Asbest verwijderen

Sinds het verbod op asbest in 1994 moeten panden vrij zijn van asbest. BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.


Asbest verwijderen

Asbest is een groot gezondheidsprobleem. De gevolgen van asbest zijn zeer schadelijk voor het lichaam en kunnen bovendien tot ernstige ziektes zoals kanker leiden. In alle panden in Nederland gebouwd voor 1994 moet men daarom bij kans op het vrijkomen van vezels of voorafgaand aan sloop en/of verbouwing de asbest verwijderen. Zo worden deze risico's vermeden en kunnen mensen veilig gebruik maken van deze panden. Asbest containment is dan ook noodzakelijk. 

De stof asbest werd tot 1994 veelvuldig gebruikt bij de bouw van nieuwe panden. Het is hierom nog steeds in een groot aantal panden aanwezig. Omdat er zoveel gezondheidsrisico's aan asbest kleven moet u zorgvuldig de asbest laten verwijderen. Er zijn strikte regels opgesteld die moeten worden gehanteerd wanneer de asbest wordt verwijderd.

Wanneer asbest afbreekt komen er schadelijke stoffen vrij. Deze stoffen zijn kankerverwekkend en moeten daarom met expertise worden verwijderd. Zo worden verdere risico's binnen het pand voorkomen en bent u gegarandeerd van een grondige schoonmaak. BioLab kan op professionele wijze de asbest laten verwijderen en het gehele traject voor u ontzorgen.

asbest verwijderen

Vooraf aan het verwijderen van asbest laten wij altijd een asbestonderzoek uitvoeren. Tijdens dit onderzoek wordt door middel van een NEN2991-meting geanalyseerd hoe hoog de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht is. Op basis van deze meting kunnen wij de juiste aanpak opstellen en samen met onze partners zorgen voor een snelle en grondige reiniging van uw pand.

Wij beschikken over de juiste kennis en expertise om een dergelijk asbestonderzoek voor u uit te voeren en kunnen u direct vertellen of er inderdaad sprake is van een te hoge aanwezigheid van asbestvezels. Maar ook wanneer er geen asbestvezels in de lucht hangen, en er toch asbest in het pand aanwezig is, zal het noodzakelijk zijn om de asbest te verwijderen.

Offerte aanvragen

Asbest verwijderen kosten

BioLab kijkt graag welke mogelijkheden onze partners u kunnen bieden bij asbest verwijderen. Kosten worden berekend op basis van de afmetingen van uw ruimte. Bij grotere ruimtes kost het inventariseren van de aanwezigheid van de stof en het asbest verwijderen meer tijd. Onze partners kunnen daarbij ook op uw dak, zoals bij de oude dakpanelen, de asbest verwijderen. Kosten voor het schoonmaken van het dak worden ook berekend op basis van de afmetingen.

Afscherming van asbest is over het algemeen niet voldoende om de verspreiding van asbestvezels tegen te gaan. Vooral in ruimtes met constante ventilatie is verwijdering de betere optie. De kosten voor asbest verwijderen liggen hoger dan afschermen, maar de veiligheid staat hierbij niet langer op het spel. Afgeschermde asbest kan zich nog steeds flink verspreiden in binnen- en buitenruimtes. Asbest containment is dan ook een verstandige keuze. 

Wanneer het risico bestaat dat asbestvezels tijdens verwijdering kunnen vrijkomen dan bent u wettelijk verplicht om de asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. Onze partners beschikken over alle benodigde expertise die nodig is om het gehele proces van begin tot eind voor u uit te voeren. Zij zullen direct alle asbest verwijderen. Kosten voor het asbestonderzoek en de verwijdering worden vooraf aan u doorgegeven.

Offerte aanvragen

Asbestverwijdering

Is uw pand voor 1994 gebouwd? Dan is de kans groot dat er asbest in het pand aanwezig is. Tot 1994 werd asbest veel gebruikt bij de bouw van nieuwe huizen en panden. Asbestverwijdering is de meest efficiënte methode om alle gezondheidsrisico's zo snel mogelijk te beperken. De verwijdering is uitsluitend nodig wanneer de asbest open ligt en er asbestvezels vrij kunnen komen.

Maar ook binnen gesloten ruimtes kan asbestverwijdering essentieel zijn. Wanneer u wilt voorkomen dat er in de toekomst situaties ontstaan waarbij de asbest afbreekt en vrijkomt dan moeten onze partners de asbest verwijderen. De kwaliteit van asbest kan na tientallen jaren achteruitgaan waardoor de kans op afbreken aanwezig is.

In ruimtes en panden met actieve ventilatie kan afgeschermde asbest nog steeds voor grote problemen zorgen. De ventilatiekanalen vervoeren de lucht door het gehele pand en kunnen de schadelijke asbestvezels mee vervoeren. Binnen korte tijd is de lucht in uw pand lichtelijk besmet met asbestvezels en lopen aanwezigen een gezondheidsrisico.

Wij zullen tijdens een asbestonderzoek dan ook altijd rekening houden met dergelijke situaties.

Offerte aanvragen

Asbest verwijdering

De kans is aanwezig dat er in uw pand op dit moment sprake is van de aanwezigheid van asbest. Verwijdering van de stof moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Zodra is vastgesteld dat er inderdaad sprake is van asbest in een risicovolle toepassing kunnen mensen deze ruimtes of het pand niet langer gebruiken.

U moet een melding bij uw gemeente maken wanneer u wilt starten met het verwijderen van asbest. Verwijdering van asbest draagt risico's met zich mee en de gemeente moet de aanvraag daarom altijd eerst goedkeuren. BioLab kan deze melding bij de gemeente volledig voor u voldoen om zo groen licht te krijgen voor de asbestverwijdering.

Offerte aanvragen

Verwijderen asbest

Denkt u dat er sprake is van het risico op emissie naar aanleiding van de aanwezigheid van asbest? Laat BioLab dan direct een luchtonderzoek in het pand uitvoeren om de risico's te onderzoeken. Wij voeren het NEN 2991-onderzoek zorgvuldig uit en zullen de resultaten opnemen in een rapport. Op basis van onze bevindingen kunnen wij direct aangeven of er gezondheidsrisico’s spelen. 

Particulieren mogen asbest tot een omvang van 35 m2 zelf verwijderen. Grotere hoeveelheden asbest moeten altijd door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. Zo wordt voorkomen dat de asbest op onjuiste wijze wordt verwijderd en er aanvullende risico's voor de gezondheid zullen spelen. Wij gaan daarom graag zo spoedig mogelijk kijken of wij het traject van asbest verwijderen voor u kunnen ontzorgen. Asbest wordt na een asbestonderzoek in korte tijd door onze partners verwijderd.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.