CO2 meten

De luchtkwaliteit in ruimtes waarbinnen mensen werkzaam zijn moet voldoen aan diverse eisen, waaronder een veilig CO2-niveau. BioLab kan in uw pand en de individuele ruimtes de CO2 meten en helpen de luchtkwaliteit te verbeteren.


CO2 meten

De CO2 concentratie in uw pand kan door slechte ventilatie te hoog worden. De concentratie wordt naarmate de tijd vordert steeds hoger en kan hierdoor tot serieuze gezondheidsrisico's leiden. BioLab is gespecialiseerd in CO2 meten en kan benodigde onderzoeken in uw pand uitvoeren om te zorgen dat alle ruimtes voldoen aan de gestelde eisen omtrent een CO2 meting.

Ventilatiesystemen zoals airconditioners zorgen voor een luchtstroom in het binnenmilieu. De lucht wordt hierbij continue rondgepompt maar zal niet worden ververst. Door de CO2 meting kan worden vastgesteld of het ventilatiesysteem voldoende verse lucht rondpompt. Wanneer er een te hoge CO2 concentratie wordt gemeten dan kan dit duiden op defecten binnen het ventilatiesysteem.

Door een ophoping van stof worden de ventilatiekanalen aangetast en kan er onvoldoende lucht worden rondgepompt. De CO2 concentratie loopt steeds verder op en kan tot lichamelijke klachten leiden bij mensen die gebruikmaken van de ruimten in het pand. Door de CO2 meting krijgt u inzicht op de luchtkwaliteit. De resultaten zullen benodigde verbeterpunten voor de ventilatie van de ruimtes opleveren.

luchtkwaliteit CO2 meten

Ventilatiekanalen in het pand hebben na langdurig gebruik vaak een hoge aanwezigheid van bacteriën en schimmels. Deze nestelen zich in het stof en verspreiden zich door de ventilatieschachten. Door te meten hoe hoog de concentratie van dergelijke bacteriële deeltjes is krijgt u inzicht in hoe een efficiënte behandeling kan worden opgesteld. Het is dus noodzakelijk om geregeld een CO2 meting uit te voeren. BioLab kan de CO2 meten binnen uw pand. 

BioLab kan de CO2 meten en op basis van de resultaten een rapport voor de benodigde werkzaamheden opstellen. Ieder pand is anders en kent andere CO2 concentraties. Wij zullen met onze speciale apparatuur daarom altijd eerst zorgvuldig de CO2 meten. De resultaten uit de analyse helpen ons verder bij het opstellen van de juiste aanpak om de CO2 concentraties omlaag te brengen.

Het meten van de CO2 concentratie is van groot belang. Het heeft een aanzienlijke invloed op de gezondheid van gebruikers van het pand. Er wordt in scholen vaak een hoge concentratie CO2 gemeten. Deze hoge concentraties hebben invloed op de luchtkwaliteit en kunnen leiden tot longklachten en andere ziekteverschijnselen bij kinderen en andere gebruikers.

Gedurende de dag ademen mensen lucht in en uit. Tijdens het uitademen wordt de concentratie CO2 in de lucht verhoogd. Bij onvoldoende ventilatie blijft de concentratie steeds hoger worden en bereikt deze na verloop van tijd schadelijke hoogtes. Mensen die langere tijd in deze lucht zitten, ademen continue een te hoge concentratie CO2 in. Wij kunnen de CO2 meten om te analyseren of er inderdaad sprake is van een te hoge concentratie.

Het is over het algemeen niet nodig om in alle ruimtes de CO2 te meten. Het is voornamelijk van belang om de concentratie in ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn te meten. De lucht blijft in deze ruimtes wel circuleren maar wordt nooit ververst. Dit is helaas een gouden combinatie voor het ontstaan van een te hoge concentratie aan CO2. Wij meten als steekproef ook de CO2-concentraties in ruimtes waar op dit moment geen klachten worden ervaren.

Offerte aanvragen

CO2 meting

Door middel van een zorgvuldige CO2 meting komen de struikelpunten in de ruimtes naar boven. De cijfers die deze CO2 meting oplevert bieden een goed inzicht in de problemen die er spelen: onvoldoende ventilatie, teveel gebruikers of zelfs CO2 lekkage. Door de CO2 meting in meerdere ruimtes uit te voeren kan worden gekeken of er sprake is van achterstallig onderhoud in de ventilatiekanalen of dat er andere problemen spelen.

Een CO2 meting bestaat uit twee onderdelen: het meten van de luchtkwaliteit en een ventilatieonderzoek. Onze speciale apparatuur stelt ons in staat de metingen snel uit te voeren en direct de resultaten in te zien. Zo wordt voorkomen dat u lange tijd in onzekerheid zit wanneer gebruikers van de ruimtes longklachten of andere klachten hebben ervaren. Na de CO2 meting zullen alle resultaten in een overzichtelijk rapport worden opgenomen zodat u dit later allemaal kunt teruglezen.

Wij zullen de resultaten uit beide onderzoeken analyseren. De CO2 meting biedt uitgebreide informatie over de staat van de luchtkwaliteit en ventilatiekanalen in de ruimtes binnen uw pand. Omdat er gemiddeld eenmaal per zes jaar onderhoud aan deze kanalen moet worden uitgevoerd, is het van belang dat wij de kanalen tijdens onze aanwezigheid controleren op eventuele oorzaken van een te hoge CO2 concentratie. CO2 meten is dan ook erg belangrijk. Wij kijken onder andere of er stof binnen de kanalen is opgehoopt en onderzoeken de aanwezigheid van bacteriën en schimmels.

Offerte aanvragen

CO2 test

BioLab is gespecialiseerd in alle werkzaamheden rondom het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij kunnen u voorzien van het juiste advies en zullen u altijd de beste service bieden. Onze deskundigen komen bij u langs om de CO2 meting uit te voeren en kunnen op basis van de metingen snel handelen. Er moet bij te hoge concentraties vaak direct gehandeld worden om verdere risico's voor de gezondheid van gebruikers van de ruimtes of het gehele pand te voorkomen.

Neem vandaag nog contact met ons op om een CO2 test te laten uitvoeren zodat wij u inzicht kunnen bieden op de aanwezigheid van CO2 in het pand. Voor aanvullende werkzaamheden, zoals de reiniging van ventilatiekanalen en het verbeteren van de luchtkwaliteit, kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Onze deskundigen staan altijd voor u klaar om bij u ter plaatse de benodigde onderzoeken en werkzaamheden uit te voeren.

De CO2 test wordt over de loop van een dag of meerdere dagen uitgevoerd. Zo kan efficiënt worden onderzocht wat de oorzaak van een te hoge concentratie is. Wij zullen na het uitvoeren van werkzaamheden ter bevordering van de luchtkwaliteit nogmaals een CO2 test en -meting uitvoeren om de nieuwe concentratie van CO2 te meten. Zo kunnen wij verzekeren dat de werkzaamheden op juiste wijze zijn uitgevoerd en u weer van het pand gebruik kunt maken zonder enige gezondheidsrisico's te lopen.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

1 op de 4 werkplekken ongezond is. De lucht is te droog of bureaus zijn niet schoon. Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers.

Wist u dat... ?

Bij 88% van de werkplekken de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50 % ligt.

Wist u dat... ?

Een kwart van de werkplekken te hoge concentraties aan schimmels en bacteriën heeft.

Wist u dat... ?

Een goede clean desk policy op de werkplek zich vertaalt naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. 35% van de onderzochte werkplekken valt onder de maat.

Wist u dat... ?

75% van de ziekenhuizen van plan is om de komende 2 jaar verbeteringen aan het binnenklimaat door te voeren.

Wist u dat... ?

In 80 % van de circa 10.000 scholen in Nederland de luchtkwaliteit en de klimaatregeling benedenmaats zijn. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen en leerkrachten en op de leerprestaties. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15 % betere leerprestaties.

Wist u dat... ?

Het binnenmilieu over het algemeen meer vervuild is dan het buitenmilieu; niet alleen met fijn stof, maar ook met andere stoffen. Bronnen van verontreiniging kunnen zijn: vloerbedekking, meubels, bouwmaterialen, open haard en keuken (geiser, koken en bakken). Goed ventileren en luchten is hierbij van belang.

Wist u dat... ?

Kleine deeltjes fijnstof via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen en zo elders in het lichaam effect hebben (hart- en bloedvaten). Daarnaast blijkt uit toxicologisch onderzoek dat fijnstof deeltjes ook in de hersenen terecht kunnen komen.

Wist u dat... ?

De kwaliteit van het binnenmilieu mede wordt bepaald door de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en geluid.

Wist u dat... ?

Het probleem van slechte ventilatie een te hoge CO2-concentratie is. Het gedeelte CO2 in de lucht bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van de lucht. De term 'CO2' staat voor 'kooldioxide' en wordt door mens en dier uitgeademd. Planten en bomen zetten kooldioxide weer om in zuurstof. Je kunt van een slechte kwaliteit lucht niet alleen erg ziek worden - het veroorzaakt hoofdpijn en vermoeidheid, het verergert astmatische klachten - maar het is ook bewezen, dat de luchtkwaliteit de leerprestaties beïnvloedt.

