Containment asbest

Bij verwijdering van asbest is het noodzakelijk om het gebied tijdelijk af te sluiten. Door middel van asbest containment worden levensgevaarlijke risico’s voorkomen. BioLab ontzorgt het gehele proces van asbestsanering voor u. Onze partners gebruiken asbest containment om te waarborgen dat omstanders nooit het risico lopen om vrijkomende asbestvezels in te ademen.


Containment asbest

Het gebied rondom de asbestsanering is vaak grotendeels open. Muren en plafonds bieden een gedeeltelijke afsluiting, maar de overige open zijdes moeten volledig worden afgesloten. De saneerder zet een luchtdichte ruimte op waar minimaal zes keer per uur verse lucht in wordt rondgepompt. Hiermee is de asbest containment in orde. Zo kunnen saneerders effectief werken en lopen omstanders niet het risico in aanraking te komen met asbest.

De asbestvezels die tijdens de sloop vrijkomen kunnen dankzij de containment rondom de asbest niet verder verspreiden. Onze partner sluit de luchtdichte ruimte aan op onderdrukapparatuur om te waarborgen dat de asbestvezels tijdens de sanering niet kunnen verspreiden.

Saneerders mogen de asbest uitsluitend verwijderen wanneer er wordt voldaan aan de wettelijk vastgestelde eisen. Onder deze eisen valt een luchtdichte en hermetisch afgesloten ruimte waarin asbestsanering wordt uitgevoerd. Deskundigen betreden de asbest containment uitsluitend met speciale luchtdichte en beschermende pakken om het risico op inademing te voorkomen.

asbest containment

De containment rondom de asbest is uitsluitend toegankelijk via een vooraf opgezette sluis. Door middel van een tweedelige sluis wordt voorkomen dat asbestvezels zich via de pakken van de saneerders buiten de asbest containment verspreiden. Deze sluizen bestaan uit een schone en vuile ruimte, en zijn direct aan de asbest containment aangesloten.

De gesaneerde asbest wordt gedurende het saneringsproces in folie verpakt en tijdelijk in de asbest containment opgeslagen. Zo kunnen de saneerders het werk effectief blijven uitvoeren zonder de ruimte via de sluizen te verlaten. Nadat alle asbest is verwijderd, wordt de met folie bedekte asbest door de saneerders vanuit de asbest containment naar een andere locatie verplaatst.

Offerte aanvragen

Asbest advies

Vooraf aan het plaatsen van de asbest containment wordt de werkwijze voor de sanering van de aanwezige asbest geëvalueerd. Onze gecertificeerde inspecteurs onderzoeken de mogelijk asbesthoudende materialen. Op basis van een eerste inspectie ontvangt u een rapport waarin het asbest advies gedetailleerd staat beschreven. 

Het is niet op iedere locatie met asbesthoudend materiaal noodzakelijk om een asbest containment aan te leggen. De asbest containment is uitsluitend nodig indien de asbest tijdens de sloop niet afgesloten ligt. Indien de asbest zich al in een luchtdichte ruimte bevindt, zal de asbest containment niet in het asbest advies worden beschreven. De asbest wordt dan gesaneerd zonder een extra ruimte op te bouwen.

Voor ieder bedrijfspand is een unieke aanpak nodig om de asbest veilig te saneren. Wij stellen voor uw bedrijfspand een uniek rapport met asbest advies op. U kunt op basis van dit rapport de beslissing maken om BioLab in te huren om de sanering van asbest te ontzorgen. Onze partners hebben alle middelen om de asbest containment specifiek op uw ruimte te laten aansluiten.

Offerte aanvragen

Asbest containment

Vooraf aan en gedurende de asbestsanering wordt de luchtkwaliteit rondom de asbest containment gemeten. Zo waarborgen wij dat er geen asbestvezels vrijkomen welke potentieel door omstanders worden ingeademd.

Het is vanzelfsprekend dat derden de asbest containment gedurende de saneringswerkzaamheden niet mogen betreden. De specialisten zijn voorzien van beschermende pakken en ademhalingsapparatuur om de veiligheid te allen tijde te garanderen. Na de asbestsanering is het voor derden tijdelijk niet toegestaan om de asbest containment te betreden.

Wanneer de saneringswerkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, en de in folie verpakte asbest uit de asbest containment is afgevoerd, wordt de binnenruimte zorgvuldig gereinigd. De asbest containment wordt vrijgemaakt van alle asbestvezels om verspreiding te voorkomen.

De wijze waarop de asbest containment wordt gereinigd is afhankelijk van de aanwezigheid van asbestvezels. Een hoge aanwezigheid asbestvezels vereist een intensieve reiniging en zal resulteren in een langer schoonmaakproces. Het is gebruikelijk dat het schoonmaakproces meer tijd kost dan de saneringswerkzaamheden. Om ieder risico te voorkomen nemen onze partners alle benodigde maatregelen om met onze speciale reinigingsapparatuur een asbestvrije ruimte af te leveren.

Na een zorgvuldige schoonmaak wordt een meting van de luchtkwaliteit uitgevoerd om vast te stellen of de asbest containment op juist wijze is gereinigd. Er wordt bij deze meting naar de wettelijk vastgestelde maximale aanwezigheid van asbestvezels in de lucht gekeken.

De asbest containment mag pas door derden worden betreden wanneer de ruimte is vrijgegeven. Zo wordt voorkomen dat derden vroegtijdig de ruimte betreden en potentieel in aanraking komen met vrijgekomen asbestvezels. De asbest containment wordt vrijgegeven op het moment dat de meting van de luchtkwaliteit aangeeft dat het veilig is de ruimte te betreden. 

Offerte aanvragen

Asbest offerte

Vraag direct een offerte voor een asbestinventarisatie en/of asbestsanering aan. Wij starten met een inspectie bij u op locatie om de asbest te inventariseren. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen wij een rapport met asbest advies op.

BioLab is beschikbaar voor de ontzorging van alle werkzaamheden omtrent asbestonderzoek en asbestsanering.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.