Legionella watermonsters nemen

Hoe nemen wij legionella watermonsters?

Onderdeel van legionella preventie is het nemen en testen van legionella watermonsters. Prioritaire locaties zijn verplicht halfjaarlijks een  legionella watermonster te nemen om te controleren of de drinkwaterleiding geen legionella besmetting bevat. Het aantal legionella watermonsters wat genomen moet worden, ligt aan het aantal keerkleppen dat aanwezig is in het pand.

4 Wateronderzoek Legionella4

 

  Vrijblijvend een offerte aanvragen

Detectie van Legionella

 

Voor het aantonen van Legionella in water schrijft het waterleidingbesluit een kweekmethode voor die is vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 6265 (2007). Deze methode bestaat uit het concentreren van een monster over een membraanfilter. Het monster wordt vervolgens bewaard onder ideale omstandigheden om de groei van de Legionella bacterie te stimuleren.

Wetgeving omtrent Legionella

 

In het waterleidingbesluit staat aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden om een Legionellla besmetting via drinkwater te voorkomen. Veel bedrijven en instellingen hebben een collectieve waterleidinginstallatie. Hiermee wordt water beschikbaar gesteld aan groepen mensen. In dat geval is de eigenaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water en of deze Legionella vrij is, vanaf de hoofdkraan tot een tappunt zoals een kraan of douche.  Bedrijven en instellingen met een collectieve waterleidinginstallatie hebben de verantwoordelijkheid en zorgplicht om deugdelijk water te leveren.

Wat zijn prioritaire instellingen?

 

 Voor specifieke bedrijven en instellingen gelden er regels voor Legionella preventie. Dit zijn locaties waar mensen een relatief groot risico lopen om ziek te worden. Deze worden prioritaire locaties genoemd. Prioritaire instellingen zijn:

 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen of vergelijkbaar
 • gebouwen met logiesfunctie
 • opvangcentra met asielzoekers
 • gebouwen met cel functie
 • badinrichtingen (zwembaden)
 • kampeerterreinen
 • trucks stops
 • wegrestaurants met openbare douches
 • jachthavens

 

Verplichtingen voor prioritaire instellingen

 Voor eigenaren van prioritaire instellingen gelden een aantal verplichtingen:

 • Een legionella beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf
 • Maatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken
 • Een logboek bijhouden van alle maatregelen
 • Minimaal 2 keer per jaar legionella monstername laten verrichten en onderzoeken op de aanwezigheid van Legionella.
 • Melding bij Inspectie Leefomgeving en Transport na overschrijding van de meldingsnorm. 

 

Legionella beheersplan

De legionella monstername valt onder de beheersmaatregelen die zijn opgenomen in het legionella beheersplan. Door periodiek de waterkwaliteit te meten kunnen wij op het juiste moment maatregelen nemen om de concentratie te beperken. Zo beletten wij dat de concentratie te hoog wordt en het uw drink- en proceswater onveilig maakt.  In het legionella beheersplan zijn alle benodigde stappen opgenomen die ertoe zullen leiden dat het risico op groei en besmetting wordt geminimaliseerd. De maatregelen die u hiervoor moet nemen staan duidelijk weergeven in het legionella beheersplan en kunt u grotendeels zelf uitvoeren.

Onder het legionella beheersplan vallen onder andere een keerklepcontrole, watertemperatuurmeting, legionella monstername en het zorgvuldig spoelen van uw waterleidingen. Deze maatregelen resulteren in een beperking van de aanwezigheid van legionella en verkleinen de kans op legionella besmetting in uw waterleidingen.

 21 4

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg ons op social media

BioLab Contactgegevens:

NetherlandsBioLab Research & Solutions
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aan den Ijssel
E-mail: info@immolab.nl
Tel. 0180 55 23 00
Fax.

DubaiBioLab Research & Solutions
Plot No. 531 – 519 Dubai – UAE
P.O Box 61670

E-mail: info@biolab.nl
Tel. +31 (0)88 1900 900
Fax. +31 (0)88 1900 901

BioLab Research & Solutions B.V. staat bij de KvK te Rotterdam ingeschreven onder het nummer 24463880. Hierbij geldt het BTW nummer NL8209.01.428.B01.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Stuur ons een mail: