Gas Technisch


Gas

De Woningkeuring is een keuring van de complete binnenhuisinstallatie op het gebied van Gas, Water & Elektra. 
Bij het onderdeel GAS voeren we de volgende controles uit;

  • Gasleiding; controle op nominale druk en eventuele gaslekkages.
  • Aangesloten gastoestellen; controle op nominale druk en eventuele gaslekkages, juiste werking
  • Rookgasafvoeren; controle op luchtdichtheid en juiste bevestiging
  • CO2  meting

De gasinstallatie moet voldoen aan de NEN 1078 norm

Naast Gas wordt er gekeken naar de Elektra & Waterinstallatie

Request proposal