Asbestonderzoek

Denkt u dat er in uw bedrijfspand sprake is van asbest? Dan moet u dit door specialisten laten inspecteren. Door middel van een asbestonderzoek zorgt BioLab voor duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in uw gebouw. Daarbij bieden wij inzicht in de noodzakelijke maatregelen om de asbest te verwijderen.


Asbestonderzoek

Asbest brengt grote risico’s met zich mee. Het is vaak van belang om de stof op korte termijn te laten verwijderen. Asbest is moeilijk met het oog vast te stellen. Door middel van een analyse in het lab kunnen wij uitsluitsel bieden. Met de hulp van specialisten krijgt u meer duidelijkheid en weet u wat voor maatregelen u moet laten nemen. Een asbestonderzoek van BioLab biedt duidelijkheid over de risico’s die op dit moment spelen. Het asbestonderzoek brengt, afhankelijk van de mate van aanwezigheid, aan het licht of het nodig is de asbest te verwijderen of dat u dit kunt laten zitten.

BioLab werkt met specialisten die u kunnen bijstaan om uitsluitsel te krijgen over de aanwezigheid van asbest middels een asbestonderzoek. Wij inspecteren de verdachte materialen en verrichten monsternames. Het asbestonderzoek wordt bij ons op locatie voortgezet: in ons laboratorium worden de monsters geanalyseerd om de soort en het percentage asbest te bepalen.

Wij maken bij u op locatie en in het laboratorium gebruik van geavanceerde onderzoeksmethoden. BioLab meet onder andere de lucht- en grondkwaliteit om eventuele gezondheidsrisico’s aan het licht te brengen. Dit vindt plaats in het asbestonderzoek. Met behulp van Stereo- en Polarisatiemicroscopie (PLM) of Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden de monsters zorgvuldig geïnspecteerd. Dit biedt helderheid over de asbest en gezondheidsrisico’s die op dit moment in uw pand spelen.

asbestonderzoek

Voorafgaand aan de sloop of verbouwing van uw bedrijfspand gebouwd voor 1994 moet een asbestonderzoek worden uitgevoerd. Tijdens sloop- of verbouwingswerkzaamheden komen asbestvezels vrij. Dit resulteert in gezondheidsrisico’s voor de mensen in de omgeving van uw bedrijfspand. Asbestvezels bevatten (kankerverwekkende) stoffen welke, na inademing, op termijn tot levensgevaarlijke ziektes kunnen leiden. U bent wettelijk verplicht een gecertificeerd asbestonderzoek en een zorgvuldige sanering uit te laten voeren. 

Onze bevindingen worden in het asbestonderzoek opgenomen. U kunt dit onderzoek gebruiken om een saneerder voor de asbest in te schakelen. De informatie in het onderzoeksrapport biedt in één keer inzicht in alle verwijderingsmaatregelen die door onze partners moeten worden genomen. Wij leveren het asbestonderzoeksrapport binnen enkele dagen op. Werkzaamheden rondom het verwijderen van de asbest kunnen, indien gewenst, ook door partners van BioLab worden uitgevoerd. BioLab adviseert u gedurende het volledige traject en ontzorgt bij inventarisatie en sanering van asbest.

Offerte aanvragen

Asbest onderzoek

U mag de asbest uitsluitend (laten) verwijderen wanneer u een asbestonderzoek heeft laten uitvoeren. Het is wettelijk verplicht om de omgeving vooraf te laten analyseren op risico’s en de mate waarin asbest aanwezig is. BioLab heeft alle expertise in huis om het saneringstraject op juiste wijze te laten verlopen. Wij zullen alle werkzaamheden voor u ontzorgen; van asbestonderzoek tot het afvoeren van de asbest. Asbestsanering dient door een gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd. De partners van BioLab beschikken over alle benodigde accreditaties om de sanering efficiënt uit te voeren.

Het asbestonderzoek kan in verschillende vormen worden uitgevoerd. Standaard is het type A-onderzoek, waarbij wij op locatie een inspectie uitvoeren op plekken waar, zoals aangegeven in de bouwgeschiedenis, asbest is gebruikt. Bij het type A-onderzoek inspecteren wij uitsluitend plekken die met het oog zichtbaar zijn of met lichte destructie bereikbaar zijn. Wij zijn bevoegd om het asbestonderzoek bij u op locatie uit te voeren en in het laboratorium voort te zetten.

Op basis van de resultaten uit het asbestonderzoek kan worden vastgesteld of een tweede onderzoek benodigd is. Niet alle asbest is direct bereikbaar. Tot 1994 was het bij de bouw gebruikelijk asbest in plafonds, muren en andere moeilijk te bereiken plekken te gebruiken. Onze specialisten zullen, waar nodig met zware destructie, tijdens het asbestonderzoek achterhalen hoeveel asbest er in uw gebouw aanwezig is. Dit vervolgonderzoek wordt geclassificeerd als type B-onderzoek. Wij sturen specialisten die beschikken over de juiste certificering om het type B-onderzoek uit te voeren.

Offerte aanvragen

Asbestanalyse

Een asbestanalyse geeft inzicht in de risico’s die op dit moment in uw bedrijfspand spelen. Door de vele gezondheidsrisico’s die asbestvezels veroorzaken is het noodzaak dat deze gevaren aan het licht komen. Op basis van de asbestanalyse kennen wij een wettelijk verplichte risicoclassificatie toe. Deze classificatie biedt groen licht om een partner van Biolab in te schakelen om de asbest in uw pand te verwijderen.

De risicoclassificatie is niet voldoende om te starten met de sloop van uw gebouw. U moet hiervoor een aanvullend type A- of type B-onderzoek laten uitvoeren. 

Offerte aanvragen

Asbest controle

Laat BioLab een asbestonderzoek bij u op locatie uitvoeren. U kunt direct via onze website een asbest controle offerte aanvragen. Wij zullen spoedig op uw aanvraag reageren. BioLab staat voor transparantie en duidelijkheid. U weet altijd vooraf hoeveel de asbest controle in uw bedrijfspand kost en welke werkzaamheden wij voor u zullen uitvoeren.

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.