Asbestinventarisatie

Bij het verwijderen van asbest is het noodzakelijk een asbestinventarisatie rapport op te stellen. U dient, bij panden gebouwd voor 1 januari 1994, voorafgaand aan asbestsanering en de sloop of verbouwing van uw pand een asbestinventarisatie uit te laten voeren. BioLab verzorgt het asbestinventarisatie rapport, zodat u aanwezige asbest wettelijk mag laten verwijderen. 


Asbestinventarisatie

Asbest moet zorgvuldig worden geïnspecteerd. Tijdens een asbestonderzoek inspecteren wij of er bij het verdachte materiaal inderdaad sprake is van asbest en of er asbestvezels vrijkomen. Om dit asbestonderzoek wettelijk te mogen uitvoeren, moet dit worden uitgevoerd door een gecertificeerde organisatie. Door middel van een risicoanalyse schatten wij in welke gevolgen de aanwezigheid van asbest voor de gezondheid meebrengt. Op basis van de analyseresultaten stellen wij de noodzakelijke asbestverwijdering werkzaamheden op.

Wij zullen bij bedrijfspanden en instellingen waar in hoge mate sprake is van asbest een globaal onderzoek uitvoeren. BioLab bestudeert, samen met onze partners, de bouwgeschiedenis van uw pand en onderzoekt of er in het verleden bij de bouw of bij een verbouwing asbest is gebruikt. Wij komen bij u op locatie om de plekken te inspecteren middels de asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie biedt de doorgang naar asbestsanering. Onze deskundigen zullen de onderzoeksresultaten analyseren en aangeven welke stappen u moet nemen als onderdeel van asbestsanering. Er wordt een wettelijk vereiste risicoclassificatie toegekend. Met dit document kunt u een saneerder inschakelen om uw asbest te verwijderen. BioLab kan u samen met partners van dienst zij bij het verwijderen van de asbest en wij helpen het gehele traject voor u te ontzorgen.

asbestinventarisatie

Om de asbestsanering snel en efficiënt uit te voeren schakelen wij partners in die de sanering bij u op locatie kunnen uitvoeren. Wij overzien het volledige proces om te waarborgen dat alle werkzaamheden op veilige en juiste wijze worden uitgevoerd. Onze partners beschikken over alle benodigde accreditaties om de asbestsanering en asbestinventarisatie wettelijk te mogen uitvoeren. In overleg met onze partner wordt de monstername door middel van Stereo- en Polarisatiemicroscopie (PLM) conform NEN5896 geanalyseerd. Indien de deeltjes te klein zijn om met PLM te analyseren, moet de monstername via Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd. Er wordt, indien er inderdaad sprake is van asbest, een risicoclassificering opgesteld en toegestuurd. 

Het onderzoek naar asbest wordt onder verschillende typen verdeeld. Wij stellen een maatwerk plan voor asbestinventarisatie op. U kunt bij BioLab onder andere terecht voor een type A- en type B­-onderzoek.

  • Type A - Dit onderzoek bestaat uit een visuele inspectie van alle plekken waar, volgens bouwtekeningen en de bouwgeschiedenis, sprake is van asbest. Op iedere plek wordt de asbest ter plekke geïnspecteerd. Van verdacht materiaal worden direct monsters genomen, welke met behulp van de PLM- of SEM-methode in ons laboratorium worden onderzocht. Dit type asbestinventarisatie biedt inzicht in de soort(en) asbest die in uw pand zijn gebruikt. Wij inspecteren met welk percentage asbest u te maken heeft en of het materiaal hecht- of niet-hechtgebonden is. Op basis van het type A-onderzoek wordt bepaald of niet-waarneembaar asbest in het pand aanwezig is. In dit geval is een Type B-onderzoek noodzakelijk.

  • Type B - Indien er sprake is van moeilijk toegankelijke plekken dan continueren wij de asbestinventarisatie met een type B-onderzoek. Wij onderzoeken aanwezigheid op asbest op plekken die niet direct zichtbaar zijn, waaronder muren, vloeren en plafonds. Een type B-onderzoek vereist destructief onderzoek op deze plekken, om de asbest te bereiken. Bij een type B-onderzoek bestaat het risico dat er asbestvezels vrijkomen (emissie).

Offerte aanvragen

Wat kost een asbest inventarisatie?

BioLab doet er alles aan om u een voordelige asbestinventarisatie oplossing te bieden. De kosten voor een asbestinventarisatie worden op basis van een vooronderzoek opgesteld. Zo weet u altijd waar u op moet rekenen. Omdat iedere asbestinventarisatie een unieke aanpak vereist, en er bij ieder bedrijfspand sprake is van een verschillend aantal plekken waar asbest aanwezig is, verschillen de kosten van asbestinventarisatie per gebouw. U kunt vooraf een offerte aanvragen om duidelijkheid te krijgen over de kosten van uw inventarisatie.

De asbestinventarisatie kosten zullen de vooraf verwachte werkzaamheden dekken. Indien er, op basis van resultaten van een type A-onderzoek, een opvolgend type B-onderzoek benodigd is, zullen wij u hier vooraf een offerte voor sturen. Zo bent u bij alle asbest werkzaamheden vooraf zeker van de totale kosten.

Offerte aanvragen

Asbestinventarisatie

Denkt u dat er sprake is van asbest in uw gebouw? Dan kunt u als eigenaar van het gebouw een asbest risicoanalyse laten uitvoeren. BioLab is gespecialiseerd in het opzetten van de juiste analysewerkzaamheden. Wij kunnen de analyse in korte tijd verzorgen en waarborgen dat u inzicht krijgt in de huidige staat van uw gebouw.

Daaropvolgende werkzaamheden, zoals het verwijderen van asbest, kunnen wij in samenwerking met onze partners volledig voor u ontzorgen. Biolab en haar partners bieden u graag een volledig pakket met alle benodigde werkzaamheden ten behoeve van de verwijdering van asbest. Van asbestinventarisatie tot het afvoeren van uw asbest; bij BioLab bent u altijd aan het juiste adres.

Offerte aanvragen

Asbest analyse

Neem vandaag nog contact met ons op, om op locatie een asbest analyse te laten uitvoeren. Wij zullen spoedig bij u langskomen voor een asbest risicoanalyse. Vraag direct via onze website een offerte aan om een afspraak te maken. 

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.