 30 leerlingen is dat 3000 Watt verwarmingsvermogen per uur = 100 Watt per uur per kind!!) moet worden afgevoerd. Met name in de zomermaanden zijn (te) hoge temperaturen een veel voorkomend probleem, dat vaak mede veroorzaakt wordt door het ontbreken van een goede zonwering en/of een slechte isolatie van dak en gevel. In klaslokalen is de koeling dan ook eerder nodig dan verwarming. Een goed ventilatiesysteem kan helpen de temperatuur in een klaslokaal beter te controleren.

Wist u dat... ?

Als er onvoldoende geventileerd wordt er vochtige lucht blijft hangen en er vochtproblemen ontstaan. Huisstofmijten en schimmels groeien goed op vochtige plaatsen en kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn allerlei klachten en allergische reacties veroorzaken zoals toename van astmatische klachten, hooikoorts of uitslag op de huid. Vocht kan er ook voor zorgen dat uit bouwmaterialen chemische stoffen vrijkomen die zich in het binnenmilieu verspreiden. Een voorbeeld hiervan is formaldehyde.

Wist u dat... ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.

Wist u dat... ?

Op scholen met een slecht binnenmilieu meer kans is op het overdragen van infectieziekten, er meer allergenen en de daaraan gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig zijn en er meer ziekteverzuim en geurhinder voorkomt dan op scholen met een gezond binnenmilieu.

Wist u dat... ?

Een relatieve luchtvochtigheid lager dan 30% ongunstig is voor de conditie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel en kan leiden tot verminderde weerstand tegen infecties. Een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60% is bevorderlijk voor de huisstofmijten, schimmels, bacteriën en virussen.

Wist u dat... ?

Bij kinderen de kans op astmaklachten in vochtige ruimten toe neemt met 50-250%. Bij volwassenen neemt deze kans met 50-100% toe.

Wist u dat... ?

Leerlingen 15% beter presteren bij een gezond binnenmilieu! Een 7 in plaats van een 6 door goede ventilatie! Het verbeteren van het binnenmilieu - temperatuur en hoeveelheid verse lucht - kan dus positief bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.

Wist u dat... ?

Door de temperatuur in een klaslokaal in de zomermaanden te verlagen (van 23,6 naar 20 ºC) er bijvoorbeeld op een dictee 10 % beter wordt gescoord.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Luchtkwaliteit diensten:

Ventilatie reinigen

Regelmatige reiniging van uw ventilatiesysteem helpt om het ontstaan van schimmels te voorkomen en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtkwaliteit meten

De luchtkwaliteit is een belangrijke factor voor de gezondheid van personeel en gasten in uw bedrijfspand of instelling. Een meting helpt meer inzicht te krijgen.

CO2 meten

Door middel van een CO2-meting op locatie kan de luchtkwaliteit worden gemeten en kunnen eventuele maatregelen snel worden uitgevoerd.

Luchtdebiet meting

Een luchtdebiet meting brengt in kaart hoeveel zuurstof er een ruimte wordt ingeblazen.

Fijnstof meten

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling.  Fijnstof zijn kleine deeltjes welke in de lucht zweven door uitstoot. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Camera inspectie luchtkanalen

Preventief een camera inspectie van luchtkanalen is verstandig wanneer er klachten zijn binnen een gebouw. Gezondheidsklachten kunnen een gevolg zijn van verontreinigde luchtkanalen.

Desinfecteren luchtbehandelingskast

Het desinfecteren van uw luchtbehandelingskast is aan te raden jaarlijks uit te voeren. Een schone luchtbehandelingskast zorgt er voor dat gezuiverde lucht verder uw gebouw ingeblazen kan worden.