Wist u dat... ?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de CO2-concentratie op Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80% van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hygiënische grenswaarde. Deze grenswaarde is 1.200 ppm CO2. Dat wil zeggen 1.200 deeltjes (parts) CO2 per miljoen overige delen.

Wist u dat... ?

Een te hoge temperatuur rusteloosheid veroorzaakt bij meisjes en bij jongens het concentratievermogen vermindert. Om een goede luchtkwaliteit te garanderen moet de héle luchtinhoud van een klaslokaal met 30 leerlingen élk kwartier worden ververst.

Wist u dat... ?

De warmte die leerlingen aan de lucht afgeven (in een klas met 30 leerlingen is dat 3000 Watt verwarmingsvermogen per uur = 100 Watt per uur per kind!!) moet worden afgevoerd. Met name in de zomermaanden zijn (te) hoge temperaturen een veel voorkomend probleem, dat vaak mede veroorzaakt wordt door het ontbreken van een goede zonwering en/of een slechte isolatie van dak en gevel. In klaslokalen is de koeling dan ook eerder nodig dan verwarming. Een goed ventilatiesysteem kan helpen de temperatuur in een klaslokaal beter te controleren.

Wist u dat... ?

Als er onvoldoende geventileerd wordt er vochtige lucht blijft hangen en er vochtproblemen ontstaan. Huisstofmijten en schimmels groeien goed op vochtige plaatsen en kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn allerlei klachten en allergische reacties veroorzaken zoals toename van astmatische klachten, hooikoorts of uitslag op de huid. Vocht kan er ook voor zorgen dat uit bouwmaterialen chemische stoffen vrijkomen die zich in het binnenmilieu verspreiden. Een voorbeeld hiervan is formaldehyde.

Wist u dat... ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.

Wist u dat... ?

Op scholen met een slecht binnenmilieu meer kans is op het overdragen van infectieziekten, er meer allergenen en de daaraan gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig zijn en er meer ziekteverzuim en geurhinder voorkomt dan op scholen met een gezond binnenmilieu.

Wist u dat... ?

Een relatieve luchtvochtigheid lager dan 30% ongunstig is voor de conditie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel en kan leiden tot verminderde weerstand tegen infecties. Een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60% is bevorderlijk voor de huisstofmijten, schimmels, bacteriën en virussen.

Wist u dat... ?

Bij kinderen de kans op astmaklachten in vochtige ruimten toe neemt met 50-250%. Bij volwassenen neemt deze kans met 50-100% toe.

Wist u dat... ?

Leerlingen 15% beter presteren bij een gezond binnenmilieu! Een 7 in plaats van een 6 door goede ventilatie! Het verbeteren van het binnenmilieu - temperatuur en hoeveelheid verse lucht - kan dus positief bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.

Wist u dat... ?

Door de temperatuur in een klaslokaal in de zomermaanden te verlagen (van 23,6 naar 20 ºC) er bijvoorbeeld op een dictee 10 % beter wordt gescoord.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Luchtkwaliteit diensten:

Ventilatie reinigen

Regelmatige reiniging van uw ventilatiesysteem helpt om het ontstaan van schimmels te voorkomen en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtkwaliteit meten

De luchtkwaliteit is een belangrijke factor voor de gezondheid van personeel en gasten in uw bedrijfspand of instelling. Een meting helpt meer inzicht te krijgen.

CO2 meten

Door middel van een CO2-meting op locatie kan de luchtkwaliteit worden gemeten en kunnen eventuele maatregelen snel worden uitgevoerd.

Luchtdebiet meting

Een luchtdebiet meting brengt in kaart hoeveel zuurstof er een ruimte wordt ingeblazen.

Fijnstof meten

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling.  Fijnstof zijn kleine deeltjes welke in de lucht zweven door uitstoot. Deze deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Camera inspectie luchtkanalen

Preventief een camera inspectie van luchtkanalen is verstandig wanneer er klachten zijn binnen een gebouw. Gezondheidsklachten kunnen een gevolg zijn van verontreinigde luchtkanalen.

Desinfecteren luchtbehandelingskast

Het desinfecteren van uw luchtbehandelingskast is aan te raden jaarlijks uit te voeren. Een schone luchtbehandelingskast zorgt er voor dat gezuiverde lucht verder uw gebouw ingeblazen kan worden.