Asbestsanering

Het verwijderen van asbest moet met de hoogste nauwkeurigheid en zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Laat uw asbestsanering ontzorgen door BioLab en wees verzekerd van een grondige reiniging.


Asbestsanering onderzoek

Het is bij asbestsanering allereerst van belang dat er een gestructureerd asbestonderzoek naar de aanwezigheid ervan wordt uitgevoerd. Wij onderzoeken op welke locaties binnen uw pand asbest aanwezig is. Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen wij u aangeven wat de vereiste werkzaamheden zullen zijn en kunnen wij deze direct door onze partners laten uitvoeren.

Een asbestonderzoek biedt inzicht in de aanwezigheid van asbestvezels. Deze vezels kunnen tijdens de asbestsanering vrijkomen. Wij volgen zorgvuldig samengestelde veiligheidsprocedures en onderzoeken daarom altijd vooraf of er tijdens de sanering sprake kan zijn van de verspreiding van vezels.

Bij asbestsanering draait alles om een vakkundige verwijdering. Asbest kan grote gevolgen voor de gezondheid hebben. Omdat u wettelijk verplicht bent om tijdens het verwijderen van asbest aan alle veiligheidseisen te voldoen bent u gebaat bij een professioneel bedrijf. De partners van Biolab zijn in het bezit van alle certificaten die benodigd zijn om de asbestsanering op de juiste wijze uit te voeren, waaronder het SC-530 certificaat.

Asbest verwijderen is vaak een lastig proces. De asbest kan zich op verschillende locaties bevinden. Daken die asbest bevatten moeten volledig worden gesaneerd voordat u hier een vervangend dak kunt aanleggen. Maar de stof kan ook voorkomen aan de binnenkant van uw pand. Het is in beide situaties noodzakelijk om de asbest door deskundigen te laten verwijderen. Asbestsanering is in deze gevallen direct uit te voeren door de partners van BioLab. 

Asbestsanering vereist talloze stappen die wettelijk zijn vastgelegd om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Zo moet de asbest door gecertificeerde medewerkers worden verwijderd en moet de veiligheid van deze medewerkers worden gewaarborgd. Onze partners zorgen er tijdens het volledige proces voor dat medewerkers geen enkel risico lopen en dat alle asbestsanering werkzaamheden met de juiste zorgvuldigheid worden uitgevoerd.

asbest sanering

Het afdekken van asbest is vaak onvoldoende om de veiligheid te waarborgen. Bovendien zorgt de afdekking ervoor dat u het asbestprobleem doorschuift naar de toekomst. Door middel van asbestsanering wordt het probleem direct verholpen en bent u ook in de toekomst verzekerd van maximale veiligheid in en rondom uw pand.

Doordat er bij asbestsanering fijn-stof vrijkomt dat kankerverwekkende stoffen bevat is het noodzaak om de omgeving zo veilig mogelijk in te richten. Wij zullen het gebied rondom de asbest tijdelijk afschermen om te voorkomen dat de stof tot nare gevolgen kan leiden. Zo garanderen wij de hoogst mogelijke veiligheid en kunnen de partners alle asbestsanering werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren.

Voor de asbestsanering moeten er vergunningen worden aangevraagd en moeten een aantal administratieve stappen worden gezet. Wij zullen dit volledige proces voor u uit handen nemen. Wij voeren alle belangrijke documenten voor u door en nemen contact op met de gemeente om verdere asbestsanering administratie handelingen uit te voeren.

Wij stellen het proces van asbestsanering altijd ruim vooraf op. Er wordt een specifiek plan opgesteld waarin wordt opgenomen welke stappen onze partners zullen ondernemen om de asbest te verwijderen. Alle stappen worden uitsluitend door gecertificeerde medewerkers uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle wettelijk vastgestelde en aanvullende veiligheidseisen.

Naast het verlenen van optimale service richten wij onze focus ook op het verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden. De saneerder zal tijdens de asbestsanering zorgen dat de asbest tijdelijk veilig wordt opgeslagen totdat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Nadat de saneerder alle asbest in uw pand heeft verwijderd, zullen zij dit direct voor u afvoeren.

De partners van Biolab zijn specialist in asbestsanering. Wij werken uitsluitend met partners die bij iedere stap binnen het proces de veiligheid waarborgen. Door de uitgebreide certificering kunnen wij u met zekerheid garanderen dat de asbest op maximaal efficiënte wijze zal worden verwijderd. En dankzij het direct uitvoeren van de afvoer is de asbest niet langer een probleem in uw pand.

Offerte aanvragen

Asbestsanering

Denkt u dat er sprake is van asbest binnen uw pand en wilt u een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren? Dan is BioLab uw specialist voor het uitvoeren van dit asbestonderzoek. Wij sturen graag een van onze medewerkers bij u langs om te analyseren binnen welke onderdelen van uw pand sprake is van asbest. De onderzoeksresultaten zullen direct bij u op locatie worden gedeeld en indien gewenst kan de asbestsanering spoedig voor u worden ontzorgd.

Tijdens het onderzoek gaan wij ook op zoek naar de risico’s die er op dit moment spelen door de aanwezigheid van asbest. Wanneer u in uw pand gebruikmaakt van ventilatiekanalen, zoals airconditioning, dan kunnen asbestvezels zich via de lucht verspreiden. De gebruikers van uw pand lopen hierdoor risico op het inademen van kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen. Het is in deze situaties noodzaak om asbestsanering zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Dankzij onze ervaren medewerkers bent u in korte tijd op de hoogte van de belangrijke informatie omtrent de asbest aanwezigheid. Mocht er sprake zijn van serieuze gezondheidsrisico’s dan zal BioLab u helpen de juiste asbestsanering maatregelen te nemen. Zo helpen wij u op de meest efficiënte en veilige manier van de asbest af te komen. Nadat de juiste maatregelen zijn genomen zullen onze partners starten met de asbestsanering.

Offerte aanvragen

Asbestsanering kosten

Wij zullen u vooraf altijd voorzien van de beste informatie en houden u van alles op de hoogte tijdens de asbestsanering. Kosten voor de ontzorging bij het verwijderen van asbest worden vooraf netjes aangegeven. Zo weet u exact waar u op kunt rekenen en komt u niet voor verrassingen te staan. Snelle, duidelijke communicatie met een focus op service: bij BioLab bent u hiervoor aan het juiste adres.

Neem vandaag nog contact met ons op zodat wij een van onze gecertificeerde medewerkers voor de asbestsanering bij u kunnen laten langskomen. Wij zullen direct kijken naar alle factoren die van invloed zijn bij asbestsanering. Kosten voor het uitvoeren van asbestonderzoek worden door ons opgesteld en kosten voor de verwijdering van asbest worden apart door onze partners opgesteld. U kunt na het onderzoek beslissen of u de werkzaamheden door partners van BioLab wilt laten uitvoeren.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.