Schoon drinkwater voor iedereen

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in landen als Kenia, Senegal of Bangladesh is dat zeker niet zo. BioLab wil deze mensen helpen door grote hoeveelheden drinkwater te doneren aan projecten in ontwikkelingslanden met waterschaarste.

Hoe is dat mogelijk?
Voor iedere opdracht of bestelling die BioLab van u ontvangt, doneren wij zelf in ieder geval 1000 liter schoon drinkwater aan projecten in derdewereldlanden. Ontvangt u korting op uw opdracht of bestelling? Dan kunt u er bovendien voor kiezen die korting om te zetten in nog meer liters schoon drinkwater! Als blijk van waardering ontvangt u in dat geval een officieel certificaat van uw donatie.

BioLab werkt samen met de stichting MADEBLUE om deze drinkwaterdonaties te realiseren. Vanuit ons gevoel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt BioLab de doelstellingen van MADEBLUE:
- Het bevorderen van schoon drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden;
- Het vergroten van het bewustzijn rondom de watervoetafdruk van organisaties, producten en consumenten.

Donaties worden onder controle geïnvesteerd in waterprojecten die worden uitgevoerd door: Amref Flying Doctors, Het Rode Kruis, Simavi en World Vision. Waterprojecten moeten altijd: 1. een meetbare hoeveelheid drinkwater realiseren, 2. duurzaam zijn, zowel ecologisch als economisch, 3. transparant en efficiënt zijn en 4. plaatsvinden in een gebied waar een permanent tekort is aan drinkwater.

Inmiddels hebben de waterprojecten van MADEBLUE al meer dan 3.000.000.000 liter schoon drinkwater opgeleverd.

Lees meer over de MADEBLUE Foundation.

 

Inmiddels heeft BioLab 1.000.000 liter schoon drinkwater gedoneert.
BioLab madeblue DSC03557
BioLab madeblue DSC03562