Legionella beheersplan

Met een legionella beheersplan van BioLab bent u verzekerd van een laag risico op legionellabesmetting. Biolab verzorgt alle werkzaamheden rondom het opstellen van een beheersplan en kan uw beheersplan periodiek uitvoeren.


Om het risico op legionellabesmetting te beperken, moeten prioritaire instellingen een legionella risicoanalyse en legionella beheersplan laten maken.

Legionella beheersplan

Besmetting met de Legionellabacterie kan ernstige gevolgen hebben. Zwembaden, douches, whirlpools, waterattracties en (natte) koeltorens zijn plaatsen waar de legionellabacterie op de loer ligt. Dergelijke plaatsen waar veel mensen of veel mensen met verminderde/ lage weerstand samenkomen, zijn in het Drinkwaterbesluit benoemd tot risicolocaties of ‘prioritaire locaties’. Denk aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, hotels, campings, publieke zwembaden, jachthavens en meer soortgelijke locaties. Als eigenaar van een prioritaire instelling moet u zich aan extra strenge preventiemaatregelen houden, zoals het laten maken van een Legionella risico inventarisatie en een Legionella beheersplan.

Legionella risico inventarisatie

Op basis van de Legionella risico inventarisatie, wordt een Legionella beheersplan opgesteld. In het Legionella beheersplan staat vermeld met welke maatregelen u de risico’s zoveel mogelijk kunt beperken. Denk aan het wekelijks doorspoelen van weinig of niet gebruikte tappunten, het verrichten van temperatuurmetingen, het controleren van keerkleppen, het spuien van boilers en schakelvaten enz. U dient hiervan een logboek bij te houden en dit beschikbaar te stellen aan de toezichthouder van het drinkwaterbedrijf en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook vermeldt het legionella beheersplan dat u door middel van Legionella testen u de waterkwaliteit regelmatig moet controleren en hoe er moet gehandeld worden wanneer uit de periodieke Legionella testen blijkt dat de waterkwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet.

Voor het nemen én het analyseren van Legionella monsters moet u zich wenden tot een laboratorium. Het nemen en uitvoeren van de Legionella testen kan bij de risico inventarisatie plaatsvinden en vervolgens halfjaarlijks herhaald worden. Ook het aantal monsters, gerelateerd aan het aantal tappunten, is wettelijk vastgelegd. Blijkt uit de Legionella testen dat er 100 (of meer) kolonievormende eenheden per liter (kve/l) in het water aanwezig zijn, dan bent u verplicht om maatregelen te nemen om het aantal Legionellabacteriën terug te dringen. Blijkt dat er in het water 1.000 kve/l (of meer) zitten, dan moet u dit melden aan de ILT als u een prioritaire locatie bent.

Legionellabeheer voor niet prioritaire instellingen

Staat u niet op de lijst met prioritaire locaties maar bent u wel eigenaar van een locatie waar collectief van een waterinstallatie gebruik wordt gemaakt, zoals een bedrijfspand of vereniging van eigenaren dan heeft u een zorgplicht. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen dat het drinkwater op het tappunt aan de wettelijke eisen voldoet en dat u aandacht heeft besteed aan Legionellapreventie, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een legionella risico inventarisatie en het opstellen van een Legionella beheersplan.

Consequenties bij niet-naleven

De verplichtingen omtrent het Legionellabeheer die in het Drinkwaterbesluit staan, zijn opgenomen in de Wet Economische Delicten. Wanneer u uw verplichtingen niet nakomt, kan het Openbaar Ministerie u een flinke boete, oplopend tot duizenden euro’s, opleggen. Instellingen die de regels overtreden kunnen dwangsommen opgelegd krijgen van de toezichthouder (ILT). 

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer